Geef inbrekers geen kans !!!

Algemene informatie 0 No Comments

Samen met de wijkagent heeft de dorpsraad onder de titel “GEEF INBREKERS GEEN KANS!” op maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur op het Laar een roadblok opgezet. Tijdens dit niet vooraf gemelde
verkeersobstakel werden zo’n 120 automobilisten geïnformeerd over door hun zelf te nemen preventieve maatregelen waarmee inbraken in huis voorkomen kunnen worden.

Het programma begon met een korte toespraak van de burgemeester, mevr. Marieke Moorman die heel betrokken sprak over de gevolgen van inbraken. Met name het veroorzaakte leed bij de inwoners werd sterkbenadrukt. De wijkagent, dhr. Michael van Creij stelde zijn team van 1 motoragent en 2 surveillanten voor waarna de dorpsraad bestuurders aangevuld met andere vrijwilligers geïnstrueerd werden over hun taken bij het uitvoeren van de geplande roadblock en hoe daarbij de automobilisten te informeren. Ook gaf hij een overzicht van de 90 inbraken, waarvan 12 in Nistelrode, die vorig jaar in Bernheze gepleegd zijn en waarvan 80% voorkomen had kunnen worden door preventieve maatregelen in en rond het huis uitgevoerd door de bewoners of hun buren.

De roadblock bestond uit een met verlichte pionnen half afgezette toegangsweg als verbinding tussen het Laar en de parkeerplaats voor de Jumbo. Hierlangs stelden de dorpsraadbestuurders plus de vrijwilligers zich in tweetallen met onderlinge afstanden van een autolengte op. De agenten stopte het verkeer op het Laar en verwezen deze naar de opgestelde tweetallen. Op deze manier werden er bij herhaling een aantal automobilisten groepsgewijs aangesproken waarbij de preventieve maatregelen met een persoonlijke toelichting en een duidelijke folder aangereikt werden. Vervolgens vervolgde de automobilisten hun weg via de parkeerplaats en de Parkstraat. Binnen een uur werden meer als 120 verkeersdeelnemers geïnformeerd waarbij vele positieve reacties ontvangen zijn. Het gaat daarbij over simpele preventieve maatregelen die allemaal overzichtelijk in de folder weergegeven zijn. Voorbeelden daarvan zijn bv:

  • Sluit ramen en deuren altijd af;
  • Haal de deursleutel uit het slot;
  • Deursleutels buiten verstoppen is niet handig;
  • Doe geen adreslabel aan je sleutels;
  • Plak geen afwezigheidbriefjes op de deur;
  • Zorg voor voldoende buitenverlichting;
  • Laat uw buren een oogje in het zeil houden;
  • Laat geen klimhulpmiddelen zoals afval containers bereikbaar buitenshuis staan.

Ook vermeldt de folder een aantal richtlijnen over wat te doen als er ingebroken is en nog belangrijker hoe jezelf en de wederzijdse buren alert kunnen zijn op vreemde personen of hun gedragingen. Door dit te melden aan de politie zijn er al een aantal inbraken voorkomen. Nog maar weinig burgers weten dat ze dit soort verdachte omstandigheden direct kunnen melden via het alarmnummer 112 waarna dat vaak opgevolgd wordt door een extra patrouilledienst ter plaatse. Buiten het 112 nummer blijft natuurlijk ook het algemeen politienummer 0900-8844 hiervoor beschikbaar.

De avond toonde veel positieve reacties waarbij ook de samenwerking tussen de uitvoerders vele positieve ideeën ontwikkelde tijdens de algemene samenvatting in het Nesterle gebouw na afloop. Ondanks dat er dit jaar al 2 inbraken in Nistelrode gepleegd zijn hoopt de dorpsraad hiermee bij te dragen om in 2014 minder inbraken te moeten registreren. Ook gedurende dit jaar zal samen met de politie een tweede passende activiteit in Nistelrode uitgevoerd worden.

NewsItemImage97831

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *