Project verkeersveiligheid in Nistelrode

Algemene informatie | Verkeersveiligheid 0 No Comments

 

 

De Kerkhoflaan wordt in beide richtingen van 25 mei tot en met 18 juni 2021 afgesloten wegens asfaltonderhoud.

Werkgroep Laar West

    De Kerkhoflaan wordt in beide richtingen van 25 mei tot en met 18 juni 2021 afgesloten wegens asfaltonderhoud. Werkgroep Laar West

Read More

Project verkeersveiligheid in Nistelrode

Algemene informatie | Verkeersveiligheid 0 No Comments

De Dorpsraad Nistelrode is betrokken bij enkele verkeersveiligheid projecten in Nistelrode is hierover in gesprek met omwonenden of belanghebbenden of heeft het reeds aangegeven bij de gemeente. Plannen liggen nog op de tekentafel of zijn al uitgevoerd.

Uitgevoerd en gemonitord wordt de Snelfietstraat door Nistelrode tot het eind van de Hoogstraat richting Uden. Bij de monitoring met de gemeente vraagt de Dorpsraad aandacht voor de ervaringen en stelt verbeteringen voor:

  • Autoverkeer vanaf de Hoogstraat naar het Laar gebruikt ongewenst de fietsstraat richting Uden om bij Nelissen over te steken, in plaats van de route voor autoverkeer over de verhoogde drempel als aansluiting op het Laar.  Als mogelijke oplossing denken we aan het versmallen of het plaatsen van middenpaaltjes op het eind van de fietsstraat Hoogstraat richting Uden en de wandel en fietsdoorgang naar de Zwarte Molen woonwijk.
  • Het inrichten van parkeerverbod aan de Oostzijde van de Hoogstraat tussen het Laar en de Zwarte Molenweg. Dit om te voorkomen dat voetgangers onverwacht op de snelfietsstraat verwezen worden vanwege geparkeerde auto’s

Een nieuw verkeersveiligheid vraagsstuk is bij het wooncomplex ’t Maxend. Sinds enkele jaren is er een wooncomplex gerealiseerd aan ’t Maxend 13,  De bewoners hoofdzakelijk ouderen verplaatsen zich richting het dorp met rollators via het naastgelegen eenzijdige fietspad. Het fietspad is te smal voor gebruik door de ouderen en de achteropkomende fietsers wat een gevaarlijk gevoel geeft en ongewenste situaties (foto 1). De Dorpsraad heeft met de eigenaar van het wooncomplex het probleem besproken en dat voorgelegd aan de gemeente. De gemeente beaamt het probleem, maar start eerst een verkeerstelling op het fietspad om een indruk te krijgen van de verkeersbewegingen en onderzoekt of er voldoende tracé aanwezig is aan de overzijde (foto 2) om het fietspad daar te verbreden.

Wordt vervolgd…

De Dorpsraad Nistelrode is betrokken bij enkele verkeersveiligheid projecten in Nistelrode is hierover in gesprek met omwonenden of belanghebbenden of heeft het reeds aangegeven bij de gemeente. Plannen liggen nog op de tekentafel of zijn al uitgevoerd. Uitgevoerd en gemonitord wordt de Snelfietstraat door Nistelrode tot het eind van de Hoogstraat richting Uden. Bij de […]

Read More

UITNODIGING

Algemene informatie | Verkeersveiligheid 0 No Comments

INRICHTING HET LAAR ALS DEELPLAN VAN DE CENTRUMVISIE 

19 september 2017

 

Aan alle dorpsgenoten

Wij nodigen u hierbij uit voor de informatieavond op 19 september om 19.30 uur in het NESTERLÉ gebouw. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de voorliggende uitvoeringsplan betreffende “herinrichting Het Laar” waarvan de eerste fase rond de tweede kwartaal 2018 uitgevoerd wordt.

De inrichting van ons dorpscentrum, reeds vele jaren een aandachtspunt van de dorpsraad, krijgt steeds meer vorm. In samenwerking met de gemeente hebben twee HBO studenten, een aantal winkeliers en direct betrokken onroerendgoed eigenaren een centrumvisie ontwikkeld voor de komende 10 jaren.

De 1e fase: de herinrichting van de bestrating en publieke ruimte van Het Laar, gelegen tussen de Heuvel- en Parkstraat waarvoor de gemeente de benodigde middelen beschikbaar stelt. Tijden twee voorbereidende bijeenkomsten in 2017 hebben direct aanwonenden en belanghebbenden een wensenlijst gemaakt voor de best mogelijke aanpassingen. Vervolgens werkt de gemeente samen met enkele specialisten aan een uitvoeringsplan dat op 19 september aan alle inwoners van Nistelrode gepresenteerd zal worden. Zaken als complete herbestrating, straat meubilair, groenvoorziening, parkeermogelijkheden en alle bijbehorende aspecten van de publieke indeling van dat deel van Het Laar worden in detail besproken. Ook de bijbehorende verkeersafwikkeling met name de combinatie langzaam en autoverkeer in deze drukke doorgaande verbinding.

Beste dorpsgenoten deze nieuwe inrichting is van belang voor de veiligheid, aanzien en gebruiksmogelijkheden voor allen. De dorpsraad kijkt uit naar een grote opkomst met een brede discussie over de nieuwe centrum inrichting. Laat deze kans niet voorbij gaan om deelgenoot te worden en kom op 19 september om 19.30u naar het NESTERLÉ gebouw.

 

Dorpsraad Nistelrode

 

 

 

 

INRICHTING HET LAAR ALS DEELPLAN VAN DE CENTRUMVISIE  19 september 2017   Aan alle dorpsgenoten Wij nodigen u hierbij uit voor de informatieavond op 19 september om 19.30 uur in het NESTERLÉ gebouw. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de voorliggende uitvoeringsplan betreffende “herinrichting Het Laar” waarvan de eerste fase rond de tweede kwartaal 2018 […]

Read More