Wat als de herindeling niet doorgaat?

Nieuwe Gemeente 0 No Comments

Bovenstaande vraag hoort ook bij ons vragenlijstje om de burger maximaal te informeren over de gevolgen van de voorgenomen fusie. Hiervoor kunnen we een deel van het antwoord vinden in de reeds bestaande en steeds groeiende  samenwerking die nu al door de ambtenaren van beide gemeente ingevuld wordt. Hieruit komen besparingen en meer detailervaringen  met schaalvergroting en de uitwisseling van wederzijdse kennis. Een gegarandeerd voordeel dat stapsgewijs en goed gecontroleerd door beide gemeente uitgevoerd wordt.  Verder weten we dat:

  • Er steeds meer commissies opgezet worden die een aantal regionale belangen, die een groot gedeelte van de driehoek Oss-Uden/Veghel en Den Bosch betreft, behartigen. De besluitvorming voor deze regionale belangen is complex door onnodig veel lagen in de beslissingsprocedure die mede veroorzaakt wordt door het aantal gemeenteraden dat daarbij betrokken is.
  • De provincie druk bezig is met een voorstel voor de herindeling van Noord Brabant met als doel om o.a. bovenstaand probleem op te lossen en de efficiëntie te verbeteren. De voorspelling is dat we daarvan in de loop van dit jaar een advies mogen verwachten.
  • Er een aantal van ons omringende gemeenten zich minder positief uitgelaten hebben over de voorgenomen fusie en dat daarmee mogelijke regionale belangen van deze gemeente niet gediend worden.
  • Alle gemeenten nu belast worden met meer uitgebreide taken in b.v. het kader van de veranderingen van de sociale wetgeving in de vorm van WWB en WWnV die beide in 2012 ingaan en daarmee veel extra aandacht vragen van de bestuurders
  • Dat de gemeenten hiervoor oplossingen ontwikkelen waarbij de uitvoerende taak neergelegd wordt bij uitvoerendeinstellingen zoals IBN en Optimisd die beide een werkgebied kennen dat zich veel verder uitstrekt als Bernheze-Maasdonk.
  • Dat de huidige recessie een aantal besparingen aan de gemeente oplegt terwijl nieuwe taken toebedeeld worden zonder proportioneel vergelijkbare extra inkomsten

Samengevat kan men zich de vraag stellen of de schaalgrootte van deze fusie  past  bij de op kort termijn verwachte regio ontwikkelingen en daarmee de gevraagde efficiency en eenvoud van bestuur brengt . Wij stellen ons daarbij dan ook de vraag welke motieven onze bestuurders gevonden hebben om in september vorig jaar de voorkeur uit te spreken om nu te gaan fuseren in plaats van tijd te kopen om hun bestaande samenwerking verder uit te breiden en de gewenste herindeling af te stemmen op bovenstaande ervaringen en inzichten. Het zou onze gemeente nu ruimte bieden om met alle hens aan dek hun extra taken zo goed mogelijk uit te voeren en het  zou de regio versterken door gezamenlijk tot het beste regio besluit in de toekomst te komen. Vergeet hierbij ook niet de extra investeringen die deze voorgenomen reorganisatie kost. De dorpsraad Nistelrode spoort daarom de Nistelrodenaren aan om op 10 mei 2012 om 19.30 naar de Kanz aan het Maxend te komen. Het herindelingbestuur inclusief burgemeesters informeert en vraagt onze mening over deze voorgenomen fusie. Met de informatie van die avond zijn wij dan veel beter voorbereid om de komende enquête vragen in Mei weloverwogen te beantwoorden en daarmee onze bestuurders het juiste advies te geven. info@dorpsraadnistelrode

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *