UITNODIGING

Algemene informatie | Verkeersveiligheid 0 No Comments

INRICHTING HET LAAR ALS DEELPLAN VAN DE CENTRUMVISIE 

19 september 2017

 

Aan alle dorpsgenoten

Wij nodigen u hierbij uit voor de informatieavond op 19 september om 19.30 uur in het NESTERLÉ gebouw. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de voorliggende uitvoeringsplan betreffende “herinrichting Het Laar” waarvan de eerste fase rond de tweede kwartaal 2018 uitgevoerd wordt.

De inrichting van ons dorpscentrum, reeds vele jaren een aandachtspunt van de dorpsraad, krijgt steeds meer vorm. In samenwerking met de gemeente hebben twee HBO studenten, een aantal winkeliers en direct betrokken onroerendgoed eigenaren een centrumvisie ontwikkeld voor de komende 10 jaren.

De 1e fase: de herinrichting van de bestrating en publieke ruimte van Het Laar, gelegen tussen de Heuvel- en Parkstraat waarvoor de gemeente de benodigde middelen beschikbaar stelt. Tijden twee voorbereidende bijeenkomsten in 2017 hebben direct aanwonenden en belanghebbenden een wensenlijst gemaakt voor de best mogelijke aanpassingen. Vervolgens werkt de gemeente samen met enkele specialisten aan een uitvoeringsplan dat op 19 september aan alle inwoners van Nistelrode gepresenteerd zal worden. Zaken als complete herbestrating, straat meubilair, groenvoorziening, parkeermogelijkheden en alle bijbehorende aspecten van de publieke indeling van dat deel van Het Laar worden in detail besproken. Ook de bijbehorende verkeersafwikkeling met name de combinatie langzaam en autoverkeer in deze drukke doorgaande verbinding.

Beste dorpsgenoten deze nieuwe inrichting is van belang voor de veiligheid, aanzien en gebruiksmogelijkheden voor allen. De dorpsraad kijkt uit naar een grote opkomst met een brede discussie over de nieuwe centrum inrichting. Laat deze kans niet voorbij gaan om deelgenoot te worden en kom op 19 september om 19.30u naar het NESTERLÉ gebouw.

 

Dorpsraad Nistelrode

 

 

 

 

INRICHTING HET LAAR ALS DEELPLAN VAN DE CENTRUMVISIE  19 september 2017   Aan alle dorpsgenoten Wij nodigen u hierbij uit voor de informatieavond op 19 september om 19.30 uur in het NESTERLÉ gebouw. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de voorliggende uitvoeringsplan betreffende “herinrichting Het Laar” waarvan de eerste fase rond de tweede kwartaal 2018 […]

Read More

De herinrichting rond de kerk als voorbeeld van een burger initiatief

Algemene informatie | Verkeersveiligheid 0 No Comments

Een aantal buurtbewoners uit de omgeving rond de kerk maakten zich 3 jaar geleden de nodige zorg over hoe de verschillende verkeersdeelnemers regelmatig gevaarlijke situaties veroorzaken waarbij tot op heden gelukkig geen ernstige slachtoffers gevallen zijn. Samen met de dorpsraad zijn zij op zoek gegaan naar eenvoudige aanpassingen om de autosnelheid in o.a. Tramstraat, Lindestraat, Tramplein en Kromstraat te beperken en het langzaam verkeer, met name de voetganger, beter te beschermen. Met minimale kosten hebben de aangebrachte markeringen en het plaatselijk eenrichtingsverkeer de extra veiligheid gebracht. Bovendien wordt het niet plaatselijk bestemmingsverkeer automatisch over de hoofdweg (Laar) afgewikkeld waardoor het centrum minder belast wordt. Lees meer

Een aantal buurtbewoners uit de omgeving rond de kerk maakten zich 3 jaar geleden de nodige zorg over hoe de verschillende verkeersdeelnemers regelmatig gevaarlijke situaties veroorzaken waarbij tot op heden gelukkig geen ernstige slachtoffers gevallen zijn. Samen met de dorpsraad zijn zij op zoek gegaan naar eenvoudige aanpassingen om de autosnelheid in o.a. Tramstraat, Lindestraat, […]

Read More

Snelfietsroute door Nistelrode

Verkeersveiligheid 0 No Comments

De werkgroep verkeer is o.a. betrokken bij de plannen voor een snelfietspad tussen Heesch en Uden. Dit traject maakt deel uit van het totaal snelfietspad netwerk en wordt gecoördineerd door  AgriFood Capital, een economisch platform voor 19 gemeenten in Noord Oost Brabant waaronder Bernheze. De uitvoering wordt gedaan door Tips Advies die op dit moment met de ontwerpfase belast is. Het snelfietspad is bedoeld om het woon werk verkeer met de fiets te verhogen tot een maximale afstand van  25 km enkele reis. De kenmerken waaraan de snelfietsroute o.a. moet voldoen zijn: Lees meer

De werkgroep verkeer is o.a. betrokken bij de plannen voor een snelfietspad tussen Heesch en Uden. Dit traject maakt deel uit van het totaal snelfietspad netwerk en wordt gecoördineerd door  AgriFood Capital, een economisch platform voor 19 gemeenten in Noord Oost Brabant waaronder Bernheze. De uitvoering wordt gedaan door Tips Advies die op dit moment […]

Read More