Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief 0 No Comments

Nieuwsbrief  September 2017

Deze maand in de dorpsraad nieuwsbrief:

De inrichting van ons dorpscentrum. 

Al vele jaren een aandachtspunt van de dorpsraad, krijgt steeds meer vorm. 2 HBO studenten, in samenwerking met de gemeente en een aantal direct betrokken onroerend goed eigenaren en winkeliers ontwikkelen een nieuwe centrum visie voor de komende 10 jaar. De uitkomst bestaat uit een gefaseerde aanpak waarvoor de gemeente voor de 1ste fase, de herinrichting van de bestrating en publieke ruimte van het Laar, gelegen tussen de Heuvel- en Parkstraat, de benodigde middelen beschikbaar stelt. Tijdens 2 voorbereidende bijeenkomsten in 2017 verzamelen de direct aanwonenden en belanghebbers een wensenlijstje voor de best mogelijke aanpassingen. Vervolgens werkt de gemeente samen met enkele specialisten aan een uitvoeringsplan dat op 19 september aan alle inwoners van Nistelrode gepresenteerd wordt. Hierbij worden zaken zoals complete herbestrating, straat meubilair , groenvoorzieningen, parkeermogelijkheden en alle bijbehorende aspecten van de publieke indeling van dat deel van het Laar in detail besproken.

Alle inwoners van Nistelrode nodigen wij hierbij uit om hun mening te geven over de voorliggende plannen waarvan de 1ste fase rond 2de kwartaal 2018 uitgevoerd wordt. Deze avond is gericht op de uitvoeringsplannen van de herinrichting en biedt ruimte voor aanvullende wensen van de inwoners. Hierbij wordt in detail gesproken over de te gebruiken materialen, de daarbij horende verkeersafwikkeling en met name over de combinatie van langzaam en auto verkeer in deze al drukke doorgaande verbinding. Omdat deze nieuwe inrichting van belang is voor de veiligheid, aanzien en gebruiksmogelijkheden voor alle inwoners kijkt de dorpsraad uit naar een grote opkomst met een brede discussie over de nieuwe inrichting van dit mede beeld bepalend stukje Laar.

Beste Dorpsgenoten laat deze kans niet voorbij gaan om deelgenoot te worden van de nieuwe centrum inrichting en reserveer 19 september aanvang 19.30 uur in het gemeenschapshuis Nesterle.

 

www.dorpsraadnistelrode.nl
email dorpsraadnistelrode@gmail.com

Nieuwsbrief  September 2017 Deze maand in de dorpsraad nieuwsbrief: De inrichting van ons dorpscentrum.  Al vele jaren een aandachtspunt van de dorpsraad, krijgt steeds meer vorm. 2 HBO studenten, in samenwerking met de gemeente en een aantal direct betrokken onroerend goed eigenaren en winkeliers ontwikkelen een nieuwe centrum visie voor de komende 10 jaar. De […]

Read More

UITNODIGING

Algemene informatie | Verkeersveiligheid 0 No Comments

INRICHTING HET LAAR ALS DEELPLAN VAN DE CENTRUMVISIE 

19 september 2017

 

Aan alle dorpsgenoten

Wij nodigen u hierbij uit voor de informatieavond op 19 september om 19.30 uur in het NESTERLÉ gebouw. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de voorliggende uitvoeringsplan betreffende “herinrichting Het Laar” waarvan de eerste fase rond de tweede kwartaal 2018 uitgevoerd wordt.

De inrichting van ons dorpscentrum, reeds vele jaren een aandachtspunt van de dorpsraad, krijgt steeds meer vorm. In samenwerking met de gemeente hebben twee HBO studenten, een aantal winkeliers en direct betrokken onroerendgoed eigenaren een centrumvisie ontwikkeld voor de komende 10 jaren.

De 1e fase: de herinrichting van de bestrating en publieke ruimte van Het Laar, gelegen tussen de Heuvel- en Parkstraat waarvoor de gemeente de benodigde middelen beschikbaar stelt. Tijden twee voorbereidende bijeenkomsten in 2017 hebben direct aanwonenden en belanghebbenden een wensenlijst gemaakt voor de best mogelijke aanpassingen. Vervolgens werkt de gemeente samen met enkele specialisten aan een uitvoeringsplan dat op 19 september aan alle inwoners van Nistelrode gepresenteerd zal worden. Zaken als complete herbestrating, straat meubilair, groenvoorziening, parkeermogelijkheden en alle bijbehorende aspecten van de publieke indeling van dat deel van Het Laar worden in detail besproken. Ook de bijbehorende verkeersafwikkeling met name de combinatie langzaam en autoverkeer in deze drukke doorgaande verbinding.

Beste dorpsgenoten deze nieuwe inrichting is van belang voor de veiligheid, aanzien en gebruiksmogelijkheden voor allen. De dorpsraad kijkt uit naar een grote opkomst met een brede discussie over de nieuwe centrum inrichting. Laat deze kans niet voorbij gaan om deelgenoot te worden en kom op 19 september om 19.30u naar het NESTERLÉ gebouw.

 

Dorpsraad Nistelrode

 

 

 

 

INRICHTING HET LAAR ALS DEELPLAN VAN DE CENTRUMVISIE  19 september 2017   Aan alle dorpsgenoten Wij nodigen u hierbij uit voor de informatieavond op 19 september om 19.30 uur in het NESTERLÉ gebouw. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de voorliggende uitvoeringsplan betreffende “herinrichting Het Laar” waarvan de eerste fase rond de tweede kwartaal 2018 […]

Read More

ONZE MAASHORST IN 2020 ?

Algemene informatie 0 No Comments

In 2010 gaven de gemeenteraden van Bernheze, Oss, Uden en Landerd groen licht voor het Maashorst Manifest dat de hoofdkaders benoemt voor de inrichting op lange termijn van ons natuur- en recreatiegebied.

Inmiddels zijn er veel plannen gemaakt, adviesbureaus geraadpleegd en er zijn en worden vele miljoenen geïnvesteerd. Er wordt nu volgens een Inrichtings- en Beheersplan, kortweg IBeP, toegewerkt naar een Maashorst 2020, waarbij ruim baan gemaakt wordt voor zogeheten procesnatuur. Dat is natuur waarbij de mens zo weinig mogelijk ingrijpt. De onlangs gestarte begrazing met de combinatie van Exmoors, Taurossen en Wisenten is hierin een belangrijke stap. Rond 2020 streeft men ernaar een begrazingsgebied van 1500 hectare gerealiseerd te hebben. In 2050 mikt men erop dat het begrazingsgebied bijna de hele Maashorst (3500 hectare) zal beslaan. Lees meer

In 2010 gaven de gemeenteraden van Bernheze, Oss, Uden en Landerd groen licht voor het Maashorst Manifest dat de hoofdkaders benoemt voor de inrichting op lange termijn van ons natuur- en recreatiegebied. Inmiddels zijn er veel plannen gemaakt, adviesbureaus geraadpleegd en er zijn en worden vele miljoenen geïnvesteerd. Er wordt nu volgens een Inrichtings- en […]

Read More