De zorgplatformbijeenkomst van 10 juli 2014

Zorgplatform 0 No Comments

Een opkomst van meer dan 90 % van de genodigden onderstreepte de grote belangstelling voor onze toekomstige zorg rond de hulpbehoevenden onder ons. Na een korte inleiding van de voorzitter werd door mevr. Linda Arnts van Zorgbelang Brabant de werkwijze van de workshop uitgelegd waarna de 40 belangstellenden in groepen verdeeld werden om per groep een aantal zorggerelateerde vragen te beantwoorden. Doordat zowel de professionele zorg- en welzijnsinstellingen als de hulpbehoevende aanwezig waren ontwikkelden zich brede discussies binnen de groepen. Ook de gemeente was breed vertegenwoordigd, waarbij beide wethouders ( Jan Glastra van Loon en Rein van Moorselaar) aangaven met deze avond een goed inzicht te hebben in dit burgerinitiatief.
Vervolgens werden de uitkomsten per groep samengevat op een flap-over en toegelicht door een vertegenwoordiger per groep. Hierbij ontstonden boeiende uitwisselingen waarmee een breed en helder inzicht gegeven werd in de bestaande beleving van zowel de zorgvrager als de zorgverlener. Hiermee kreeg het Zorgplatform een goed zicht op de tekortkomingen in de bestaande zorgverlening. Tenslotte werden deze conclusies verder toegelicht. Afgesproken werd dat het zorgplatform aan de slag gaat en in overleg met de werkgroep de vervolgacties bepaalt waarover alle belangstellenden verder geïnformeerd worden.

De uitkomst daarvan is tijdens de bijeenkomst van 15 september 2014 verder in een plan van aanpak uitgewerkt. Het zorgplatform heeft een concept ondernemingsplan opgesteld waarbij we streven naar een organisatie die zich richt op het tot stand brengen van een team van gekwalificeerde adviseurs die de zorgvrager bijstaat bij het zoeken naar de juiste zorgverlening. Verder werkt deze organisatie naar voor onze inwoners duidelijke informatie over de nieuwe structuur van het zorgstelsel dat in 2015 geïntroduceerd wordt en waarbij de gemeente een belangrijke coördinerende rol in neemt. Wij hopen u daarover spoedig te informeren en samen met u daar uitvoering aan te geven…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *