Bestuurswisselingen

Algemene informatie 0 No Comments

Sinds onze oprichting op 25 januari 2011 zijn er verschillende bestuurswisselingen geweest. De 9 koppige initiatiefgroep heeft de basis gelegd voor een algemeen en dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester die gekozen worden door het algemeen bestuur dat uit een oneven aantal leden bestaat met een maximum van 9. Een bestuurslid heeft een zittingsperiode van 3 jaar en is terstond herkiesbaar. Tijdens onze bestuursvergadering van 17 februari heeft het algemeen bestuur het volgende dagelijks bestuur gekozen:

  • Secretaresse:         Mevr. Gerda Gevers-Dapperens
  • Penningmeester:  Dhr. Victor Amukwaman
  • Vicevoorzitter:     Dhr. Jan Heijmans
  • Voorzitter:              Dhr. Arie Kemps

Aanvullend op dit dagelijks bestuur is dhr. Anthony Rettob bestuurslid en zijn inmiddels een aantal projectgroepen actief op het gebied van o.a. Woningbouw, Verkeersveiligheid en ZorgPlatform. Deze projectgroepen worden gevormd door meerdere in het onderwerp geïnteresseerde inwoners. Recent hebben er een aantal bijeenkomsten rond zorg en welzijn plaatsgevonden waarbij veel aandacht gericht is op het nieuwe zorgstelsel waarin de gemeente een belangrijke coördinerende rol krijgt. Onze website wordt verzorgd door Patrick Heijmans. Voor meer persoonlijke achtergronden van voornoemde bestuurders zie de rubriek “wie zijn wij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *