CPO voor jongeren

Starterswoningen 0 No Comments

Na het uiteenvallen van de voorgaande CPO jongerengroep is dat project niet verder uitgevoerd. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zijn er wat kandidaten in en uitgestapt en deze wisselingen hebben het doorzettingsvermogen van de groep niet versterkt. Toen het moment van definitief beslissen aanbrak en er ook nog enkele technische zaken onduidelijk waren heeft de groep in goed overleg met de projectleider besloten om het project definitief te stoppen. Inmiddels hebben de leden van de groep  alternatieve woonruimte gevonden.

De dorpsraad betreurt deze afloop en heeft onlangs hier nog met de gemeente en het projectbureau over gesproken. Beide zijn nog steeds voorstander om deze mooie locatie voor onze jongeren te behouden. Op dit moment zijn wij in contact met een 2 tal geïnteresseerden die op zoek zijn naar meer belangstellenden hiervoor. Het project betreft een 6 tal starterswoningen in het plan Laar Achterstraat waarvan de kavel reeds bouwrijp gemaakt is. Door als groep zelf de regie te voeren over de ontwikkeling, bouw en inrichting van deze 6 woningen heb je 100% invloed op het ontwerp en bespaar je een aantal uitvoeringskosten waarbij de overheid nog extra subsidies in het vooruitzicht stelt. Ben je geïnteresseerd of heb je relaties die hier belangstelling voor hebben meld je dan met je contactgegevens via mail info@dorpsraadnistelrode.nl en de dorpsraad zal bij voldoende belangstelling een nieuw initiatief graag ondersteunen.

Na het uiteenvallen van de voorgaande CPO jongerengroep is dat project niet verder uitgevoerd. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zijn er wat kandidaten in en uitgestapt en deze wisselingen hebben het doorzettingsvermogen van de groep niet versterkt. Toen het moment van definitief beslissen aanbrak en er ook nog enkele technische zaken onduidelijk waren heeft de groep in goed overleg met […]

Read More

Nieuwe kostenbesparingen voor CPO projecten

Starterswoningen 0 No Comments

De hiervoor verantwoordelijke wethouders hebben een opiniërende notitie (Notitie Betaalbaar Wonen Bernheze) geschreven over de voorgenomen aanpak om de kostprijs voor CPO nieuwbouwwoningen te verlagen. Dit voorstel waarvan een kopie op onze website opgenomen is toont nieuwe perspectieven zoals bv:  Lees meer

De hiervoor verantwoordelijke wethouders hebben een opiniërende notitie (Notitie Betaalbaar Wonen Bernheze) geschreven over de voorgenomen aanpak om de kostprijs voor CPO nieuwbouwwoningen te verlagen. Dit voorstel waarvan een kopie op onze website opgenomen is toont nieuwe perspectieven zoals bv: 

Read More

Investeringskosten voor grondgebonden CPO verlaagd

Starterswoningen 0 No Comments

Het laatste bericht over het uiteenvallen van de CPO projectgroep voor het plan Laar/ Achterstraat roept de vraag op waarom Nistelrode zich niet kan vergelijken met andere regionale gemeenten. Andere Noord Brabantse gemeenten realiseren grondgebonden CPO nieuwbouwwoningen voor starters tegen een veel aantrekkelijker investeringsniveau. De dorpsraad, die al meer als 2 jaar hierop aandringt, spreekt hierover met de gemeente en heeft daarvoor gehoor gevonden bij de betrokken wethouder. Het uitgangspunt daarbij is een grondgebonden eengezinswoning voor een all-in prijs van Eur. 150.000,–. Hebt u interesse meldt u zich dan aan als belangstellende. Lees meer

Het laatste bericht over het uiteenvallen van de CPO projectgroep voor het plan Laar/ Achterstraat roept de vraag op waarom Nistelrode zich niet kan vergelijken met andere regionale gemeenten. Andere Noord Brabantse gemeenten realiseren grondgebonden CPO nieuwbouwwoningen voor starters tegen een veel aantrekkelijker investeringsniveau. De dorpsraad, die al meer als 2 jaar hierop aandringt, spreekt hierover met de gemeente en heeft […]

Read More