Wie zijn wij?

Voorzitter: Arie Kemps
Secretaris: Anthony Rettob
Penningmeester: Victor Amukwaman
Bestuurslid: Ad van den Boogaart

Email: dorpsraadnistelrode@gmail.com 

Voorzitter Arie Kemps, heeft het initiatief genomen tot het oprichten van de Dorpsraad. Het enthousiasme van de groep daagt hem uit om een groot gedeelte van zijn tijd te besteden aan het gezamenlijke belang van alle dorpsbewoners. Arie neemt de rol van voorzitter en zal zijn bestuurlijke kennis en ervaring inzetten om de prestaties van de Dorpsraad verder uit te bouwen.

Secretaris Anthony Rettob, is in september 2013 toegetreden tot het Dorpsraadbestuur en sinds januari 2015 secretaris. Zijn ervaring als bestuurder (voorzitter of secretaris) heeft hij sinds de 70-tiger jaren tot heden in verschillende landelijke, Nederlandse als Molukse, organisaties / adviesraden / comités opgedaan. Zijn kennis wil hij graag inzetten voor het dorp Nistelrode, alwaar hij sinds juli 1958, komend vanuit Ommen Overijsel samen met zijn ouders en broers,  aanvankelijk in het woonoord Donzel en later in december 1966 in de “Molukse wijk” Van ’t Rijk woont. Na een periode van 35 jaren elders in het land  is hij sinds 2010 terug in Nistelrode.

Penningmeester  Victor Amukwaman, kwam in 1956 op zesjarige leeftijd, samen met zijn Molukse ouders, broers en zussen naar woonoord Donzel. Victor is getrouwd, heeft vier kinderen en woont in de Waltherus van Houtstraat. Victor werkte als opbouwwerker voor de Molukse gemeenschap in Nistelrode. Nu werkt hij als opbouwwerker bij Welzijn Vught. Daarnaast vervult hij een bestuursfunctie bij de Stg. BOOG (Brabantse Organisatie (allochtone) Ouderen Groepen). Victor is raadslid geweest van de gemeente Bernheze en heeft in tal van adviesorganen gezeten en wil zich graag inzetten voor de leefbaarheid van Nistelrode, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de Nisseroise bewoners centraal staat.

Bestuurslid Ad van den Boogaart. Ik ben een Nistelrodenaar in hart en nieren, woon op Maxend 13 waar ik ook geboren ben. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen, die inmiddels op zichzelf wonen. Na de MULO heb ik een elektrotechnische opleiding gevolgd op de MTS in Oss. Bijna 39 jaar heb ik bij Brabant Water (voorheen WOB) gewerkt, eerst als monteur en daarna gedurende een periode van bijna 20 jaar als projectleider in elektro- en besturingstechnische projecten en later ook multidisciplinaire projecten. Naast mijn drukke werkzaamheden heb ik de lerarenopleiding gevolgd, maar heb dit niet in praktijk gebracht. In mijn vrije tijd sport ik vaak maar volleybal het liefst. Naast actieve speler ben ik 15 jaar trainer geweest bij de jeugdteams en de senioren damesteams. Behalve sport houd ik van klussen in en om het huis.

Bij een bijeenkomst van de dorpsraad over “centrumvisie”, heeft het mijn aandacht getrokken. Na een gesprek met voorzitter Arie Kemps heb ik besloten mij aan te sluiten. Zaken die in Nistelrode spelen trekken steeds meer mijn aandacht en voor een betere leefbaarheid vind ik het fijn om mijn bijdrage te kunnen leveren.