Doelstelling

De dorpsraad stelt zichzelf tot doel de afstand tussen de inwovers van Nistelrode en de bestuurders van de gemeente Bernheze te verkleinen en daarmee de inwoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij toekomstige dorpsontwikkelingen.

Hoe gaan we dat aanpakken?
Op de eerste plaats leggen we ons oor te luisteren bij de inwoners. Wat leeft er, waar zitten de knelplunten, wat kan verbeterd worden, waar is behoefte aan? We leggen contacten met de benodigde instanties en organisaties, we geven informatie en houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. We halen er zonodig deskundige kennis bij en onderhouden de contacten met de gemeente.

Inspraak, ook voor u.
Via de Dorpsraad hebben alle inwoners inspraak in de plannen voor het dorp. Wij staan open voor elke inbreng. U kunt ons bereiken via het contactformulier op deze site.