Nistelrode op weg naar een verzorgd 55+ leven.

Zorgplatform 0 No Comments

Na het tot stand komen van de nieuwe coalitie met de portefeuilleverdeling tussen de 4 wethouders is het Zorgplatform Nistelrode op zoek gegaan naar de juiste verbindingen met zowel het gemeentebestuur als de andere kernen in Bernheze. De burgerinitiatieven op het gebied van de zorg voor onze minder valide inwoners met een eerste focus op de groep 55+ers zijn verschillend van opzet maar hebben wel een aantal gezamenlijke belangen. Via contacten met het oud raadslid, de heer Theo van Overbeek, heeft de dorpsraad Nistelrode een gezamenlijke bijeenkomst gehad met de nieuwe wethouder de heer Jan Glastra van Loon waarbij alle kernen van Bernheze hun wensen op dit gebied kenbaar gemaakt hebben. Omdat de gemeente op dit moment nog hard werkt aan de nopbouw van hun nieuwe zorgstructuur, waarvan de invoering op begin 2015 gepland staat, zijn onze wensen aandachtig beluisterd maar werden reacties daarop afhankelijk gesteld van de nog te vormen structuur van de gemeente. Omdat de nu in ontwikkeling zijnde burgerinitiatieven zeker een bijdrage kunnen leveren bij het vormen van de nieuwe structuur is afgesproken om de lopende initiatieven vooral verder te stimuleren en elkaar optimaal te blijven informeren over de voortgang daarvan. Hierbij moet de door de gemeente te kiezen opzet zorgen voor de juiste verbinding met de door hun te contracteren professionele zorg en welzijnverleners die dan een naadloze verbinding vormen tussen de professionele en vrijwillige zorgpartijen.

Verder houdt de Zorgprojectgroep Nistelrode op 10 juli om 19.45 uur een bijeenkomst met zowel de plaatselijke professionele als vrijwilliger organisaties en andere betrokkenen waar ze zich buigen over de verdere uitwerking van de communicatie en uitvoering van deze nieuwe zorgstructuur. Hierbij wordt gedacht aan een voor alle inwoners duidelijke ingang voor de zorgvraag die de inwoner tegelijkertijd bijstaat bij het bereiken van een bij zijn behoefte passende uitvoering en een mogelijk vervolg daarop. Betrokken partijen zijn o.a. de bestaande welzijn en zorg instellingen, KBO en hun ouderen adviseurs, de dokterspraktijk, de Zonnebloem, WMO,  buurtverenigingen, Mantelzorgers en een aantal andere in de projectgroep actieve vrijwilligers.

Om ook de lokale politiek op tijd bij deze ontwikkelingen te betrekken heeft de Dorpsraad Nistelrode op 19 juni meegesproken bij de commissie MZ en heeft daar aandacht gevraagd voor de met het Zorgplatform bereikte  onderzoeksresultaten. Daarbij zijn duidelijk een aantal aanbevelingen uitgesproken waarmee de inwoners meer richting naar de juiste zorguitvoering geboden wordt en waarbij de hindernis rond eenzaamheid en schroom een stuk lager wordt. Voor de weergave van de ingesproken tekst verwijzen we naar www.dorpsraadnistelrode.nl waar in de rubriek Zorgplatform deze inspreeknotitie en de tot op heden uit het onderzoek opgetekende Sociale Kaart gepubliceerd is. Ook vindt u daar ons laatste Status Rapport waarin het plan van aanpak in detail getoond wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *