OMLEIDINGSTEST VERKEER RAADHUISPLEIN NISTELRODE

Algemene informatie | Raadhuisplein 0 No Comments

 

 

De Brouwplaats roept een aantal reacties op om de verblijfskwaliteit van het Raadhuisplein te versterken. Dit roept herinneringen op aan de sfeervolle en gezellige terras ervaringen als een van de meest aantrekkelijke zomerse pleisterplaatsen in Bernheze..

Inrichting ideeën zijn een verkeersluwe omgeving, sfeervolle met groen aangeklede terrassen, het terugplaatsen van het prieeltje en het duidelijk her bestraten en markeren van de ontsluiting van de parkeerruimte  achter de Brouwplaats.

Wij denken aan het afsluiten van het doorgaand autoverkeer voor het gemeentehuis. Samen met de gemeente zijn we voornemens om als voorlopige proef de op onderstaande afbeelding beschreven omleidingstest uit te voeren.

Deze afsluiting maakt de eenrichtingsmaatregelen in de Tram en Lindestraat overbodig en daarom heffen we die op tijdens de uitvoering van de omleidingstest.

De toegang tot de parkeerplaats achter het gemeente huis blijft behouden en de test   bestaat uit:

  • Het ter plaatse van de 2 rode streepjes met bloembakken blokkeren van de weg voor het gemeentehuis voor alle autoverkeer.
  • Het verwijderen van de eenrichtingsborden.
  • Het plaatsen van 2 doodlopende weg borden

De direct aanwonenden zijn hierover persoonlijk benaderd en hun reacties worden verzameld voor 22 mei a.s. Hun reacties bepalen mede de definitieve opzet en realisatie van deze omleidingstest.

Hebt u behoefte om hierover verdere vragen of bevindingen met ons te delen dan vragen wij u per mail schriftelijk te reageren naar arie.kemps@live.nl voor de uitvoering worden de gemeentelijke procedures gevolgd.

 

    De Brouwplaats roept een aantal reacties op om de verblijfskwaliteit van het Raadhuisplein te versterken. Dit roept herinneringen op aan de sfeervolle en gezellige terras ervaringen als een van de meest aantrekkelijke zomerse pleisterplaatsen in Bernheze.. Inrichting ideeën zijn een verkeersluwe omgeving, sfeervolle met groen aangeklede terrassen, het terugplaatsen van het prieeltje en […]

Read More

Project verkeersveiligheid in Nistelrode

Algemene informatie | Verkeersveiligheid 0 No Comments

De Dorpsraad Nistelrode is betrokken bij enkele verkeersveiligheid projecten in Nistelrode is hierover in gesprek met omwonenden of belanghebbenden of heeft het reeds aangegeven bij de gemeente. Plannen liggen nog op de tekentafel of zijn al uitgevoerd.

Uitgevoerd en gemonitord wordt de Snelfietstraat door Nistelrode tot het eind van de Hoogstraat richting Uden. Bij de monitoring met de gemeente vraagt de Dorpsraad aandacht voor de ervaringen en stelt verbeteringen voor:

  • Autoverkeer vanaf de Hoogstraat naar het Laar gebruikt ongewenst de fietsstraat richting Uden om bij Nelissen over te steken, in plaats van de route voor autoverkeer over de verhoogde drempel als aansluiting op het Laar.  Als mogelijke oplossing denken we aan het versmallen of het plaatsen van middenpaaltjes op het eind van de fietsstraat Hoogstraat richting Uden en de wandel en fietsdoorgang naar de Zwarte Molen woonwijk.
  • Het inrichten van parkeerverbod aan de Oostzijde van de Hoogstraat tussen het Laar en de Zwarte Molenweg. Dit om te voorkomen dat voetgangers onverwacht op de snelfietsstraat verwezen worden vanwege geparkeerde auto’s

Een nieuw verkeersveiligheid vraagsstuk is bij het wooncomplex ’t Maxend. Sinds enkele jaren is er een wooncomplex gerealiseerd aan ’t Maxend 13,  De bewoners hoofdzakelijk ouderen verplaatsen zich richting het dorp met rollators via het naastgelegen eenzijdige fietspad. Het fietspad is te smal voor gebruik door de ouderen en de achteropkomende fietsers wat een gevaarlijk gevoel geeft en ongewenste situaties (foto 1). De Dorpsraad heeft met de eigenaar van het wooncomplex het probleem besproken en dat voorgelegd aan de gemeente. De gemeente beaamt het probleem, maar start eerst een verkeerstelling op het fietspad om een indruk te krijgen van de verkeersbewegingen en onderzoekt of er voldoende tracé aanwezig is aan de overzijde (foto 2) om het fietspad daar te verbreden.

Wordt vervolgd…

De Dorpsraad Nistelrode is betrokken bij enkele verkeersveiligheid projecten in Nistelrode is hierover in gesprek met omwonenden of belanghebbenden of heeft het reeds aangegeven bij de gemeente. Plannen liggen nog op de tekentafel of zijn al uitgevoerd. Uitgevoerd en gemonitord wordt de Snelfietstraat door Nistelrode tot het eind van de Hoogstraat richting Uden. Bij de […]

Read More