Project verkeersveiligheid in Nistelrode

Algemene informatie 0 No Comments

De Dorpsraad Nistelrode is betrokken bij enkele verkeersveiligheid projecten in Nistelrode is hierover in gesprek met omwonenden of belanghebbenden of heeft het reeds aangegeven bij de gemeente. Plannen liggen nog op de tekentafel of zijn al uitgevoerd.

Uitgevoerd en gemonitord wordt de Snelfietstraat door Nistelrode tot het eind van de Hoogstraat richting Uden. Bij de monitoring met de gemeente vraagt de Dorpsraad aandacht voor de ervaringen en stelt verbeteringen voor:

  • Autoverkeer vanaf de Hoogstraat naar het Laar gebruikt ongewenst de fietsstraat richting Uden om bij Nelissen over te steken, in plaats van de route voor autoverkeer over de verhoogde drempel als aansluiting op het Laar.  Als mogelijke oplossing denken we aan het versmallen of het plaatsen van middenpaaltjes op het eind van de fietsstraat Hoogstraat richting Uden en de wandel en fietsdoorgang naar de Zwarte Molen woonwijk.
  • Het inrichten van parkeerverbod aan de Oostzijde van de Hoogstraat tussen het Laar en de Zwarte Molenweg. Dit om te voorkomen dat voetgangers onverwacht op de snelfietsstraat verwezen worden vanwege geparkeerde auto’s

Een nieuw verkeersveiligheid vraagsstuk is bij het wooncomplex ‘t Maxend. Sinds enkele jaren is er een wooncomplex gerealiseerd aan ‘t Maxend 13,  De bewoners hoofdzakelijk ouderen verplaatsen zich richting het dorp met rollators via het naastgelegen eenzijdige fietspad. Het fietspad is te smal voor gebruik door de ouderen en de achteropkomende fietsers wat een gevaarlijk gevoel geeft en ongewenste situaties (foto 1). De Dorpsraad heeft met de eigenaar van het wooncomplex het probleem besproken en dat voorgelegd aan de gemeente. De gemeente beaamt het probleem, maar start eerst een verkeerstelling op het fietspad om een indruk te krijgen van de verkeersbewegingen en onderzoekt of er voldoende tracé aanwezig is aan de overzijde (foto 2) om het fietspad daar te verbreden.

Wordt vervolgd…

De Dorpsraad Nistelrode is betrokken bij enkele verkeersveiligheid projecten in Nistelrode is hierover in gesprek met omwonenden of belanghebbenden of heeft het reeds aangegeven bij de gemeente. Plannen liggen nog op de tekentafel of zijn al uitgevoerd. Uitgevoerd en gemonitord wordt de Snelfietstraat door Nistelrode tot het eind van de Hoogstraat richting Uden. Bij de […]

Read More

GROTE GRAZERS JAGEN DE RECREANTEN DE MAASHORST UIT

DE MAASHORST 0 No Comments

Met de inhoud van de evaluatie van het veiligheidsgevoel van Arcadis in gedachte volgen wij de laatste publicaties in het BD en recreëren regelmatig in dit mooie gebied. De corona gedragsrichtlijnen vormen een nieuwe leefwereld met als gevolg dat de thuis werkende populatie en hun gezinnen uit de directe omgeving snakken naar rustgevende ontspanningsmogelijkheden. Dit mooie natuur gebied wordt daardoor meer als voorheen bezocht om de stressvolle werktijd af te wisselen met andere sportieve ontspanningsactiviteiten in het gebied.

Deze activiteiten bestaan uit o.a.  wandelen met of zonder hond, vrij rond struinen, mountainbiken en fietsen waarbij het hele gebied doorkruist wordt. Voor deze tochten worden de  verbindingspaden tussen de omringende kernen steeds intensiever gebruikt. Bij regelmaat treffen ze daarbij onverwacht de grote grazers op hun pad die hun de doorgang blokkeren. Doordat deze paden op een aantal plaatsen in het dichtbeboste begrazingsgebied geen alternatieve route bieden zien we regelmatig dat de voorgeschreven veilige afstand tussen de grazers en de recreant absoluut niet te handhaven is. Als dit een rolstoel of scootmobiel betreft is er echt geen ruimte om op dat smalle pad met omringende bomen om te draaien om de richtlijnen op te volgen.

Laatst hadden we onze fietsen kort geparkeerd naast een van de drukke fietspaden, de Udense dreef, om vervolgens na afloop van onze korte wandeling vast te stellen dat een aantal taurossen het beheer daarvan overgenomen hadden ( zie onderstaande foto) De keuze tussen of te voet naar huis of toch maar omzichtig je fiets op te halen stelde ons voor een groot dilemma…..

Lees het volledig relaas van een enthousiaste recreant.  Klik hierop BDpublicatie23-11-2020 

Met de inhoud van de evaluatie van het veiligheidsgevoel van Arcadis in gedachte volgen wij de laatste publicaties in het BD en recreëren regelmatig in dit mooie gebied. De corona gedragsrichtlijnen vormen een nieuwe leefwereld met als gevolg dat de thuis werkende populatie en hun gezinnen uit de directe omgeving snakken naar rustgevende ontspanningsmogelijkheden. Dit […]

Read More