De rol van Nistelrode tijdens de herindeling van Brabant

Algemene informatie 1 1 Comment

Reacties op ons artikel “Nistelrode als speelbal van het Politiek Landschap” zoals recent gepubliceerd op onze website en gedeeltelijk overgenomen voor een publicatie in het Brabants Dagblad heeft de dorpsraad aangespoord om dit onderwerp breder met de inwoners te delen. De dorpsraad heeft een plan van aanpak ontwikkeld om aan dit onderwerp meer aandacht te besteden en om gezamenlijk met een aantal inwoners hierover te klankborden. Hiervoor denken wij aan een opzet waarbij op de eerste plaats een duidelijk beeld geschetst wordt over de verschillende fusie- en samenwerkingsmogelijkheden binnen de regio en hoe deze varianten de gemeentelijke dienstverlening voor de Nistelrodenaren kunnen beïnvloeden. Voor de uitvoering hiervan zijn wij op zoek naar een voor dit onderwerp geïnteresseerde lokale klankbordgroep die samen met de dorpsraad vorm geeft aan de hiervoor benodigde voorbereidingen. De voorlopige uitkomst daarvan wordt dan tijdens openbare infoavonden gedeeld met alle inwoners die tegelijkertijd hun persoonlijke wensen hierover toe kunnen voegen. Tenslotte wordt de breed gedragen conclusie gepresenteerd aan de betrokken gemeente bestuurders. Dit resultaat kan vervolgens betrokken worden bij de uiteindelijke beslissingen die de daarvoor verantwoordelijke bestuurders in de toekomst nemen. Hiermee toont de Nistelrodenaar op tijd zijn betrokkenheid en voorkomt daarmee speelbal te worden van het politieke landschap zoals verwoord in bovengenoemd artikel.

Uw reactie is van harte welkom en geeft ons de gelegenheid u verder te betrekken bij het uitwerken van dit plan.


  1. Arie Kemps - mei 20, 2013

    Welke Nistelrodenaar is in zijn woonsituatie van de toekomst geinteresseerd en is belangstellend naar de mogelijke gevolgen van de herindeling in Noord-Oost Brabant ? Als je hierover een mening hebt en deze bereid bent met je dorpsgenoten te delen reageer dan via deze website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *