OMLEIDINGSTEST VERKEER RAADHUISPLEIN NISTELRODE

Algemene informatie | Raadhuisplein 0 No Comments

 

 

De Brouwplaats roept een aantal reacties op om de verblijfskwaliteit van het Raadhuisplein te versterken. Dit roept herinneringen op aan de sfeervolle en gezellige terras ervaringen als een van de meest aantrekkelijke zomerse pleisterplaatsen in Bernheze..

Inrichting ideeën zijn een verkeersluwe omgeving, sfeervolle met groen aangeklede terrassen, het terugplaatsen van het prieeltje en het duidelijk her bestraten en markeren van de ontsluiting van de parkeerruimte  achter de Brouwplaats.

Wij denken aan het afsluiten van het doorgaand autoverkeer voor het gemeentehuis. Samen met de gemeente zijn we voornemens om als voorlopige proef de op onderstaande afbeelding beschreven omleidingstest uit te voeren.

Deze afsluiting maakt de eenrichtingsmaatregelen in de Tram en Lindestraat overbodig en daarom heffen we die op tijdens de uitvoering van de omleidingstest.

De toegang tot de parkeerplaats achter het gemeente huis blijft behouden en de test   bestaat uit:

  • Het ter plaatse van de 2 rode streepjes met bloembakken blokkeren van de weg voor het gemeentehuis voor alle autoverkeer.
  • Het verwijderen van de eenrichtingsborden.
  • Het plaatsen van 2 doodlopende weg borden

De direct aanwonenden zijn hierover persoonlijk benaderd en hun reacties worden verzameld voor 22 mei a.s. Hun reacties bepalen mede de definitieve opzet en realisatie van deze omleidingstest.

Hebt u behoefte om hierover verdere vragen of bevindingen met ons te delen dan vragen wij u per mail schriftelijk te reageren naar arie.kemps@live.nl voor de uitvoering worden de gemeentelijke procedures gevolgd.

 

    De Brouwplaats roept een aantal reacties op om de verblijfskwaliteit van het Raadhuisplein te versterken. Dit roept herinneringen op aan de sfeervolle en gezellige terras ervaringen als een van de meest aantrekkelijke zomerse pleisterplaatsen in Bernheze.. Inrichting ideeën zijn een verkeersluwe omgeving, sfeervolle met groen aangeklede terrassen, het terugplaatsen van het prieeltje en […]

Read More

Raadhuisplein status november 2011

Raadhuisplein 0 No Comments

Actuele status november 2011
Dit project ontwikkelt zich volgens plan en in week nr. 46 Heeft het laatste overleg met de gemeente plaats gevonden. Dit bracht een gezamenlijke keuze van een van de optionele plannen waarbij beide partijen een aantaltaken op zich genomen hebben om mogelijke vragen voor het definitieve planvoorstel te beantwoorden. Beide partijen getuigen van het nodige enthousiasme en ook de dorpsraad is en wordt betrokken om het draagvlak van de inwoners hierover te toetsen. Samengevat een positieve ontwikkeling waarvan wij begin volgend jaar nadere details hopen te communiceren.

Actuele status november 2011 Dit project ontwikkelt zich volgens plan en in week nr. 46 Heeft het laatste overleg met de gemeente plaats gevonden. Dit bracht een gezamenlijke keuze van een van de optionele plannen waarbij beide partijen een aantaltaken op zich genomen hebben om mogelijke vragen voor het definitieve planvoorstel te beantwoorden. Beide partijen […]

Read More

Raadhuisplein status oktober 2011

Raadhuisplein 0 No Comments

Actuele status oktober 2011
De oriënterende gesprekken tussen de gemeente, eigenaars en project bureaus hebben een tweetal basis ontwerpen op tafel gebracht waarin de voorzijde bestemd is voor horeca en de achterkant een beeld geeft voor een aantal grondgebonden woningen. De details rond deze voorstellen worden komende 2 weken verder besproken waarna de beste keuze getoetst wordt met de bestemmingsregels die door de gemeente voor deze locatie  van toepassing verklaard worden. Ook zal de voortgang van de uiteindelijke keuze nog afhangen van de keuze om dit totale plan gelijktijdig of gefaseerd uit te voeren. Tegelijkertijd wordt er door de gemeente een gedetailleerd verkeersonderzoek voor het geïntegreerde centrumplan uit gewerkt waarbij de dorpsraad vanaf het begin betrokken wordt. Wij hebben daarover in de komende weken geplande afspraken met betreffende wethouders en hopen daarmee een bijdrage te leveren tot de belangrijke centrum functie. Samengevat verwacht de dorpsraad dit jaar nog verdere details over de invulling van deze al jaren braakliggende locatie. Een goede geïntegreerde invulling van de centrum plannen verbindt de inwoners en brengt de overheid en particulier ondernemerschap weer dichter bij elkaar.

Actuele status oktober 2011 De oriënterende gesprekken tussen de gemeente, eigenaars en project bureaus hebben een tweetal basis ontwerpen op tafel gebracht waarin de voorzijde bestemd is voor horeca en de achterkant een beeld geeft voor een aantal grondgebonden woningen. De details rond deze voorstellen worden komende 2 weken verder besproken waarna de beste keuze […]

Read More