Raadhuisplein status september 2011

Raadhuisplein 0 No Comments

Actuele status september 2011

Zoals zowel in de Bernhezer als het BrabantsDagblad gepubliceerd is bestaat er druk overleg tussen de afgevaardigden van de eigenaar en de gemeentelijke toezichthouders. Daarbij worden de mogelijke plannen met elkaar gedeeld om samen tot een afgestemd ontwerp te komen  voor het opnieuw inrichten van de lege plek in het centrum.  Hierbij wordt gekeken naar het totale plan waarbij ook de locatie van Kling van Dinther, die binnenkort verhuist naar Weijen, opnieuw bestemd wordt. Het is nog te vroeg om  meer details van deze plannen in beeld te brengen maar we rekenen er op dat de verloren horeca functie van de Brouwershoeve weer hersteld wordt. Gezien de grootte van de te bestemmen locatie zal er ongetwijfeld ook gedacht worden aan bepaalde woningbouw waarbij een bepaald gastenverblijf voor toeristen of recreanten niet uitgesloten wordt. Wij kijken uit naar een spoedige realisatie van deze plannen en gezien het enthousiasme waarmee partijen met elkaar in contact zijn kan 2012 ons de eerste beelden beschikbaar stellen van het gewenste dynamische centrum waarmee Nistelrode een stevige basis legt om zijn regionale functie als groen recreatief dorp inhoud te geven.

Actuele status september 2011 Zoals zowel in de Bernhezer als het BrabantsDagblad gepubliceerd is bestaat er druk overleg tussen de afgevaardigden van de eigenaar en de gemeentelijke toezichthouders. Daarbij worden de mogelijke plannen met elkaar gedeeld om samen tot een afgestemd ontwerp te komen  voor het opnieuw inrichten van de lege plek in het centrum. […]

Read More

Raadhuisplein status juli 2011

Raadhuisplein 0 No Comments

Actuele status juli 2011

In opvolging van onze voorgaande nieuwsbrief werkt de projectgroep aan een adviserend rapport over een aanpak die tot mogelijke oplossingen voor de invulling van de lege locatie van de Brouwershoeve kan leiden. Als basis hiervoor wordt een Integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) opgesteld waarbij de visie voor Nistelrode 2025 in beeld gebracht wordt. Een van de onderdelen daarvan bestaat uit de groene recreatieve bestemming die Nistelrode in combinatie met de Maashorst nastreeft als groene kern binnen de regionale driehoek .Den Bosch, Oss en Uden-Veghel. Afgeleid van dit IDOP ontstaan dan behoeften die leiden naar een duidelijke bestemming van deze centrum locatie. Door deze bestemmingen door betreffende uitvoerders op commerciële haalbaarheid te laten toetsen denkt de dorpsraad gezamenlijk met de inwoners draagvlak te bieden voor de best mogelijk uitkomst. Hiermee ontstaat er een breed draagvlak bij de Nistelrodenaren dat garant staat voor het vertrouwen voor de realisatie. Doordat een aantal van deze activiteiten gedeeld worden met belanghebbenden is de dorpsraad niet in staat hierover op dit moment meer informatie te publiceren. Wel zijn alle ideeën hierover van harte welkom  en kunt u reageren via info@dorpsraadnistelrode.nl

Actuele status juli 2011 In opvolging van onze voorgaande nieuwsbrief werkt de projectgroep aan een adviserend rapport over een aanpak die tot mogelijke oplossingen voor de invulling van de lege locatie van de Brouwershoeve kan leiden. Als basis hiervoor wordt een Integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) opgesteld waarbij de visie voor Nistelrode 2025 in beeld gebracht wordt. […]

Read More

Raadhuisplein status juni 2011

Raadhuisplein 0 No Comments

Actuele status juni 2011

Zoals beschreven in onze nieuwsbrief van afgelopen maand is deze projectgroep hard aan het werk en heeft de oriëntatiefase inmiddels afgesloten. Mede door het betrekken van externe deskundigheid heeft de dorpsraad de kwaliteit van hun werkzaamheden kunnen verbeteren. Op dit moment werkt de dorpsraad aan het uitwerken van een Integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) dat een visie beschrijft over hoe Nistelrode er in 2025 uit zou moeten zien. Hierbij worden alle welzijn aspecten betrokken en daarbij maakt men ook een inschatting van de toekomstige ontwikkelingsgroei of krimp. Hierbij is de dorpsraad van mening dat een eventuele krimp het welzijn in het dorp niet ten goede zal komen en de daaraan gekoppelde waardevermindering van alle bestaande woningen ons een extra motivatie geeft om Nistelrode als groene gemeente, gelegen aan de poort van zo’n prachtig natuurgebeid als de Maashorst, te laten groeien naar een dynamisch groen hart in het centrum van de driehoek Den Bosch, Oss en Uden Veghel. Zo’n ontwikkelingsplan geeft dan direct een sterke motivatie  voor de betrokken ondernemers om de locatie Brouwershoeve opnieuw het kloppend hart van zo’n dynamisch centrum te laten worden. Gezamenlijk met u als inwoners kunnen we dan een stukje zekerheid geven door dit IDOP als garantie voor succes van de uit te voeren plannen te gebruiken. Om het vertrouwen van de hierbij verkregen  informatie te waarborgen geeft de werkgroep van het Raadhuisplein geen verdere details vrij en werkt nu mee aan de beeldvorming van de toekomstige plannen. Parallel is het de taak van een nieuwe projectgroep om het bovenomschreven IDOP tot stand te brengen. Daarvoor is de dorpsraad nu bezig om deelwerkgroepen op te stellen voor de volgende onderwerpen:

• Wonen en dorpsontwikkeling
• Cultuur, Werken en economie
• Veiligheid en verkeer
• Relatie inwoner/overheid
• Sociale voorzieningen en gezondheid

Actuele status juni 2011 Zoals beschreven in onze nieuwsbrief van afgelopen maand is deze projectgroep hard aan het werk en heeft de oriëntatiefase inmiddels afgesloten. Mede door het betrekken van externe deskundigheid heeft de dorpsraad de kwaliteit van hun werkzaamheden kunnen verbeteren. Op dit moment werkt de dorpsraad aan het uitwerken van een Integraal dorpsontwikkelingsplan […]

Read More