Akkoord ondertekende convenant

Algemene informatie 0 No Comments

Zoals we jullie op 28 februari hebben laten weten in de samenwerkingsconvenant met de Gemeente kwamen de gezamenlijke dorpsraden en het voltallige college op 13 maart j.l. bij elkaar om het contract wederzijds te ondertekenen. Tijdens de vergadering met het voltallige college, enkel raadsleden, en een brede vertegenwoordiging van de dorpsraden is het convenant beklonken met een heerlijke vlapunt gemaakt van onze streekproducten. Aansluitend is er de volgende agenda behandeld:

1.       Opening

2.       Ondertekening Convenant

3.       Agendapunten dorpsraden

a.       Wat zijn de basisvoorwaarden voor elke kern?

b.      Overheveling zorgtaken naar de gemeente

c.       Specifieke gemeentebrede maatregelen woningbouw

d.      Uniforme implementatie van de richtlijnen van de visie burgerparticipatie

4.       Gezamenlijk agendapunt dorpsraden en gemeente

a.       Samenwerkingverbanden vanuit de regio

5.       Agendapunt Gemeente

a.       Aanspreekpunten gemeente ( artikel 4 lid 1 convenant)

6.       Rondvraag

7.       Sluiting.

 

Deze agenda gaf in hoofdlijnen een verdere verdieping van de inhoud van de convenant met verdere praktische richtlijnen voor de uitvoering. Ook zijn hierbij de verschillende inzichten van betrokkenen op een constructieve wijze met elkaar gedeeld. Bij het agendapunt 4 werd door de burgermester duidelijk de intentie, om als Bernheze als zelfstandige gemeente verder te gaan, uitgesproken. Wel werd daarbij aangegeven dat grotere samenwerkingverbanden voor vele beleidsonderwerpen reeds opgestart zijn en dat daarbij het onderwerp de grootte van de regio bepaalt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Brandweer
  • Jeugdzorg
  • Participatiebeleid als opvolger van WWNV ( Wet werken naar vermogen)
  • SW beleid

Hierbij hebben de dorpsraden de nodige input en vragen gesteld in het kader van de voorgenomen zelfstandigheid.

Hieronder vindt u de door alle partijen voor akkoord ondertekende convenant, klik op de afbeelding voor een vergroting.

Convenant A13-03-2013       ConvenantB13-03-2013     ConvenantC13-03-2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *