Haalbaarheidsonderzoek voor glasvezel in heel Bernheze

Algemene informatie 2 2 Comments

Een initiatiefgroep, waarbij ook de dorpsraad Nistelrode betrokken is, onderzoekt de haalbaarheid voor glasvezel Bernheze breed. Zoals reeds verschillende gemeenten hiervoor een oplossing gevonden hebben zijn een aantal initiatiefnemers bij elkaar gekomen om hiervoor een businessplan te ontwikkelen. Hiervoor is een keuze gemaakte voor een bepaalde installateur die op dit terrein zijn kennis en ervaring getoond heeft en die bereid is om ook voor Bernheze dit onderzoek te ondersteunen. Hiervoor is een eerste oriëntatiestudie verricht die zicht geeft op de kosten. Deze kosten worden sterk beïnvloed door het aantal deelnemers en de keuze voor de complete gemeente inclusief alle buiten en industriegebieden.
Als men zich beperkt tot alle kernen worden de aansluitkosten per voordeur lager maar worden een aantal inwoners, die op basis van woonsituatie veel hogere aansluitkosten hebben, uitgesloten. De initiatiefgroep heeft ook gezocht naar alle mogelijke besparingen door bv zelfwerkzaamheid, subsidies en slim gebruik van speciale bekabelingmethoden. Voor het subsidie deel hebben ze reeds een stichting opgericht om op tijd ( 1 november) een subsidie aanvraag te deponeren bij de provincie. Al met al heeft de dorpsraad hierbij aangeboden om op het moment dat de businesscase klaar is deze mede te promoten bij de inwoners van onze kern.


  1. Vooral in het buitengebied is er vraag naar glasvezel, met name omdat hier de verbinding vaak al veel slechter is. Dan is het dus wel een beetje jammer dat dit blijkbaar uitgesloten wordt in het huidige voorstel, afgaande op de zin: “Als men zich beperkt tot alle kernen worden de aansluitkosten per voordeur lager maar worden een aantal inwoners die op basis van woonsituatie veel hogere aansluitkosten hebben, uitgesloten.” Daarmee wordt een flink deel van de dorpsbewoners toch nog geraakt.

  2. Ad de Laat - februari 18, 2014

    Het gaat mij te ver om nu al te juichen op deze plannen.! Het lijkt mij beter en zeker noodzakelijk dat er eerst een referendum in de gehele gemeente Bernheze komt om het juiste en voldoende draagvlak onder de bevolking te peilen. KPN, de moedermaatschappij van Reggefiber, is een agressieve provider naar alle gemeenten en heeft alle (commercieel) belang bij de aanleg van een glasvezelnetwerk. Veel is echter nu nog onzeker en bovendien zijn de benodigde vereiste aansluitpercentages m.i. aan de veel te lage kant. Indien het behoefte percentage uit het referendum daar net boven zit, wordt het grootste deel van de bevolking opgezadeld met een glasvezelnetwerk (en de maandelijkse kosten !!) wat zij niet willen. En over de abonnement kosten is ook nog niets bekend. In Landerd werd het minimale aansluitpercentage gesteld op 50% en werd er gesproken over een maandbedrag van 50 tot 60 Euro.!! (en hoe hoog in de toekomst??) Voorwaar niet mis. En wat gebeurd er met mijn huidige internet aansluiting (die voor mij genoeg is) indien ik geen glasvezel aansluiting wil.? Vragen te over.! Daarom mijn advies aan de gemeenteraad van Bernheze: bezint eer ge beslist en er aan begint.!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *