Raadhuisplein status november 2011

Raadhuisplein 0 No Comments

Actuele status november 2011
Dit project ontwikkelt zich volgens plan en in week nr. 46 Heeft het laatste overleg met de gemeente plaats gevonden. Dit bracht een gezamenlijke keuze van een van de optionele plannen waarbij beide partijen een aantaltaken op zich genomen hebben om mogelijke vragen voor het definitieve planvoorstel te beantwoorden. Beide partijen getuigen van het nodige enthousiasme en ook de dorpsraad is en wordt betrokken om het draagvlak van de inwoners hierover te toetsen. Samengevat een positieve ontwikkeling waarvan wij begin volgend jaar nadere details hopen te communiceren.

Actuele status november 2011 Dit project ontwikkelt zich volgens plan en in week nr. 46 Heeft het laatste overleg met de gemeente plaats gevonden. Dit bracht een gezamenlijke keuze van een van de optionele plannen waarbij beide partijen een aantaltaken op zich genomen hebben om mogelijke vragen voor het definitieve planvoorstel te beantwoorden. Beide partijen […]

Read More

Raadhuisplein status oktober 2011

Raadhuisplein 0 No Comments

Actuele status oktober 2011
De oriënterende gesprekken tussen de gemeente, eigenaars en project bureaus hebben een tweetal basis ontwerpen op tafel gebracht waarin de voorzijde bestemd is voor horeca en de achterkant een beeld geeft voor een aantal grondgebonden woningen. De details rond deze voorstellen worden komende 2 weken verder besproken waarna de beste keuze getoetst wordt met de bestemmingsregels die door de gemeente voor deze locatie  van toepassing verklaard worden. Ook zal de voortgang van de uiteindelijke keuze nog afhangen van de keuze om dit totale plan gelijktijdig of gefaseerd uit te voeren. Tegelijkertijd wordt er door de gemeente een gedetailleerd verkeersonderzoek voor het geïntegreerde centrumplan uit gewerkt waarbij de dorpsraad vanaf het begin betrokken wordt. Wij hebben daarover in de komende weken geplande afspraken met betreffende wethouders en hopen daarmee een bijdrage te leveren tot de belangrijke centrum functie. Samengevat verwacht de dorpsraad dit jaar nog verdere details over de invulling van deze al jaren braakliggende locatie. Een goede geïntegreerde invulling van de centrum plannen verbindt de inwoners en brengt de overheid en particulier ondernemerschap weer dichter bij elkaar.

Actuele status oktober 2011 De oriënterende gesprekken tussen de gemeente, eigenaars en project bureaus hebben een tweetal basis ontwerpen op tafel gebracht waarin de voorzijde bestemd is voor horeca en de achterkant een beeld geeft voor een aantal grondgebonden woningen. De details rond deze voorstellen worden komende 2 weken verder besproken waarna de beste keuze […]

Read More

Raadhuisplein status september 2011

Raadhuisplein 0 No Comments

Actuele status september 2011

Zoals zowel in de Bernhezer als het BrabantsDagblad gepubliceerd is bestaat er druk overleg tussen de afgevaardigden van de eigenaar en de gemeentelijke toezichthouders. Daarbij worden de mogelijke plannen met elkaar gedeeld om samen tot een afgestemd ontwerp te komen  voor het opnieuw inrichten van de lege plek in het centrum.  Hierbij wordt gekeken naar het totale plan waarbij ook de locatie van Kling van Dinther, die binnenkort verhuist naar Weijen, opnieuw bestemd wordt. Het is nog te vroeg om  meer details van deze plannen in beeld te brengen maar we rekenen er op dat de verloren horeca functie van de Brouwershoeve weer hersteld wordt. Gezien de grootte van de te bestemmen locatie zal er ongetwijfeld ook gedacht worden aan bepaalde woningbouw waarbij een bepaald gastenverblijf voor toeristen of recreanten niet uitgesloten wordt. Wij kijken uit naar een spoedige realisatie van deze plannen en gezien het enthousiasme waarmee partijen met elkaar in contact zijn kan 2012 ons de eerste beelden beschikbaar stellen van het gewenste dynamische centrum waarmee Nistelrode een stevige basis legt om zijn regionale functie als groen recreatief dorp inhoud te geven.

Actuele status september 2011 Zoals zowel in de Bernhezer als het BrabantsDagblad gepubliceerd is bestaat er druk overleg tussen de afgevaardigden van de eigenaar en de gemeentelijke toezichthouders. Daarbij worden de mogelijke plannen met elkaar gedeeld om samen tot een afgestemd ontwerp te komen  voor het opnieuw inrichten van de lege plek in het centrum. […]

Read More