Raadhuisplein status juni 2011

Raadhuisplein 0 No Comments

Actuele status juni 2011

Zoals beschreven in onze nieuwsbrief van afgelopen maand is deze projectgroep hard aan het werk en heeft de oriëntatiefase inmiddels afgesloten. Mede door het betrekken van externe deskundigheid heeft de dorpsraad de kwaliteit van hun werkzaamheden kunnen verbeteren. Op dit moment werkt de dorpsraad aan het uitwerken van een Integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) dat een visie beschrijft over hoe Nistelrode er in 2025 uit zou moeten zien. Hierbij worden alle welzijn aspecten betrokken en daarbij maakt men ook een inschatting van de toekomstige ontwikkelingsgroei of krimp. Hierbij is de dorpsraad van mening dat een eventuele krimp het welzijn in het dorp niet ten goede zal komen en de daaraan gekoppelde waardevermindering van alle bestaande woningen ons een extra motivatie geeft om Nistelrode als groene gemeente, gelegen aan de poort van zo’n prachtig natuurgebeid als de Maashorst, te laten groeien naar een dynamisch groen hart in het centrum van de driehoek Den Bosch, Oss en Uden Veghel. Zo’n ontwikkelingsplan geeft dan direct een sterke motivatie  voor de betrokken ondernemers om de locatie Brouwershoeve opnieuw het kloppend hart van zo’n dynamisch centrum te laten worden. Gezamenlijk met u als inwoners kunnen we dan een stukje zekerheid geven door dit IDOP als garantie voor succes van de uit te voeren plannen te gebruiken. Om het vertrouwen van de hierbij verkregen  informatie te waarborgen geeft de werkgroep van het Raadhuisplein geen verdere details vrij en werkt nu mee aan de beeldvorming van de toekomstige plannen. Parallel is het de taak van een nieuwe projectgroep om het bovenomschreven IDOP tot stand te brengen. Daarvoor is de dorpsraad nu bezig om deelwerkgroepen op te stellen voor de volgende onderwerpen:

• Wonen en dorpsontwikkeling
• Cultuur, Werken en economie
• Veiligheid en verkeer
• Relatie inwoner/overheid
• Sociale voorzieningen en gezondheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *