€7.500,– Steun van het Oranje Fonds

Algemene informatie 0 No Comments

Het oranje fonds kent een bijdrage van Eur 7.500,– toe aan Burenhulp Nisseroi. Ongeveer 3 jaar geleden besloot de dorpsraad Nistelrode een Zorgplatform op te richten die de inwoners bijstaat voor de omgang met de nieuwe regelgeving rond de kanteling van welzijn en zorg. Met een uitgebreid marktonderzoek is het bestaande netwerk van welzijn en zorgverleners in kaart gebracht en vervolgens zijn de grote veranderingen als gevolg van de nieuwe richtlijnen voor de burgers daarop geprojecteerd. Het nieuwe beeld toont een minder uitgebreide levensondersteuning van de overheid en doet een groot beroep op de zelfredzaamheid van de burger. Het voornoemde marktonderzoek brengt meer als 30 verschillende welzijn en zorg verleners in beeld waarbij de inwoners aangeven dat daarmee hun zoektocht naar de bij hun welzijn of zorgvraag best passende dienstverlener complex is en op veel voorkomende misverstanden stuit.

Om de burgers hierbij te helpen vormen een aantal vrijwilligers, onder de naam Burenhulp Nisseroi, een netwerk dat de burgers naar de juiste welzijn of zorgverlener begeleidt en zo nodig ondersteunt. De bereikbaarheid van dit netwerk voor de burger voorziet in website, mail, telefoon en een persoonlijk netwerk van opgeleide Centrale Adviseurs ondersteund met de nodige promotie via lokale media en flyers. Ondanks dat dit netwerk uit vrijwilligers, die zich zonder enig winstoogmerk inzetten voor de leefbaarheid is Nistelrode, bestaat, brengt dit een aantal kosten met zich mee. De voorbereidende werkzaamheden samen met
de gebudgetteerde kosten voor het eerste exploitatiejaar, dat loopt tot 26-09-2016, vormen een begroting van een totaal bedrag van EUR. 25.925,– Deze kosten worden tot op heden gedeeltelijk gedekt door een bijdrage van de gemeente en bovengenoemde bijdrage van het Oranje Fonds.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Voor informatie over het Oranjefonds neemt u contact op met Rosanne Prinsen, adviseur pers en publiciteit, telefoon 030 2339345. Voor verdere informatie over burenhulp Nisseroi bent u welkom op onze site www.burenhulpnisseroi.nl of per telefoon 0412-744111.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *