De geplande verkeersverbeteringen rond de kerk

Verkeersveiligheid 0 No Comments

Een aantal afgevaardigden uit de buurt rond de kerk hebben samen met de dorpsraad een aantal verkeersveiligheid verbeteringen in beeld gebracht voor de omgeving rondde kerk en het Tramplein. Deze verbeteringen zijn in een aantal schetsen uitgewerkt die vervolgens aangeboden zijn aan de gemeente. Dhr. Wijdeven heeft samen met zijn ambtenaar verkeerszaken deze voorstellen besproken en uitgewerkt in meer gedetailleerde wijzigingsplannen die vorig jaar tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de dorpsraad aan de inwoners gepresenteerd zijn. De voor en tegen argumenten zijn gewogen en de voorstellen zijn daarop aangepast. Deze laatste uitkomst is een aantal maanden geleden nog kort met enkele afgevaardigden uit de buurt, die daarop hun goedkeuring gegeven hebben, besproken. Een laatste contact tussen de heren Wijdeven en Kemps op 19 juni j.l. gaf aan dat de uitvoering daarvan op korte termijn start. De besproken wijzigingen betreft: Lees meer

Een aantal afgevaardigden uit de buurt rond de kerk hebben samen met de dorpsraad een aantal verkeersveiligheid verbeteringen in beeld gebracht voor de omgeving rondde kerk en het Tramplein. Deze verbeteringen zijn in een aantal schetsen uitgewerkt die vervolgens aangeboden zijn aan de gemeente. Dhr. Wijdeven heeft samen met zijn ambtenaar verkeerszaken deze voorstellen besproken en uitgewerkt in […]

Read More

Status verkeersonderzoek

Verkeersveiligheid 0 No Comments

De dorpsraad heeft een projectgroep verkeer opgericht die sinds het uitrollen van de nieuwbouw Parkweide oplossingen zoekt voor de verkeersoverlast in ons centrum. Hierbij denken wij aan problemen zoals:veiligheid voor het langzame verkeer, parkeren, te veel vrachtverkeer, sluipverkeer tussen Heesch en Uden, onvriendelijke bestrating voor rolstoel of rollator en andere plaatselijk overlast. Hierover zijn verschillende overleg situaties met de betreffende wethouder en de verkeerskundige ambtenaar gevoerd. Als resultaat bestaan er nu 2 projecten die gericht zijn op:

• Een aantal aanpassingen rond de kerk waarmee de parkeersituatie verbeterd wordt en waar met name de veiligheid voor de voetgangers (schoolkinderen die zich dagelijks verplaatsen tussen De Beekgraaf en de Kanz) veel veiliger en voetgangersvriendelijker wordt. Hiervoor zal in de komende maanden een plan 2 uitgerold worden waarmee aanpassingen in de Kromstraat, Tramplein, Tramstraat, Lindelaan en een deel van het Laar toegelicht worden. Een aantal buurtbewoners en de dorpsraad zijn direct betrokken bij het maken van deze nieuwe plannen en zijn erg enthousiast over de geplande uitvoering die in Februari met de gemeente besproken is. De uitvoering daarvan is gepland rond de zomervakantie waarbij de buurtbewoners tijdens de komende maanden een uitnodiging, voor een bijeenkomst waar deze plannen toegelicht worden, tegemoet kunnen zien.

• Een geïntegreerde aanpak van een verkeerscirculatieplan dat toekomstig bestendige oplossingen biedt voor een goed gestroomlijnde verkeersafwikkeling voor de bebouwde kom van Nistelrode. Dit plan houdt rekening met de toekomstige regionale verkeersstromen die verwacht worden als gevolg van de bestaande en nieuwe bestemmingen in de regio. De al lang besproken snelle fietsstraat van Heesch naar Uden maakt daar deel van uit, en ook zal gekeken worden hoe de verkeersoverlast ( inclusief het vrachtverkeer) op het Laar beperkt kan worden. Zoals nu door de wethouder aangegeven gaat hij zijn best doen om geld te vinden om hiervoor aanvullende onderzoeken te doen en vervolgens de dorpsraad te betrekken bij het kiezen van de best passende oplossingen.

Hebt u hierover ook een visie of wil je hierover meepraten stuur ons dan een mail met je contactgegevens en wij nemen graag contact met je op. info@dorpsraadnistelrode.nl

De dorpsraad heeft een projectgroep verkeer opgericht die sinds het uitrollen van de nieuwbouw Parkweide oplossingen zoekt voor de verkeersoverlast in ons centrum. Hierbij denken wij aan problemen zoals:veiligheid voor het langzame verkeer, parkeren, te veel vrachtverkeer, sluipverkeer tussen Heesch en Uden, onvriendelijke bestrating voor rolstoel of rollator en andere plaatselijk overlast. Hierover zijn verschillende overleg situaties met de betreffende […]

Read More

Bezwaar bushalte bij van Tilburg

Verkeersveiligheid 5 5 Comments

De Dorpsraad is al enige tijd met de gemeente in overleg over de verkeerssituatie in Nistelrode. Met name de verkeersdrukte, -veiligheid en leefbaarheid op Weijen en Laar zijn een zorgpunt. Dat is niet nieuw. Al in 2009 nam de gemeenteraad om die reden een amendement aan waarin het college werd gevraagd een visie op het verkeer door de kern te ontwikkelen en alternatieve verkeersafwikkeling te bestuderen. Het destijds voorliggende verkeerscirculatieplan bood namelijk onvoldoende garantie hiervoor. De Dorpsraad heeft de ontwikkeling rond Nesterlé en Jumbo aangegrepen om de gemeente te stimuleren om met een dergelijke visie te komen. Ook de commissies RZ en MZ spraken bij deze plannen hun zorg nogmaals uit. De Dorpsraad is voorstander van een totaal plan voordat er allerlei losse maatregelen worden getroffen, iets wat in feite de raad ook voorstond.  Lees meer

De Dorpsraad is al enige tijd met de gemeente in overleg over de verkeerssituatie in Nistelrode. Met name de verkeersdrukte, -veiligheid en leefbaarheid op Weijen en Laar zijn een zorgpunt. Dat is niet nieuw. Al in 2009 nam de gemeenteraad om die reden een amendement aan waarin het college werd gevraagd een visie op het […]

Read More