Veiligheidsgevoel in De Maashorst?

Algemene informatie | DE MAASHORST 0 No Comments

Na een redelijk lange radio stilte is er weer een stap gemaakt. Het definitieve rapport met bijlagen is door het Maashorst Team verstuurd naar het BRT en is gepubliceerd op www.allemaalmaashorst.nl  onder de titel EVALUATUE GROTE GRAZERS. Ook zijn daarbij een aantal bijlagen toegevoegd.

Omdat onze laatste schriftelijke reacties, die inhoudelijk een aantal onvolkomenheden blootleggen. niet opgenomen zijn hebben we ons commentaar in een PP samengevat. Deze PP , zie bijlage, gebruiken we donderdagavond bij onze presentatie tijdens de podiumavond in de gemeente Landerd en hebben deze ook reeds toegestuurd aan de gemeenten Uden en Bernheze. Wij blijven aanhoudend aandacht vragen voor de belangen van onze achterban waarbij we jullie steun graag gebruiken.

Aanvullend hebben we een document toegevoegd waarop de schriftelijke reacties op het rapport van de ruiters en menners, de regionale invalide organisatie en de Maashorstburgers samengevat zijn.

Ook hebben we vanmorgen weer een interview gegeven aan DTV nieuws waarvan een samenvatting op het journaal op DTV vanavond om 19.00uur voor het eerst uitgezonden wordt.

Afhankelijk van de uitkomsten van deze inspanningen hopen we op jullie verdere steun als er nieuwe activiteiten ontplooid worden.

Arie Kemps

 

Bijlagen:

PPconceptrapport09102020AK[4320]

Reactiesledenwerkgroep30102020[4321]

Na een redelijk lange radio stilte is er weer een stap gemaakt. Het definitieve rapport met bijlagen is door het Maashorst Team verstuurd naar het BRT en is gepubliceerd op www.allemaalmaashorst.nl  onder de titel EVALUATUE GROTE GRAZERS. Ook zijn daarbij een aantal bijlagen toegevoegd. Omdat onze laatste schriftelijke reacties, die inhoudelijk een aantal onvolkomenheden blootleggen. […]

Read More

Evaluatie natuur en begrazing Maashorst

DE MAASHORST 1 1 Comment

 

aan Alle Regionale Inwoners

Evaluatie natuur en begrazing Maashorst voor toekomstige inrichting

 

Nistelrode, 22 mei 2020

De uitkomsten/conclusies uit het belevingsonderzoek “Hoe voel jij je in De Maashorst?”, dat in oktober/november 2019 door de Maashorstburgers/Dorpsraad Nistelrode is uitgevoerd, heeft er mede toe geleid om een breder onderzoek door een onafhankelijk onderzoekbureau, Arcadis, uit te laten voeren.

Arcadis kiest hiervoor een compleet andere benadering, waardoor de uitkomsten van ons onderzoek daarmee niet te combineren zijn. Onze inspanningen om onze resultaten daar toch in mee te nemen hebben helaas geen resultaat opgeleverd.

Het onderzoek bestaat uit een aantal meerkeuze en open vragen waarbij de open vragen zich uitstekend lenen om jouw ervaringen en wensen voor de toekomstige inrichting duidelijk te omschrijven.

De vragenlijst is te vinden via deze link  of via de De Maashorst: www.allemaalmaashorst.nl 

Voor wat betreft het invullen van de vragenlijst nog een kleine toelichting. Zoals jullie weten zijn er na het ongeval in januari jl. op de Karlingerweg door het Maashorst bestuur een aantal tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen en werd het gebied de Slabroekse Bergen afgesloten voor de taurossen. Deze situatie is op dit moment nog steeds van kracht.
De door Arcadis geschetste gebiedsindeling in de vragenlijst (kaart Maashorst) betreft de begrazingsinrichting van het gebied zoals die was op het moment van het incident op de Karlingerweg. Dus een situatie waarbij de grote grazers ook een deel van het Slingerpad in de dichte bebossing tot hun beschikking hadden. Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek heft het Maashorst Team deze tijdelijke maateregelen op en gaat terug naar het gebied zoals het toen was. Zie hiervoor het verklarende kaartje in de vragenlijst.

We zijn blij om op deze manier je optimaal te kunnen informeren voor je bijdrage om met elkaar voor een breed draagvlak te zorgen voor de toekomstige inrichting van ons mooi unieke natuur- en recreatie gebied. De Maashorstburgers doen hun uiterste best om jouw stem in de verdere uitwerking duidelijk in beeld te brengen.

Dit onderzoek geeft de regionale inwoners de kans om de toekomstige inrichting mede te bepalen en het is daarom een belangrijk moment om nu even tijd te maken om daarvoor je stem te laten horen. Wacht niet te lang met je reactie want de deadline staat op 10 juni 2020.

Voor verdere vragen kun je altijd contact opnemen met de Maashorstburgers per mail dorpsraadnistelrode@gmail.com 

Bij voorbaat dank voor je steun en veel succes met het invullen van de vragenlijst.

Namens projectgroep Maashorstburgers,

Arie Kemps voorzitter

arie.kemps@live.nl 

  aan Alle Regionale Inwoners Evaluatie natuur en begrazing Maashorst voor toekomstige inrichting   Nistelrode, 22 mei 2020 De uitkomsten/conclusies uit het belevingsonderzoek “Hoe voel jij je in De Maashorst?”, dat in oktober/november 2019 door de Maashorstburgers/Dorpsraad Nistelrode is uitgevoerd, heeft er mede toe geleid om een breder onderzoek door een onafhankelijk onderzoekbureau, Arcadis, uit […]

Read More

update belevingsonderzoek 14 mei 2020

DE MAASHORST 0 No Comments

 

 

klik hierop  Update belevingsonderzoek 14 mei 2020

    klik hierop  Update belevingsonderzoek 14 mei 2020

Read More