GROTE GRAZERS JAGEN DE RECREANTEN DE MAASHORST UIT

DE MAASHORST 0 No Comments

Met de inhoud van de evaluatie van het veiligheidsgevoel van Arcadis in gedachte volgen wij de laatste publicaties in het BD en recreëren regelmatig in dit mooie gebied. De corona gedragsrichtlijnen vormen een nieuwe leefwereld met als gevolg dat de thuis werkende populatie en hun gezinnen uit de directe omgeving snakken naar rustgevende ontspanningsmogelijkheden. Dit mooie natuur gebied wordt daardoor meer als voorheen bezocht om de stressvolle werktijd af te wisselen met andere sportieve ontspanningsactiviteiten in het gebied.

Deze activiteiten bestaan uit o.a.  wandelen met of zonder hond, vrij rond struinen, mountainbiken en fietsen waarbij het hele gebied doorkruist wordt. Voor deze tochten worden de  verbindingspaden tussen de omringende kernen steeds intensiever gebruikt. Bij regelmaat treffen ze daarbij onverwacht de grote grazers op hun pad die hun de doorgang blokkeren. Doordat deze paden op een aantal plaatsen in het dichtbeboste begrazingsgebied geen alternatieve route bieden zien we regelmatig dat de voorgeschreven veilige afstand tussen de grazers en de recreant absoluut niet te handhaven is. Als dit een rolstoel of scootmobiel betreft is er echt geen ruimte om op dat smalle pad met omringende bomen om te draaien om de richtlijnen op te volgen.

Laatst hadden we onze fietsen kort geparkeerd naast een van de drukke fietspaden, de Udense dreef, om vervolgens na afloop van onze korte wandeling vast te stellen dat een aantal taurossen het beheer daarvan overgenomen hadden ( zie onderstaande foto) De keuze tussen of te voet naar huis of toch maar omzichtig je fiets op te halen stelde ons voor een groot dilemma…..

Lees het volledig relaas van een enthousiaste recreant.  Klik hierop BDpublicatie23-11-2020 

Met de inhoud van de evaluatie van het veiligheidsgevoel van Arcadis in gedachte volgen wij de laatste publicaties in het BD en recreëren regelmatig in dit mooie gebied. De corona gedragsrichtlijnen vormen een nieuwe leefwereld met als gevolg dat de thuis werkende populatie en hun gezinnen uit de directe omgeving snakken naar rustgevende ontspanningsmogelijkheden. Dit […]

Read More

“Koste wat kost worden de grazers verdedigd’

Algemene informatie | DE MAASHORST 0 No Comments

Kritiek op Maashorstrapport

door Maarten van den Hurk 14-11-20, 06:00 Bron: BD

UDEN/SCHAIJK – Het rapport ‘Grote Grazers in de Maashorst’ schetst een te positief beeld en daar is doelbewust naartoe gewerkt. Deze fikse kritiek leveren vier belangengroepen. Zij hebben meegewerkt aan de evaluatie maar voelen zich achteraf ‘gebruikt’. 

Met deze kritiek trekken de ruiters, de Maashorstburgers, de ATB-rijders en de mensen met een beperking de onafhankelijkheid en daarmee de waarde van het kersverse rapport in twijfel.

Het bestuur van het natuurgebied moet binnenkort besluiten nemen over het wel of niet, of in aangepast vorm, voortzetten van de  in 2016 gestarte begrazing. De evaluatie was juist bedoeld als solide basis voor deze besluiten. Maar het stuk is te gekleurd volgens Marleen van der Horst, voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Ruiters en Menners Herperduin/Maashorst (SBRMHM): ,,Wij zullen er nu telkens ons verhaal naast moeten leggen.’’

Team betreurt de kritiek

Het Team Maashorst, dat de evaluatie heeft voorbereid en begeleid, kent en betreurt de kritiek van de vier belangengroepen. ‘Het voelt als een gebrek aan vertrouwen en het in twijfel trekken van de onafhankelijke positie en professionaliteit van onderzoeksbureau Arcadis’, schrijft het team in een reactie. ‘Onze bedoeling was juist het tegenovergestelde: Samen, in gesprek met elkaar, in vertrouwen en onafhankelijk.’

Voor de evaluatie werd een enquête gehouden waaraan ruim 2.500 mensen deelnamen. Ook gaven ecologen hun visie op de door begrazing bereikte resultaten tot dusver. Beide uitkomsten werden, samen met mogelijke verbeterpunten, besproken met betrokkenen onder wie vertegenwoordigers van de vier belangengroepen.

‘Weinig ruimte voor inbreng’

Bij die besprekingen was er te weinig ruimte voor hun inbreng, stellen de vier. ATB-rijder Erik van Putten heeft niet eens zoveel kritiek op het eindrapport: ,,Maar van de werkwijze had ik vooraf een heel andere verwachting. Wij hebben weinig invloed kunnen uitoefenen.’’

Mensen met beperking

De drie anderen bekritiseren ook de eindtekst. ,,Helaas stelt het rapport ons teleur. Het is gericht op het realiseren van de ecologische doelstelling waaraan het veiligheidsdoel ondergeschikt moet zijn’’, stelt Mieke van Gerwen, die meesprak namens Mensen met een Beperking of Handicap.

Een vooropgezet plan

Ook Arie Kemps, van de Maashorstburgers  spreekt van een vooropgezet plan om de wisent, tauros en Exmoor goed uit de evaluatie te voorschijn te laten komen. : ,,De door ons ingeschatte oorzaak is dat het Maashorst Team  kost wat kost de eenmaal gekozen grazers verdedigt.’’

 

Kritiek op Maashorstrapport door Maarten van den Hurk 14-11-20, 06:00 Bron: BD UDEN/SCHAIJK – Het rapport ‘Grote Grazers in de Maashorst’ schetst een te positief beeld en daar is doelbewust naartoe gewerkt. Deze fikse kritiek leveren vier belangengroepen. Zij hebben meegewerkt aan de evaluatie maar voelen zich achteraf ‘gebruikt’.  Met deze kritiek trekken de ruiters, de Maashorstburgers, de […]

Read More

35% heeft negatieve ervaring met wisenten en taurossen

Algemene informatie | DE MAASHORST 0 No Comments

 Grote grazers leveren een belangrijke ecologische verbetering en zijn een boegbeeld van de Maashorst, maar wisenten en taurossen zorgen ook voor een onveilig gevoel bij bezoekers. Dat blijkt uit het rapport Evaluatie grote grazers.

https://dtvoss.b-cdn.net/a301a74b-fb04-4359-9efa-3c79aabd4fc0_1080.mp4

 Het rapport wordt in het eerstvolgende bestuurlijk overleg van De Maashorst besproken. Vervolgens zullen colleges en raden geïnformeerd worden over het vervolg.

 Grote grazers leveren een belangrijke ecologische verbetering en zijn een boegbeeld van de Maashorst, maar wisenten en taurossen zorgen ook voor een onveilig gevoel bij bezoekers. Dat blijkt uit het rapport Evaluatie grote grazers. https://dtvoss.b-cdn.net/a301a74b-fb04-4359-9efa-3c79aabd4fc0_1080.mp4  Het rapport wordt in het eerstvolgende bestuurlijk overleg van De Maashorst besproken. Vervolgens zullen colleges en raden geïnformeerd worden over […]

Read More