De herinrichting rond de kerk als voorbeeld van een burger initiatief

Algemene informatie | Verkeersveiligheid 0 No Comments

Een aantal buurtbewoners uit de omgeving rond de kerk maakten zich 3 jaar geleden de nodige zorg over hoe de verschillende verkeersdeelnemers regelmatig gevaarlijke situaties veroorzaken waarbij tot op heden gelukkig geen ernstige slachtoffers gevallen zijn. Samen met de dorpsraad zijn zij op zoek gegaan naar eenvoudige aanpassingen om de autosnelheid in o.a. Tramstraat, Lindestraat, Tramplein en Kromstraat te beperken en het langzaam verkeer, met name de voetganger, beter te beschermen. Met minimale kosten hebben de aangebrachte markeringen en het plaatselijk eenrichtingsverkeer de extra veiligheid gebracht. Bovendien wordt het niet plaatselijk bestemmingsverkeer automatisch over de hoofdweg (Laar) afgewikkeld waardoor het centrum minder belast wordt.

Een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief waarmee de inwoners zelf tijd en energie besteed hebben om de leefbaarheid in hun directe woonomgeving te verbeteren. De bewoners, die dagelijks zicht hebben op wat er in hun omgeving gebeurt, hebben op overtuigende wijze de gevaarlijke verkeerssituaties in beeld gebracht en samen met de dorpsraad zijn mogelijke oplossingen bij de verantwoordelijke wethouder als advies op tafel gelegd. Met behulp van de verkeerskundige heeft de wethouder deze adviezen uitgewerkt en tijdens een openbare buurtbijeenkomst aan alle belanghebbenden gepresenteerd. De daarbij ontstane opmerkingen zijn gewogen en in het uitvoeringsplan opgenomen. Samengevat een mooi resultaat van een burgerinitiatief van de direct betrokken bewoners die met veel trots gebruik maken van de betere leefbaarheid in hun eigen omgeving en ons centrum.

Ook het gemeentebestuur is erg tevreden over het gezamenlijk bereikte resultaat en is op zoek naar vergelijkbare initiatieven waarmee de gezamenlijke leefbaarheid Nistelrode versterkt wordt. Om de inwoners hiervoor aan te sporen is het idee van de Speed date ontstaan waarbij de dorpsraad gevraagd is deze in Nistelrode te organiseren. Op WOENSDAGAVOND 20 MEI OM 19.30 UUR worden hierbij alle inwoners uitgenodigd om
op een informele bijeenkomst hun adviezen over een betere leefbaarheid in Nistelrode met een brede afvaardiging van de raadsleden en het college van B&W te delen. Hierbij is geen idee te gek en als voorbeeld kan men denken aan zaken zoals: Wonen, Voorzieningen waaronder 2de supermarkt, Invulling lege plek Brouwershoeve, Verkeersveiligheid, onderhoud groenvoorzieningen waaronder het kerkhof, Recreatie en vrije tijd voorziening, Communicatie met gemeente bestuur en vele anderen. Laat deze kans niet onopgemerkt voorbijgaan door er bij te zijn en ook jouw droom werkelijkheid te zien worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *