NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN NISTELRODE

Algemene informatie 0 No Comments

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN NISTELRODE

In het verlengde van de goed bezochte infoavonden voor de herinrichting van het Laar en de routeplanning van het snelfietspad nodigt Dorpsraad Nistelrode u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 25 juni in het Cultureel Centrum Nesterlé.

Samen met de gemeente, het betrokken projectbureau en Ons Welzijn geeft de dorpsraad inzicht in de geplande uitvoering van de nieuwbouwplannen in het centrum, de laatste ontwikkelingen in de Maashorst en de samenwerking met alle lokale partijen om de leefbaarheid te verbeteren.

We gaan met elkaar in gesprek: om samen te bepalen waar de dorpsraad aandacht aan mag besteden.

Reserveer deze avond vast in uw agenda.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN NISTELRODE In het verlengde van de goed bezochte infoavonden voor de herinrichting van het Laar en de routeplanning van het snelfietspad nodigt Dorpsraad Nistelrode u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 25 juni in het Cultureel Centrum Nesterlé. Samen met de gemeente, het betrokken projectbureau en Ons Welzijn geeft de dorpsraad inzicht […]

Read More

UITNODIGING

Algemene informatie | Verkeersveiligheid 0 No Comments

INRICHTING HET LAAR ALS DEELPLAN VAN DE CENTRUMVISIE 

19 september 2017

 

Aan alle dorpsgenoten

Wij nodigen u hierbij uit voor de informatieavond op 19 september om 19.30 uur in het NESTERLÉ gebouw. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de voorliggende uitvoeringsplan betreffende “herinrichting Het Laar” waarvan de eerste fase rond de tweede kwartaal 2018 uitgevoerd wordt.

De inrichting van ons dorpscentrum, reeds vele jaren een aandachtspunt van de dorpsraad, krijgt steeds meer vorm. In samenwerking met de gemeente hebben twee HBO studenten, een aantal winkeliers en direct betrokken onroerendgoed eigenaren een centrumvisie ontwikkeld voor de komende 10 jaren.

De 1e fase: de herinrichting van de bestrating en publieke ruimte van Het Laar, gelegen tussen de Heuvel- en Parkstraat waarvoor de gemeente de benodigde middelen beschikbaar stelt. Tijden twee voorbereidende bijeenkomsten in 2017 hebben direct aanwonenden en belanghebbenden een wensenlijst gemaakt voor de best mogelijke aanpassingen. Vervolgens werkt de gemeente samen met enkele specialisten aan een uitvoeringsplan dat op 19 september aan alle inwoners van Nistelrode gepresenteerd zal worden. Zaken als complete herbestrating, straat meubilair, groenvoorziening, parkeermogelijkheden en alle bijbehorende aspecten van de publieke indeling van dat deel van Het Laar worden in detail besproken. Ook de bijbehorende verkeersafwikkeling met name de combinatie langzaam en autoverkeer in deze drukke doorgaande verbinding.

Beste dorpsgenoten deze nieuwe inrichting is van belang voor de veiligheid, aanzien en gebruiksmogelijkheden voor allen. De dorpsraad kijkt uit naar een grote opkomst met een brede discussie over de nieuwe centrum inrichting. Laat deze kans niet voorbij gaan om deelgenoot te worden en kom op 19 september om 19.30u naar het NESTERLÉ gebouw.

 

Dorpsraad Nistelrode

 

 

 

 

INRICHTING HET LAAR ALS DEELPLAN VAN DE CENTRUMVISIE  19 september 2017   Aan alle dorpsgenoten Wij nodigen u hierbij uit voor de informatieavond op 19 september om 19.30 uur in het NESTERLÉ gebouw. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de voorliggende uitvoeringsplan betreffende “herinrichting Het Laar” waarvan de eerste fase rond de tweede kwartaal 2018 […]

Read More

ONZE MAASHORST IN 2020 ?

Algemene informatie 0 No Comments

In 2010 gaven de gemeenteraden van Bernheze, Oss, Uden en Landerd groen licht voor het Maashorst Manifest dat de hoofdkaders benoemt voor de inrichting op lange termijn van ons natuur- en recreatiegebied.

Inmiddels zijn er veel plannen gemaakt, adviesbureaus geraadpleegd en er zijn en worden vele miljoenen geïnvesteerd. Er wordt nu volgens een Inrichtings- en Beheersplan, kortweg IBeP, toegewerkt naar een Maashorst 2020, waarbij ruim baan gemaakt wordt voor zogeheten procesnatuur. Dat is natuur waarbij de mens zo weinig mogelijk ingrijpt. De onlangs gestarte begrazing met de combinatie van Exmoors, Taurossen en Wisenten is hierin een belangrijke stap. Rond 2020 streeft men ernaar een begrazingsgebied van 1500 hectare gerealiseerd te hebben. In 2050 mikt men erop dat het begrazingsgebied bijna de hele Maashorst (3500 hectare) zal beslaan. Lees meer

In 2010 gaven de gemeenteraden van Bernheze, Oss, Uden en Landerd groen licht voor het Maashorst Manifest dat de hoofdkaders benoemt voor de inrichting op lange termijn van ons natuur- en recreatiegebied. Inmiddels zijn er veel plannen gemaakt, adviesbureaus geraadpleegd en er zijn en worden vele miljoenen geïnvesteerd. Er wordt nu volgens een Inrichtings- en […]

Read More