Herindeling, wat schiet Nistelrode daarmee op?

Nieuwe Gemeente 0 No Comments

Als je de publiciteit volgt van de dagen na de laatste openbare herindelingscommissie vergadering van 11 april jl. kun je alleen maar vaststellen dat ons gemeentebestuur geen solide draagvlak toont om de voorgenomen fusie met Maasdonk op een voor de inwoner verantwoorde manier in uitvoering te nemen. Enerzijds lees en hoor je dat beide burgemeesters ( die mogelijk beide direct na de uiteindelijk beslissing uitstappen) zich steeds opnieuw inspannen om de verdeelde bestuurders te bewegen het voorgenomen besluit uit te voeren. Hierbij worden dan publiekelijk argumenten gebruikt die erg algemeen zijn en de onduidelijkheid over de echte gevolgen voor Bernheze niet wegnemen. Al met al geeft dit een gevoel waarmee ons bestuur uit is op schaalvergroting, met een direct inkomsten- voordeel voor hun zelf, zonder daarvan de gevolgen voor de inwoner duidelijk bekend te maken.

De dorpsraad heeft zich verdiept in de onderzoeksresultaten die door de provincie uitgevoerd zijn en waarvan een lijvig rapport, met een aantal cijfermatige verschillen per gemeente, gepubliceerd is op www.bernheze-maasdonk.nl. Na dit rapport gelezen te hebben zijn we er van uit gegaan dat na de fusie alle voorzieningen van Maasdonk en Bernheze geharmoniseerd worden en dat de kosten gelijk over beide gemeente verdeeld gaan worden. Verder heeft het verleden ons geleerd dat de grondbank voor alle gemeente een belangrijke inkomstenbron was en dat op dit moment vele gemeenten hierop verlies moeten nemen. In het onderzoeksrapport van de provincie wordt vermeld dat Maasdonk daarover onduidelijk rapporteert en daarbij veel kosten moet accepteren van het geplande industrieterrein Heesch West dat met de huidige reecessie in beeld nog heel ver weg is van de beoogde mogelijke winsten. Verder geeft het rapport weer dat Maasdonk verhoudingsgewijs de bibliotheek kosten zo laag begroot heeft dat er in tegenstelling met Bernheze nauwelijks nog dienstverlening zal plaats vinden.

 

Deze informatie roept voor Nistelrode direct een aantal vragen op waarvan de volgende zaken een goed voorbeeld zijn:

  1. Wetende dat de bibliotheek de grootste gebruiker is van het nieuw te bouwen gemeenschapshuis en daarmee het grootste deel van de kosten draagt, is de vraag gerechtvaardigd of na de fusie hun bestaansrecht ter discussie staat en daarmee de kostendekking van het gemeenschapshuis de inwoners van Nistelrode onevenredig zal belasten?
  2. Als de buiten proportionele kosten van de grondbank van Maasdonk mede door Bernheze gedragen moeten worden rijst de vraag hoeveel de inwoners van Nistelrode extra moeten betalen na de fusie ?
  3. Hoe denkt Bernheze de mogelijke toekomstige inrichtingskosten, die benodigd zijn om de verkeersproblemen in het centrum op te lossen, te realiseren als de nu voorliggende reserves aangewend moeten worden voor meer urgente behoeften van de nieuwe gemeente.
  4. Is het juist om nu te beslissen voor een extra kostenpost, van tussen de 3 en 4 miljoen Euro om de directe fusie kosten te betalen, terwijl een provincie breed onderzoek voor regionale herindeling nog niet afgerond is ?

De dorpsraad Nistelrode spoort daarom alle inwoners aan om de gemeente alle vragen duidelijk te laten beantwoorden alvorens de voorgenomen fusie plannen te ondersteunen.
Wil je hierover meepraten neem dan contact met arie.kemps@planet.nl en laat uw stem horen op de informatieavond in De Kanz in Nistelrode op 10 mei 2012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *