Wat als de herindeling niet doorgaat?

Nieuwe Gemeente 0 No Comments

Bovenstaande vraag hoort ook bij ons vragenlijstje om de burger maximaal te informeren over de gevolgen van de voorgenomen fusie. Hiervoor kunnen we een deel van het antwoord vinden in de reeds bestaande en steeds groeiende  samenwerking die nu al door de ambtenaren van beide gemeente ingevuld wordt. Hieruit komen besparingen en meer detailervaringen  met schaalvergroting en de uitwisseling van wederzijdse kennis. Een gegarandeerd voordeel dat stapsgewijs en goed gecontroleerd door beide gemeente uitgevoerd wordt.  Verder weten we dat:
Lees meer

Bovenstaande vraag hoort ook bij ons vragenlijstje om de burger maximaal te informeren over de gevolgen van de voorgenomen fusie. Hiervoor kunnen we een deel van het antwoord vinden in de reeds bestaande en steeds groeiende  samenwerking die nu al door de ambtenaren van beide gemeente ingevuld wordt. Hieruit komen besparingen en meer detailervaringen  met […]

Read More

Herindeling, wat schiet Nistelrode daarmee op?

Nieuwe Gemeente 0 No Comments

Als je de publiciteit volgt van de dagen na de laatste openbare herindelingscommissie vergadering van 11 april jl. kun je alleen maar vaststellen dat ons gemeentebestuur geen solide draagvlak toont om de voorgenomen fusie met Maasdonk op een voor de inwoner verantwoorde manier in uitvoering te nemen. Enerzijds lees en hoor je dat beide burgemeesters ( die mogelijk beide direct na de uiteindelijk beslissing uitstappen) zich steeds opnieuw inspannen om de verdeelde bestuurders te bewegen het voorgenomen besluit uit te voeren. Hierbij worden dan publiekelijk argumenten gebruikt die erg algemeen zijn en de onduidelijkheid over de echte gevolgen voor Bernheze niet wegnemen. Al met al geeft dit een gevoel waarmee ons bestuur uit is op schaalvergroting, met een direct inkomsten- voordeel voor hun zelf, zonder daarvan de gevolgen voor de inwoner duidelijk bekend te maken. Lees meer

Als je de publiciteit volgt van de dagen na de laatste openbare herindelingscommissie vergadering van 11 april jl. kun je alleen maar vaststellen dat ons gemeentebestuur geen solide draagvlak toont om de voorgenomen fusie met Maasdonk op een voor de inwoner verantwoorde manier in uitvoering te nemen. Enerzijds lees en hoor je dat beide burgemeesters […]

Read More

Bijdrage dorpsraden rond de fusie

Nieuwe Gemeente 0 No Comments

De bijdrage dorpsraden rond de fusie Bernheze-Maasdonk
De gezamenlijke dorpsraden hebben middels een brief, die o.a. gericht is aan de stuurcommissie geadviseerd om hun infrastructuur met de burgers per kern te gebruiken om de burgers te motiveren zich hierover goed te laten informeren. Verder hebben de dorpsraden er voor gepleit om in plaats van in totaal 8 infoavonden, per kern een informatieavond te houden en daarmee dichtbij de burger te blijven. Het is van belang de echte gevolgen voor de burger goed in beeld te krijgen en daarvoor loopt er nu een breed onderzoek waarmee deze gevolgen per gemeente in kaart gebracht worden. De infoavonden zijn bedoeld om de burger hierover in begrijpelijke taal te informeren waarna een  goed afgewogen advies per inwoner uitgebracht kan worden  Zaken die er echt toe doen zijn b.v. ; Wat zijn de beoogde doelstellingen van deze fusie voor Bernheze en zijn kernen? Hoe kan men deze meetbaar maken om het resultaat uiteindelijk te kunnen meten? Waarom is er gekozen voor Maasdonk en niet voor een groter verband in de regio waarmee ons eigen ambtelijk apparaat inderdaad versterkt wordt met aanvullende kennis en ervaring om de kwaliteit van ons toekomstig beleid te verbeteren? Wat zijn de financiële consequenties ? Waarom hebben we niet eerst gewacht op de uitkomst van de geplande herindeling van Noord Oost Brabant waarvoor nu een speciaal provinciaal comité het werk is? Interesse meld je dan aan bij het secretariaat of stuur een E-mail naararie.kemps@planet.nl

De bijdrage dorpsraden rond de fusie Bernheze-Maasdonk De gezamenlijke dorpsraden hebben middels een brief, die o.a. gericht is aan de stuurcommissie geadviseerd om hun infrastructuur met de burgers per kern te gebruiken om de burgers te motiveren zich hierover goed te laten informeren. Verder hebben de dorpsraden er voor gepleit om in plaats van in […]

Read More