“Koste wat kost worden de grazers verdedigd’

Algemene informatie | DE MAASHORST 0 No Comments

Kritiek op Maashorstrapport

door Maarten van den Hurk 14-11-20, 06:00 Bron: BD

UDEN/SCHAIJK – Het rapport ‘Grote Grazers in de Maashorst’ schetst een te positief beeld en daar is doelbewust naartoe gewerkt. Deze fikse kritiek leveren vier belangengroepen. Zij hebben meegewerkt aan de evaluatie maar voelen zich achteraf ‘gebruikt’. 

Met deze kritiek trekken de ruiters, de Maashorstburgers, de ATB-rijders en de mensen met een beperking de onafhankelijkheid en daarmee de waarde van het kersverse rapport in twijfel.

Het bestuur van het natuurgebied moet binnenkort besluiten nemen over het wel of niet, of in aangepast vorm, voortzetten van de  in 2016 gestarte begrazing. De evaluatie was juist bedoeld als solide basis voor deze besluiten. Maar het stuk is te gekleurd volgens Marleen van der Horst, voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Ruiters en Menners Herperduin/Maashorst (SBRMHM): ,,Wij zullen er nu telkens ons verhaal naast moeten leggen.’’

Team betreurt de kritiek

Het Team Maashorst, dat de evaluatie heeft voorbereid en begeleid, kent en betreurt de kritiek van de vier belangengroepen. ‘Het voelt als een gebrek aan vertrouwen en het in twijfel trekken van de onafhankelijke positie en professionaliteit van onderzoeksbureau Arcadis’, schrijft het team in een reactie. ‘Onze bedoeling was juist het tegenovergestelde: Samen, in gesprek met elkaar, in vertrouwen en onafhankelijk.’

Voor de evaluatie werd een enquête gehouden waaraan ruim 2.500 mensen deelnamen. Ook gaven ecologen hun visie op de door begrazing bereikte resultaten tot dusver. Beide uitkomsten werden, samen met mogelijke verbeterpunten, besproken met betrokkenen onder wie vertegenwoordigers van de vier belangengroepen.

‘Weinig ruimte voor inbreng’

Bij die besprekingen was er te weinig ruimte voor hun inbreng, stellen de vier. ATB-rijder Erik van Putten heeft niet eens zoveel kritiek op het eindrapport: ,,Maar van de werkwijze had ik vooraf een heel andere verwachting. Wij hebben weinig invloed kunnen uitoefenen.’’

Mensen met beperking

De drie anderen bekritiseren ook de eindtekst. ,,Helaas stelt het rapport ons teleur. Het is gericht op het realiseren van de ecologische doelstelling waaraan het veiligheidsdoel ondergeschikt moet zijn’’, stelt Mieke van Gerwen, die meesprak namens Mensen met een Beperking of Handicap.

Een vooropgezet plan

Ook Arie Kemps, van de Maashorstburgers  spreekt van een vooropgezet plan om de wisent, tauros en Exmoor goed uit de evaluatie te voorschijn te laten komen. : ,,De door ons ingeschatte oorzaak is dat het Maashorst Team  kost wat kost de eenmaal gekozen grazers verdedigt.’’

 

Kritiek op Maashorstrapport door Maarten van den Hurk 14-11-20, 06:00 Bron: BD UDEN/SCHAIJK – Het rapport ‘Grote Grazers in de Maashorst’ schetst een te positief beeld en daar is doelbewust naartoe gewerkt. Deze fikse kritiek leveren vier belangengroepen. Zij hebben meegewerkt aan de evaluatie maar voelen zich achteraf ‘gebruikt’.  Met deze kritiek trekken de ruiters, de Maashorstburgers, de […]

Read More

35% heeft negatieve ervaring met wisenten en taurossen

Algemene informatie | DE MAASHORST 0 No Comments

 Grote grazers leveren een belangrijke ecologische verbetering en zijn een boegbeeld van de Maashorst, maar wisenten en taurossen zorgen ook voor een onveilig gevoel bij bezoekers. Dat blijkt uit het rapport Evaluatie grote grazers.

https://dtvoss.b-cdn.net/a301a74b-fb04-4359-9efa-3c79aabd4fc0_1080.mp4

 Het rapport wordt in het eerstvolgende bestuurlijk overleg van De Maashorst besproken. Vervolgens zullen colleges en raden geïnformeerd worden over het vervolg.

 Grote grazers leveren een belangrijke ecologische verbetering en zijn een boegbeeld van de Maashorst, maar wisenten en taurossen zorgen ook voor een onveilig gevoel bij bezoekers. Dat blijkt uit het rapport Evaluatie grote grazers. https://dtvoss.b-cdn.net/a301a74b-fb04-4359-9efa-3c79aabd4fc0_1080.mp4  Het rapport wordt in het eerstvolgende bestuurlijk overleg van De Maashorst besproken. Vervolgens zullen colleges en raden geïnformeerd worden over […]

Read More

Veiligheidsgevoel in De Maashorst?

Algemene informatie | DE MAASHORST 0 No Comments

Na een redelijk lange radio stilte is er weer een stap gemaakt. Het definitieve rapport met bijlagen is door het Maashorst Team verstuurd naar het BRT en is gepubliceerd op www.allemaalmaashorst.nl  onder de titel EVALUATUE GROTE GRAZERS. Ook zijn daarbij een aantal bijlagen toegevoegd.

Omdat onze laatste schriftelijke reacties, die inhoudelijk een aantal onvolkomenheden blootleggen. niet opgenomen zijn hebben we ons commentaar in een PP samengevat. Deze PP , zie bijlage, gebruiken we donderdagavond bij onze presentatie tijdens de podiumavond in de gemeente Landerd en hebben deze ook reeds toegestuurd aan de gemeenten Uden en Bernheze. Wij blijven aanhoudend aandacht vragen voor de belangen van onze achterban waarbij we jullie steun graag gebruiken.

Aanvullend hebben we een document toegevoegd waarop de schriftelijke reacties op het rapport van de ruiters en menners, de regionale invalide organisatie en de Maashorstburgers samengevat zijn.

Ook hebben we vanmorgen weer een interview gegeven aan DTV nieuws waarvan een samenvatting op het journaal op DTV vanavond om 19.00uur voor het eerst uitgezonden wordt.

Afhankelijk van de uitkomsten van deze inspanningen hopen we op jullie verdere steun als er nieuwe activiteiten ontplooid worden.

Arie Kemps

 

Bijlagen:

PPconceptrapport09102020AK[4320]

Reactiesledenwerkgroep30102020[4321]

Na een redelijk lange radio stilte is er weer een stap gemaakt. Het definitieve rapport met bijlagen is door het Maashorst Team verstuurd naar het BRT en is gepubliceerd op www.allemaalmaashorst.nl  onder de titel EVALUATUE GROTE GRAZERS. Ook zijn daarbij een aantal bijlagen toegevoegd. Omdat onze laatste schriftelijke reacties, die inhoudelijk een aantal onvolkomenheden blootleggen. […]

Read More