Project verkeersveiligheid in Nistelrode

Algemene informatie 0 No Comments

De Dorpsraad Nistelrode is betrokken bij enkele verkeersveiligheid projecten in Nistelrode is hierover in gesprek met omwonenden of belanghebbenden of heeft het reeds aangegeven bij de gemeente. Plannen liggen nog op de tekentafel of zijn al uitgevoerd.

Uitgevoerd en gemonitord wordt de Snelfietstraat door Nistelrode tot het eind van de Hoogstraat richting Uden. Bij de monitoring met de gemeente vraagt de Dorpsraad aandacht voor de ervaringen en stelt verbeteringen voor:

  • Autoverkeer vanaf de Hoogstraat naar het Laar gebruikt ongewenst de fietsstraat richting Uden om bij Nelissen over te steken, in plaats van de route voor autoverkeer over de verhoogde drempel als aansluiting op het Laar.  Als mogelijke oplossing denken we aan het versmallen of het plaatsen van middenpaaltjes op het eind van de fietsstraat Hoogstraat richting Uden en de wandel en fietsdoorgang naar de Zwarte Molen woonwijk.
  • Het inrichten van parkeerverbod aan de Oostzijde van de Hoogstraat tussen het Laar en de Zwarte Molenweg. Dit om te voorkomen dat voetgangers onverwacht op de snelfietsstraat verwezen worden vanwege geparkeerde auto’s

Een nieuw verkeersveiligheid vraagsstuk is bij het wooncomplex ‘t Maxend. Sinds enkele jaren is er een wooncomplex gerealiseerd aan ‘t Maxend 13,  De bewoners hoofdzakelijk ouderen verplaatsen zich richting het dorp met rollators via het naastgelegen eenzijdige fietspad. Het fietspad is te smal voor gebruik door de ouderen en de achteropkomende fietsers wat een gevaarlijk gevoel geeft en ongewenste situaties (foto 1). De Dorpsraad heeft met de eigenaar van het wooncomplex het probleem besproken en dat voorgelegd aan de gemeente. De gemeente beaamt het probleem, maar start eerst een verkeerstelling op het fietspad om een indruk te krijgen van de verkeersbewegingen en onderzoekt of er voldoende tracé aanwezig is aan de overzijde (foto 2) om het fietspad daar te verbreden.

Wordt vervolgd…

De Dorpsraad Nistelrode is betrokken bij enkele verkeersveiligheid projecten in Nistelrode is hierover in gesprek met omwonenden of belanghebbenden of heeft het reeds aangegeven bij de gemeente. Plannen liggen nog op de tekentafel of zijn al uitgevoerd. Uitgevoerd en gemonitord wordt de Snelfietstraat door Nistelrode tot het eind van de Hoogstraat richting Uden. Bij de […]

Read More

“Koste wat kost worden de grazers verdedigd’

Algemene informatie | DE MAASHORST 0 No Comments

Kritiek op Maashorstrapport

door Maarten van den Hurk 14-11-20, 06:00 Bron: BD

UDEN/SCHAIJK – Het rapport ‘Grote Grazers in de Maashorst’ schetst een te positief beeld en daar is doelbewust naartoe gewerkt. Deze fikse kritiek leveren vier belangengroepen. Zij hebben meegewerkt aan de evaluatie maar voelen zich achteraf ‘gebruikt’. 

Met deze kritiek trekken de ruiters, de Maashorstburgers, de ATB-rijders en de mensen met een beperking de onafhankelijkheid en daarmee de waarde van het kersverse rapport in twijfel.

Het bestuur van het natuurgebied moet binnenkort besluiten nemen over het wel of niet, of in aangepast vorm, voortzetten van de  in 2016 gestarte begrazing. De evaluatie was juist bedoeld als solide basis voor deze besluiten. Maar het stuk is te gekleurd volgens Marleen van der Horst, voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Ruiters en Menners Herperduin/Maashorst (SBRMHM): ,,Wij zullen er nu telkens ons verhaal naast moeten leggen.’’

Team betreurt de kritiek

Het Team Maashorst, dat de evaluatie heeft voorbereid en begeleid, kent en betreurt de kritiek van de vier belangengroepen. ‘Het voelt als een gebrek aan vertrouwen en het in twijfel trekken van de onafhankelijke positie en professionaliteit van onderzoeksbureau Arcadis’, schrijft het team in een reactie. ‘Onze bedoeling was juist het tegenovergestelde: Samen, in gesprek met elkaar, in vertrouwen en onafhankelijk.’

Voor de evaluatie werd een enquête gehouden waaraan ruim 2.500 mensen deelnamen. Ook gaven ecologen hun visie op de door begrazing bereikte resultaten tot dusver. Beide uitkomsten werden, samen met mogelijke verbeterpunten, besproken met betrokkenen onder wie vertegenwoordigers van de vier belangengroepen.

‘Weinig ruimte voor inbreng’

Bij die besprekingen was er te weinig ruimte voor hun inbreng, stellen de vier. ATB-rijder Erik van Putten heeft niet eens zoveel kritiek op het eindrapport: ,,Maar van de werkwijze had ik vooraf een heel andere verwachting. Wij hebben weinig invloed kunnen uitoefenen.’’

Mensen met beperking

De drie anderen bekritiseren ook de eindtekst. ,,Helaas stelt het rapport ons teleur. Het is gericht op het realiseren van de ecologische doelstelling waaraan het veiligheidsdoel ondergeschikt moet zijn’’, stelt Mieke van Gerwen, die meesprak namens Mensen met een Beperking of Handicap.

Een vooropgezet plan

Ook Arie Kemps, van de Maashorstburgers  spreekt van een vooropgezet plan om de wisent, tauros en Exmoor goed uit de evaluatie te voorschijn te laten komen. : ,,De door ons ingeschatte oorzaak is dat het Maashorst Team  kost wat kost de eenmaal gekozen grazers verdedigt.’’

 

Kritiek op Maashorstrapport door Maarten van den Hurk 14-11-20, 06:00 Bron: BD UDEN/SCHAIJK – Het rapport ‘Grote Grazers in de Maashorst’ schetst een te positief beeld en daar is doelbewust naartoe gewerkt. Deze fikse kritiek leveren vier belangengroepen. Zij hebben meegewerkt aan de evaluatie maar voelen zich achteraf ‘gebruikt’.  Met deze kritiek trekken de ruiters, de Maashorstburgers, de […]

Read More