Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief 0 No Comments

Nieuwsbrief  September 2017

Deze maand in de dorpsraad nieuwsbrief:

De inrichting van ons dorpscentrum. 

Al vele jaren een aandachtspunt van de dorpsraad, krijgt steeds meer vorm. 2 HBO studenten, in samenwerking met de gemeente en een aantal direct betrokken onroerend goed eigenaren en winkeliers ontwikkelen een nieuwe centrum visie voor de komende 10 jaar. De uitkomst bestaat uit een gefaseerde aanpak waarvoor de gemeente voor de 1ste fase, de herinrichting van de bestrating en publieke ruimte van het Laar, gelegen tussen de Heuvel- en Parkstraat, de benodigde middelen beschikbaar stelt. Tijdens 2 voorbereidende bijeenkomsten in 2017 verzamelen de direct aanwonenden en belanghebbers een wensenlijstje voor de best mogelijke aanpassingen. Vervolgens werkt de gemeente samen met enkele specialisten aan een uitvoeringsplan dat op 19 september aan alle inwoners van Nistelrode gepresenteerd wordt. Hierbij worden zaken zoals complete herbestrating, straat meubilair , groenvoorzieningen, parkeermogelijkheden en alle bijbehorende aspecten van de publieke indeling van dat deel van het Laar in detail besproken.

Alle inwoners van Nistelrode nodigen wij hierbij uit om hun mening te geven over de voorliggende plannen waarvan de 1ste fase rond 2de kwartaal 2018 uitgevoerd wordt. Deze avond is gericht op de uitvoeringsplannen van de herinrichting en biedt ruimte voor aanvullende wensen van de inwoners. Hierbij wordt in detail gesproken over de te gebruiken materialen, de daarbij horende verkeersafwikkeling en met name over de combinatie van langzaam en auto verkeer in deze al drukke doorgaande verbinding. Omdat deze nieuwe inrichting van belang is voor de veiligheid, aanzien en gebruiksmogelijkheden voor alle inwoners kijkt de dorpsraad uit naar een grote opkomst met een brede discussie over de nieuwe inrichting van dit mede beeld bepalend stukje Laar.

Beste Dorpsgenoten laat deze kans niet voorbij gaan om deelgenoot te worden van de nieuwe centrum inrichting en reserveer 19 september aanvang 19.30 uur in het gemeenschapshuis Nesterle.

 

www.dorpsraadnistelrode.nl
email dorpsraadnistelrode@gmail.com

Nieuwsbrief  September 2017 Deze maand in de dorpsraad nieuwsbrief: De inrichting van ons dorpscentrum.  Al vele jaren een aandachtspunt van de dorpsraad, krijgt steeds meer vorm. 2 HBO studenten, in samenwerking met de gemeente en een aantal direct betrokken onroerend goed eigenaren en winkeliers ontwikkelen een nieuwe centrum visie voor de komende 10 jaar. De […]

Read More