Inspreeknotitie commissie maatschappelijke zaken

Zorgplatform 0 No Comments

Inspreeknotitie commissie MZ 19-06-2014.docx (klik om te downloaden)

SOCIALE KAART NISTELRODE 20-01-2014.xlsx (klik om te downloaden)

Status Zorgplatform Nistelrode01-02-2014.doc (klik om te downloaden)

 

Inspreeknotitie commissie MZ 19-06-2014.docx (klik om te downloaden) SOCIALE KAART NISTELRODE 20-01-2014.xlsx (klik om te downloaden) Status Zorgplatform Nistelrode01-02-2014.doc (klik om te downloaden)  

Read More

Het zorgplatform

Zorgplatform 1 1 Comment

Nadat de initiatiefnemers van het zorgplatform medio juli 2013 hun oriënterende bijeenkomst gehouden hebben heeft men een overzicht gemaakt van de meest belangrijke dienstverleners voor zorg en welzijn die in Nistelrode beschikbaar zijn. Dit betreft zowel de professionele instellingen als de vrijwilligersorganisaties inclusief de huisartsenpraktijk. Dit overzicht toont de specifieke dienstverlening per organisatie en geeft een totaal beeld van meer dan 20 verschillende dienstverleners die veel overeenkomende diensten verlenen. Door dit grote aantal is het voor onze zorgvragers niet altijd even eenvoudig om de best passende organisatie aan te spreken. Om hiervoor en op andere door de transities veroorzaakte veranderingen een antwoord te vinden is het zorgplatform inmiddels met een aantal belangstellende inwoners uitgebreid. Hieruit is een projectgroep gevormd, die door drs. L.H.A. Arnts van Zorgbelang Brabant uit Tilburg professioneel begeleid wordt.
Deze projectgroep is op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe wil de Nistelrodenaar oud worden en welke voorzieningen zijn daarvoor nodig?’ De projectgroep is hiervoor op zoek naar een zo breed mogelijk gedragen antwoord en vraagt daarom alle inwoners van Nistelrode om zich aan te melden met vermelding van hun contactgegevens op info@dorpsraadnistelrode.nl. Graag betrekken wij u dan bij het uitwerken van onze verdere lokale activiteiten. Lees meer

Nadat de initiatiefnemers van het zorgplatform medio juli 2013 hun oriënterende bijeenkomst gehouden hebben heeft men een overzicht gemaakt van de meest belangrijke dienstverleners voor zorg en welzijn die in Nistelrode beschikbaar zijn. Dit betreft zowel de professionele instellingen als de vrijwilligersorganisaties inclusief de huisartsenpraktijk. Dit overzicht toont de specifieke dienstverlening per organisatie en geeft […]

Read More

De voortgang van het zorgplatform

Zorgplatform 0 No Comments

Inmiddels worden de contouren van de nieuwe wetgeving steeds duidelijker en heeft ook de 1ste kamer zijn goedkeuring gegeven aan de transitie van de jeugdzorg. Dit betekent dat m.i.v. 2015 de gemeente verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de totale jeugdzorg. Buiten deze jeugdzorg wordt ook de huishoudelijke zorg voor minder valide plus een aantal daarvoor benodigde voorzieningen als directe verantwoordelijkheid bij de gemeente neergelegd. Samengevat een aantal nieuwe taken die op het bordje van de  gemeente komen en de vraag is dan ook hoe de gemeente er in slaagt om daarbij ook nog de vereiste kostenbesparing te realiseren. Het zorgplatform verdiept zich reeds ¾ jaar in deze transitie en betrekt zich bij het vormen van de nieuwe structuur waarbij leefbaarheid hun grootste prioriteit is.

Het zorgplatform, dat in het belang van al onze inwoners zich in deze totale ontwikkeling verdiept heeft begin maart weer een nieuwe bijeenkomst waarvoor zich meerdere belangstellenden gemeld hebben, Het platform zal deze belangstellenden betrekken bij het verder uitwerken van taken die gericht zijn op een duidelijke ondersteuning van de burger bij het vinden van de voor zijn behoefte best passende ondersteuning. Hiervoor denken wij aan een centrale loketfunctie die voor iedereen toegankelijk is en de burger begeleidt naar de juiste zorg of welzijnsinstelling. Tenslotte willen we die loketfunctie ook belasten met de bewaking van de juiste kwaliteit van de uitvoering. In 2de wij voor een minder verdeelde zorg en welzijn dienstverlening. Hierbij denken wij aan een meer intensieve samenwerking tussen de verschillende instellingen ( meer dan 30) waarvan de nu bestaande individuele diensten veel overlappingen vertonen binnen hetzelfde werkgebied. Het tot stand brengen van een netwerk waarin alle inwoners zich herkennen en onderling vertrouwen opbouwen heeft de grootste prioriteit. Om hiervoor de benodigde overtuigingskracht te ontwikkelen is een breed draagvlak van onze inwoners een vereiste.

Inmiddels worden de contouren van de nieuwe wetgeving steeds duidelijker en heeft ook de 1ste kamer zijn goedkeuring gegeven aan de transitie van de jeugdzorg. Dit betekent dat m.i.v. 2015 de gemeente verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de totale jeugdzorg. Buiten deze jeugdzorg wordt ook de huishoudelijke zorg voor minder valide plus een aantal daarvoor benodigde voorzieningen als […]

Read More