Wie zijn wij?

Voorzitter: Arie Kemps
Secretaris: Anthony Rettob
Penningmeester: Victor Amukwaman
Bestuurslid: Noortje Peek

Email: dorpsraadnistelrode@gmail.com

Voorzitter Arie Kemps, heeft het initiatief genomen tot het oprichten van de Dorpsraad. Het enthousiasme van de groep daagt hem uit om een groot gedeelte van zijn tijd te besteden aan het gezamenlijke belang van alle dorpsbewoners. Arie neemt de rol van voorzitter en zal zijn bestuurlijke kennis en ervaring inzetten om de prestaties van de Dorpsraad verder uit te bouwen.

Secretaris Anthony Rettob, is in september 2013 toegetreden tot het Dorpsraadbestuur en sinds januari 2015 secretaris. Zijn ervaring als bestuurder (voorzitter of secretaris) heeft hij sinds de 70-tiger jaren tot heden in verschillende landelijke, Nederlandse als Molukse, organisaties / adviesraden / comités opgedaan. Zijn kennis wil hij graag inzetten voor het dorp Nistelrode, alwaar hij sinds juli 1958, komend vanuit Ommen Overijsel samen met zijn ouders en broers,  aanvankelijk in het woonoord Donzel en later december 1966 in de Molukse wijk “Van ‘t Rijk” woont.

Penningmeester  Victor Amukwaman, kwam in 1956 op zesjarige leeftijd, samen met zijn Molukse ouders, broers en zussen naar woonoord Donzel. Victor is getrouwd, heeft vier kinderen en woont in de W.v. Houtstraat. Victor werkte als opbouwwerker voor de Molukse gemeenschap in Nistelrode. Nu werkt hij als opbouwwerker bij Welzijn Vught. Daarnaast vervult hij een bestuursfunctie bij de Stg. BOOG (Brabantse Organisatie (allochtone) Ouderen Groepen). Victor is raadslid geweest van de gemeente Bernheze en heeft in tal van adviesorganen gezeten en wil zich graag inzetten voor de leefbaarheid van Nistelrode, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de Nisseroise bewoners centraal staat.