INRICHTING HET LAAR ALS DEELPLAN VAN DE CENTRUMVISIE

Nieuwe Gemeente 0 No Comments
UITNODIGING

19 september 2017

 

Aan alle dorpsgenoten

Wij nodigen u hierbij uit voor de informatieavond op 19 september om 19.30 uur in het NESTERLÉ gebouw. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de voorliggende uitvoeringsplan betreffende “herinrichting Het Laar” waarvan de eerste fase rond de tweede kwartaal 2018 uitgevoerd wordt.

De inrichting van ons dorpscentrum, reeds vele jaren een aandachtspunt van de dorpsraad, krijgt steeds meer vorm. In samenwerking met de gemeente hebben twee HBO studenten, een aantal winkeliers en direct betrokken onroerendgoed eigenaren een centrumvisie ontwikkeld voor de komende 10 jaren.

De 1e fase: de herinrichting van de bestrating en publieke ruimte van Het Laar, gelegen tussen de Heuvel- en Parkstraat waarvoor de gemeente de benodigde middelen beschikbaar stelt. Tijden twee voorbereidende bijeenkomsten in 2017 hebben direct aanwonenden en belanghebbenden een wensenlijst gemaakt voor de best mogelijke aanpassingen. Vervolgens werkt de gemeente samen met enkele specialisten aan een uitvoeringsplan dat op 19 september aan alle inwoners van Nistelrode gepresenteerd zal worden. Zaken als complete herbestrating, straat meubilair, groenvoorziening, parkeermogelijkheden en alle bijbehorende aspecten van de publieke indeling van dat deel van Het Laar worden in detail besproken. Ook de bijbehorende verkeersafwikkeling met name de combinatie langzaam en autoverkeer in deze drukke doorgaande verbinding.

Beste dorpsgenoten deze nieuwe inrichting is van belang voor de veiligheid, aanzien en gebruiksmogelijkheden voor allen. De dorpsraad kijkt uit naar een grote opkomst met een brede discussie over de nieuwe centrum inrichting. Laat deze kans niet voorbij gaan om deelgenoot te worden en kom op 19 september om 19.30u naar het NESTERLÉ gebouw.

 

Dorpsraad Nistelrode

 

 

 

 

UITNODIGING 19 september 2017   Aan alle dorpsgenoten Wij nodigen u hierbij uit voor de informatieavond op 19 september om 19.30 uur in het NESTERLÉ gebouw. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de voorliggende uitvoeringsplan betreffende “herinrichting Het Laar” waarvan de eerste fase rond de tweede kwartaal 2018 uitgevoerd wordt. De inrichting van ons […]

Read More

Wat als de herindeling niet doorgaat?

Nieuwe Gemeente 0 No Comments

Bovenstaande vraag hoort ook bij ons vragenlijstje om de burger maximaal te informeren over de gevolgen van de voorgenomen fusie. Hiervoor kunnen we een deel van het antwoord vinden in de reeds bestaande en steeds groeiende  samenwerking die nu al door de ambtenaren van beide gemeente ingevuld wordt. Hieruit komen besparingen en meer detailervaringen  met schaalvergroting en de uitwisseling van wederzijdse kennis. Een gegarandeerd voordeel dat stapsgewijs en goed gecontroleerd door beide gemeente uitgevoerd wordt.  Verder weten we dat:
Lees meer

Bovenstaande vraag hoort ook bij ons vragenlijstje om de burger maximaal te informeren over de gevolgen van de voorgenomen fusie. Hiervoor kunnen we een deel van het antwoord vinden in de reeds bestaande en steeds groeiende  samenwerking die nu al door de ambtenaren van beide gemeente ingevuld wordt. Hieruit komen besparingen en meer detailervaringen  met […]

Read More

Herindeling, wat schiet Nistelrode daarmee op?

Nieuwe Gemeente 0 No Comments

Als je de publiciteit volgt van de dagen na de laatste openbare herindelingscommissie vergadering van 11 april jl. kun je alleen maar vaststellen dat ons gemeentebestuur geen solide draagvlak toont om de voorgenomen fusie met Maasdonk op een voor de inwoner verantwoorde manier in uitvoering te nemen. Enerzijds lees en hoor je dat beide burgemeesters ( die mogelijk beide direct na de uiteindelijk beslissing uitstappen) zich steeds opnieuw inspannen om de verdeelde bestuurders te bewegen het voorgenomen besluit uit te voeren. Hierbij worden dan publiekelijk argumenten gebruikt die erg algemeen zijn en de onduidelijkheid over de echte gevolgen voor Bernheze niet wegnemen. Al met al geeft dit een gevoel waarmee ons bestuur uit is op schaalvergroting, met een direct inkomsten- voordeel voor hun zelf, zonder daarvan de gevolgen voor de inwoner duidelijk bekend te maken. Lees meer

Als je de publiciteit volgt van de dagen na de laatste openbare herindelingscommissie vergadering van 11 april jl. kun je alleen maar vaststellen dat ons gemeentebestuur geen solide draagvlak toont om de voorgenomen fusie met Maasdonk op een voor de inwoner verantwoorde manier in uitvoering te nemen. Enerzijds lees en hoor je dat beide burgemeesters […]

Read More