CPO voor jongeren

Starterswoningen 0 No Comments

Na het uiteenvallen van de voorgaande CPO jongerengroep is dat project niet verder uitgevoerd. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zijn er wat kandidaten in en uitgestapt en deze wisselingen hebben het doorzettingsvermogen van de groep niet versterkt. Toen het moment van definitief beslissen aanbrak en er ook nog enkele technische zaken onduidelijk waren heeft de groep in goed overleg met de projectleider besloten om het project definitief te stoppen. Inmiddels hebben de leden van de groep  alternatieve woonruimte gevonden.

De dorpsraad betreurt deze afloop en heeft onlangs hier nog met de gemeente en het projectbureau over gesproken. Beide zijn nog steeds voorstander om deze mooie locatie voor onze jongeren te behouden. Op dit moment zijn wij in contact met een 2 tal geïnteresseerden die op zoek zijn naar meer belangstellenden hiervoor. Het project betreft een 6 tal starterswoningen in het plan Laar Achterstraat waarvan de kavel reeds bouwrijp gemaakt is. Door als groep zelf de regie te voeren over de ontwikkeling, bouw en inrichting van deze 6 woningen heb je 100% invloed op het ontwerp en bespaar je een aantal uitvoeringskosten waarbij de overheid nog extra subsidies in het vooruitzicht stelt. Ben je geïnteresseerd of heb je relaties die hier belangstelling voor hebben meld je dan met je contactgegevens via mail info@dorpsraadnistelrode.nl en de dorpsraad zal bij voldoende belangstelling een nieuw initiatief graag ondersteunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *