Raadhuisplein status juli 2011

Raadhuisplein 0 No Comments

Actuele status juli 2011

In opvolging van onze voorgaande nieuwsbrief werkt de projectgroep aan een adviserend rapport over een aanpak die tot mogelijke oplossingen voor de invulling van de lege locatie van de Brouwershoeve kan leiden. Als basis hiervoor wordt een Integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) opgesteld waarbij de visie voor Nistelrode 2025 in beeld gebracht wordt. Een van de onderdelen daarvan bestaat uit de groene recreatieve bestemming die Nistelrode in combinatie met de Maashorst nastreeft als groene kern binnen de regionale driehoek .Den Bosch, Oss en Uden-Veghel. Afgeleid van dit IDOP ontstaan dan behoeften die leiden naar een duidelijke bestemming van deze centrum locatie. Door deze bestemmingen door betreffende uitvoerders op commerciële haalbaarheid te laten toetsen denkt de dorpsraad gezamenlijk met de inwoners draagvlak te bieden voor de best mogelijk uitkomst. Hiermee ontstaat er een breed draagvlak bij de Nistelrodenaren dat garant staat voor het vertrouwen voor de realisatie. Doordat een aantal van deze activiteiten gedeeld worden met belanghebbenden is de dorpsraad niet in staat hierover op dit moment meer informatie te publiceren. Wel zijn alle ideeën hierover van harte welkom  en kunt u reageren via info@dorpsraadnistelrode.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *