Wat als de herindeling niet doorgaat?

Nieuwe Gemeente 0 No Comments

Bovenstaande vraag hoort ook bij ons vragenlijstje om de burger maximaal te informeren over de gevolgen van de voorgenomen fusie. Hiervoor kunnen we een deel van het antwoord vinden in de reeds bestaande en steeds groeiende  samenwerking die nu al door de ambtenaren van beide gemeente ingevuld wordt. Hieruit komen besparingen en meer detailervaringen  met schaalvergroting en de uitwisseling van wederzijdse kennis. Een gegarandeerd voordeel dat stapsgewijs en goed gecontroleerd door beide gemeente uitgevoerd wordt.  Verder weten we dat:
Lees meer

Bovenstaande vraag hoort ook bij ons vragenlijstje om de burger maximaal te informeren over de gevolgen van de voorgenomen fusie. Hiervoor kunnen we een deel van het antwoord vinden in de reeds bestaande en steeds groeiende  samenwerking die nu al door de ambtenaren van beide gemeente ingevuld wordt. Hieruit komen besparingen en meer detailervaringen  met […]

Read More

Herindeling, wat schiet Nistelrode daarmee op?

Nieuwe Gemeente 0 No Comments

Als je de publiciteit volgt van de dagen na de laatste openbare herindelingscommissie vergadering van 11 april jl. kun je alleen maar vaststellen dat ons gemeentebestuur geen solide draagvlak toont om de voorgenomen fusie met Maasdonk op een voor de inwoner verantwoorde manier in uitvoering te nemen. Enerzijds lees en hoor je dat beide burgemeesters ( die mogelijk beide direct na de uiteindelijk beslissing uitstappen) zich steeds opnieuw inspannen om de verdeelde bestuurders te bewegen het voorgenomen besluit uit te voeren. Hierbij worden dan publiekelijk argumenten gebruikt die erg algemeen zijn en de onduidelijkheid over de echte gevolgen voor Bernheze niet wegnemen. Al met al geeft dit een gevoel waarmee ons bestuur uit is op schaalvergroting, met een direct inkomsten- voordeel voor hun zelf, zonder daarvan de gevolgen voor de inwoner duidelijk bekend te maken. Lees meer

Als je de publiciteit volgt van de dagen na de laatste openbare herindelingscommissie vergadering van 11 april jl. kun je alleen maar vaststellen dat ons gemeentebestuur geen solide draagvlak toont om de voorgenomen fusie met Maasdonk op een voor de inwoner verantwoorde manier in uitvoering te nemen. Enerzijds lees en hoor je dat beide burgemeesters […]

Read More