UITNODIGING

Algemene informatie 0 No Comments

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN NISTELRODE

Dinsdag 25 juni 2019 nodigen we u graag uit voor een bijeenkomst van Dorpsraad Nistelrode in Cultureel Centrum Nesterlé. Daar lichten we een aantal projecten toe waar we voor en met u aan werken.
Zoals de Centrumvisie inclusief een tweede supermarkt, De Maashorst de balans tussen recreatie en natuur en Samen Nistelrode, een platform voor de onderlinge verbinding in het lokale Sociaal Domein.
Een ondernemer vertelt over de herinrichting van de Brouwershoeve locatie, de wethouder geeft ons inzicht in de nieuwe sociaal domein strategie en Ons Welzijn nodigt Nistelrode uit mee te denken voor de opzet van een nieuw preventieplan. Daarna gaan we met elkaar in gesprek; we willen graag van u horen waaraan de dorpsraad aandacht mag besteden.

Dat ziet er dan zo uit:
PROGRAMMA
19.00  Inloop

19.30  Welkom

19.40  Stand van zaken
•  Nieuwe sociaal domein strategie – weth Rein van Moorselaar
•  Centrumvisie – Arie Kemps
•  Brouwershoeve – Joey van Niftrik
•  Maashorst toekomstvisie & veiligheid – Maarte Nuijen
•  Samen Nistelrode – Victor Amukwaman
•  Preventieplan Nistelrode – Arnold Hazendonk

21.00  Brainstorm: waaraan mag de dorpsraad aandacht besteden?

21.50  Afsluiting & drankje

U bent van harte welkom om mee te praten, suggesties te doen en vragen te stellen in CC Nesterlé Parkstraat 2, Nistelrode. De bijeenkomst begint om 19:30 uur.

Er wordt koffie of thee geserveerd en na afloop een drankje aan de bar.
We zien uit naar uw komst!

 

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Nistelrode

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN NISTELRODE Dinsdag 25 juni 2019 nodigen we u graag uit voor een bijeenkomst van Dorpsraad Nistelrode in Cultureel Centrum Nesterlé. Daar lichten we een aantal projecten toe waar we voor en met u aan werken. Zoals de Centrumvisie inclusief een tweede supermarkt, De Maashorst de balans tussen recreatie en natuur en Samen […]

Read More

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN NISTELRODE

Algemene informatie 0 No Comments

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN NISTELRODE

In het verlengde van de goed bezochte infoavonden voor de herinrichting van het Laar en de routeplanning van het snelfietspad nodigt Dorpsraad Nistelrode u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 25 juni in het Cultureel Centrum Nesterlé.

Samen met de gemeente, het betrokken projectbureau en Ons Welzijn geeft de dorpsraad inzicht in de geplande uitvoering van de nieuwbouwplannen in het centrum, de laatste ontwikkelingen in de Maashorst en de samenwerking met alle lokale partijen om de leefbaarheid te verbeteren.

We gaan met elkaar in gesprek: om samen te bepalen waar de dorpsraad aandacht aan mag besteden.

Reserveer deze avond vast in uw agenda.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN NISTELRODE In het verlengde van de goed bezochte infoavonden voor de herinrichting van het Laar en de routeplanning van het snelfietspad nodigt Dorpsraad Nistelrode u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 25 juni in het Cultureel Centrum Nesterlé. Samen met de gemeente, het betrokken projectbureau en Ons Welzijn geeft de dorpsraad inzicht […]

Read More

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief 0 No Comments

Nieuwsbrief  September 2017

Deze maand in de dorpsraad nieuwsbrief:

De inrichting van ons dorpscentrum. 

Al vele jaren een aandachtspunt van de dorpsraad, krijgt steeds meer vorm. 2 HBO studenten, in samenwerking met de gemeente en een aantal direct betrokken onroerend goed eigenaren en winkeliers ontwikkelen een nieuwe centrum visie voor de komende 10 jaar. De uitkomst bestaat uit een gefaseerde aanpak waarvoor de gemeente voor de 1ste fase, de herinrichting van de bestrating en publieke ruimte van het Laar, gelegen tussen de Heuvel- en Parkstraat, de benodigde middelen beschikbaar stelt. Tijdens 2 voorbereidende bijeenkomsten in 2017 verzamelen de direct aanwonenden en belanghebbers een wensenlijstje voor de best mogelijke aanpassingen. Vervolgens werkt de gemeente samen met enkele specialisten aan een uitvoeringsplan dat op 19 september aan alle inwoners van Nistelrode gepresenteerd wordt. Hierbij worden zaken zoals complete herbestrating, straat meubilair , groenvoorzieningen, parkeermogelijkheden en alle bijbehorende aspecten van de publieke indeling van dat deel van het Laar in detail besproken.

Alle inwoners van Nistelrode nodigen wij hierbij uit om hun mening te geven over de voorliggende plannen waarvan de 1ste fase rond 2de kwartaal 2018 uitgevoerd wordt. Deze avond is gericht op de uitvoeringsplannen van de herinrichting en biedt ruimte voor aanvullende wensen van de inwoners. Hierbij wordt in detail gesproken over de te gebruiken materialen, de daarbij horende verkeersafwikkeling en met name over de combinatie van langzaam en auto verkeer in deze al drukke doorgaande verbinding. Omdat deze nieuwe inrichting van belang is voor de veiligheid, aanzien en gebruiksmogelijkheden voor alle inwoners kijkt de dorpsraad uit naar een grote opkomst met een brede discussie over de nieuwe inrichting van dit mede beeld bepalend stukje Laar.

Beste Dorpsgenoten laat deze kans niet voorbij gaan om deelgenoot te worden van de nieuwe centrum inrichting en reserveer 19 september aanvang 19.30 uur in het gemeenschapshuis Nesterle.

 

www.dorpsraadnistelrode.nl
email dorpsraadnistelrode@gmail.com

Nieuwsbrief  September 2017 Deze maand in de dorpsraad nieuwsbrief: De inrichting van ons dorpscentrum.  Al vele jaren een aandachtspunt van de dorpsraad, krijgt steeds meer vorm. 2 HBO studenten, in samenwerking met de gemeente en een aantal direct betrokken onroerend goed eigenaren en winkeliers ontwikkelen een nieuwe centrum visie voor de komende 10 jaar. De […]

Read More