Nistelrode de speelbal van het politieke landschap ?

Algemene informatie 2 2 Comments

De brede uitspraken over de herindeling van Noord-Oost Brabant ,zoals wekelijks gepubliceerd, en daarbij toegevoegd de direct uitspraken van het politiek landschap zet ons aan het denken.
Tegelijkertijd vragen we ons af hoe de belangen van Nistelrode daarbij goed gewogen worden. De landspolitiek promoot een eenheid van bestuur met een minimale grootte van 100.000 inwoners.
De provincie laat studies verrichten en komt met richtlijnen waaraan geen bindende uitspraken voor de gemeenten verbonden worden. Tenslotte voeren gemeenten eindeloze debatten waar
hun eerste prioriteit, om zich zelf te beschermen, te veel de boventoon krijgt. Zo ook heeft de raadsvergadering Bernheze van afgelopen week hier publiekelijk over gedebatteerd waarbij hun
eigen zelfstandigheid de boventoon voerde. Het lijkt er op dat de Nistelroise belangen, een goede dienstverlening en goede toekomstperspectieven voor ons leef en wooncomfort, mogelijk overruled
worden door de onderlinge strijd van onze politieke bestuurders waarmee we, na afloop van de strijd, als ondergeschikte bewonersgroep als aanhangsel ergens toegevoegd worden.

De dorpsraad Nistelrode wil dit graag voorkomen en zoekt steun van de inwoners om samen met hun de belangen voor de Nistelroise toekomst in kaart te brengen en hierover ons eigen geluid te
laten horen richting de bestuurders van de betrokken gemeenten en andere overheidsinstanties.

Hierbij komen vragen zoals:

  • Hoe worden de criteria voor de uitvoering van een goede dienstverlening leidend bij de afwegingen voor de keuze van de herindeling ?
  • Welke omliggende grote gemeente is in staat om hun kennis en talenten in te zetten om onze belangen optimaal te ondersteunen ?
  • Wie van onze inwoners heeft voorkeur voor welke gemeenten als fusie partner en waar is die keuze op gebaseerd?
  • Hoe moeten we als inwoners de politiek bespelen om de uitvoering van onze dienstverlening prioriteit te geven boven hun eigen overlevingskans?

 

2010-NL-P10-Noord-Brabant-positiekaart-gemnamen

Bent u begaan met de toekomst van Nistelrode met zijn hoog welzijnsniveau en aantrekkelijke woonomgeving en wilt u dat onze voorzieningen in tact blijven en mogelijk verbeteren geef dan u reactie!


  1. G.Janssen - maart 22, 2013

    Voorkeur voor gemeente Bernheze opsplitsen en Nistelrode indelen bij Uden, omdat Nistelrode qua mentaliteit goed bij Uden past. Ik het gevoel heb,dat de meeste inwoners van Nistelrode voor winkelen en ontspanning het meest op Uden zijn georienteerd.

  2. petrer van den hurk - mei 7, 2013

    Bernheze is een onsamenhangend geheel van kernen die weinig tot niets met elkaar van doen hebben. Samen een gemeente vormen is aantrekkelijk omdat je dan ei\gen baas bent en in principe lagere kosten en belastingen hebt. Maar de oude tegenstelling tussen stad en platteland (stokpaardje van CDA en agrariers) is achterhaald. Opsplitsen dus, waarbij Nistelrode bij Uden past ivm winkels, ziekenhuis, en industrie. Uden valt ook buiten de stadsregio Waalboss. Laat daar Heesch maar aan meedoen en niet langer richting Nistelrode uitbreiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *