Vacatures

 
gezocht BESTUURSLEDEN

de Stichting Dorpsraad Nistelrode is op zoek naar nieuwe bestuursleden

 

Organisatie
De dorpsraad is in november 2010 opgericht en kent een bestuur die 6 – 7 maal per jaar vergadert. De doelstelling  is beschreven in de statuten en de werkwijze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.  De meest inhoudelijke bestuursfuncties zijn voorzitter, secretaris, penningmeester  en vicevoorzitter.

Op dit moment wordt er aandacht besteed aan de projecten:

  • Maashorst
  • Centrum Visie
  • Samen Nistelrode
  • Publieke ruimte
  • Energie Weverij
  • Weijen West
  • Partner overleg
  • Woningbouw / Mooiland

Als bestuurslid van de Dorpsraad Nistelrode vorm je samen met de andere bestuursleden een platform dat zich inzet om het algemene welzijn van Nistelrode te bevorderen. Voldoende  draagvlak van de inwoners  is hierbij  een van de belangrijkste toetsingsvoorwaarden. De uiteindelijke  praktische  uitvoering behoort meestal niet tot de kerntaken van de dorpsraad. De dorpsraad deelt initiatieven en activiteiten optimaal met de inwoners, waarbij  gebruik gemaakt wordt van communicatiekanalen zoals: de eigen website www.dorpsraadnistelrode.nl   Facebook, dag- en weekbladen, parochieblaadje en zeker niet te vergeten je eigen netwerk.

Samengevat vervult de dorpsraad een brugfunctie tussen (gemeente)bestuurders en inwoners met als doel de wederzijdse kennis en inzichten maximaal te betrekken bij het bepalen van het welzijns- en leefbaarheidsbeleid in ons dorp.

De vergaderingen en bijeenkomsten vinden veelal ’s avonds plaats.

De onderlinge taken worden in overleg bepaald.

Gevraagd wordt een betrokken persoon, die:

Woonachtig is in Nistelrode;
·         Bekend is met het bestaande verenigingsleven en zo mogelijk actief lid daarvan is;
·         Geïnteresseerd is en zo mogelijk betrokken bij de belangen van Nistelrode;
·         Redelijk netwerk van kennissen in het dorp heeft of enige naamsbekendheid geniet;

Over enige vrije tijd beschikt;
·         Het leuk vindt om met anderen samen te werken;
·         Niet jonger is dan 18 jaar.

Geboden wordt
Deze vrijwilligersfunctie biedt je een zinvolle invulling van (een deel van) je vrije tijd en zorgt ervoor dat je in contact komt met andere dorpsgenoten. Daarnaast kom je veel bestuurders tegen die op gemeentelijk, provinciaal en ondernemingsniveau werken. Het projectmatig werk versterkt je praktisch denken en doen, waarmee ook je prestaties van je professionele loopbaan verbeterd kunnen worden.

Wij bieden kansen om met specifieke  taken inzake projectsturing, financiële verantwoording, communicatie  of algemeen bestuur je loopbaan- en/of levenservaring te versterken.

Anderen die tegen het eind van hun professionele loopbaan lopen brengt het een leuke agendavulling, waarmee de verzamelde praktijkervaringen gedeeld kunnen worden met bewoners, collegabestuurders en projectmedewerkers. De gezamenlijk bereikte projectresultaten bieden je een leuke genoegdoening en verbreden je netwerk.

Samengevat een uitdaging waarmee je eigen persoonsprofiel versterkt wordt en je mede de trotse eigenaar maakt van de toekomstige welzijnsverbeteringen in ons eigen dorp.

Kunt u zich vinden in deze uitdaging neem dan snel contact met ons op.
Email naar dorpsraadnistelrode@gmail.com of via het contactformulier