Het verlanglijstje voor Nistelrode 2020

Algemene informatie 0 No Comments

Voorgaande nieuwsbrief van januari ging uitvoerig in op de terugtrekkende beweging van de overheid waarbij de inwoners steeds actiever betrokken worden bij het bepalen van het toekomstig beleid. Het gemeentebestuur verandert haar houding van een initiërende naar ondersteunende rol en spoort de inwoners aan om op zelfstandige wijze ideeën te ontwikkelen waarmee hun toekomstige leefbaarheid verbeterd kan worden. Tenslotte zijn het de inwoners die de mogelijke verbeterpunten van hun eigen levenservaring het best kunnen benoemen. Om hierover met het gemeentebestuur in discussie te gaan organiseert de dorpsraad samen met de gemeente op 20 mei om 19.30 uur een openbare bijeenkomst in de podiumzaal van het Nesterle gebouw. Hierbij worden alle inwoners uitgenodigd om hun specifieke wensen, waarmee de leefbaarheid in Nistelrode verbeterd kan worden, bij het gemeentebestuur bekend te maken.

Het gekozen thema voor die avond is NISTELRODE 2020. Alle leefbaarheid voorzieningen zoals: woongenot, groenvoorziening, sport en recreatie, vervoer , winkelaccommodatie, horeca, ouderen en gehandicapten zorg, werk en inkomen, kinderopvang en onderwijs en niet op de laatste plaats de gezondheidszorg kunnen besproken worden. Iedere inwoner is bekend met deze voorzieningen en heeft ongetwijfeld mogelijke verbeterpunten voor een of meerdere onderwerpen. Tijdens de avond worden in eerste instantie die onderwerpen gekozen waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Vervolgens worden deze onderwerpen als vraagstuk aan een van de 5 discussietafels, die elk met een vaste discussieleider voorzien zijn, besproken. Tijdens de avond worden een 5 tal discussie rondjes gehouden waarmee de deelnemers aan 4 discussieonderwerpen deelnemen. Het gemeente bestuur wordt door zowel de raadsleden als het college van B&W vertegenwoordigd en deze verdelen zich over de verschillende discussie tafels. Bij iedere ronde wisselen zij van tafel op een wijze dat zij steeds opnieuw met een andere discussiegroep vermengd worden. Buiten de resultaten van de discussieonderwerpen maken de burgers zo breed mogelijk persoonlijk kennis met de bestuurders die op de avond aanwezig zijn. Tot slot sluiten we de avond af met het presenteren van de discussie resultaten die door het gemeentebestuur als ons gezamenlijk beleidsadvies meegenomen wordt.

De dorpsraad kijkt met belangstelling uit naar een brede opkomst en zal de op die avond tot stand gebrachte adviezen bij de gemeente onder de aandacht houden. Deze worden opgenomen in het toekomstig beleid en uitgewerkt in een projectaanpak waarvoor de raad later hun goedkeuring gevraagd wordt. Voor de verdere uitwerking van zo’n project vragen we belangstellenden burgers om hun wensen samen met de op dat terrein deskundige ambtenaren in meer detail vorm te geven. Het is duidelijk dat de toekomst van Nistelrode door de terugtrekkende overheid meer afhankelijk wordt van de betrokkenheid van de inwoners. Voor de dorpsraad een reden om hierbij alle inwoners hier op tijd over te informeren en hun te vragen om op z’n minst deze avond beschikbaar te zijn om de leefbaarheid voor Nistelrode 2020 mede in perspectief te zetten. Op z’n minst vinden wij het belangrijk dat we onze belangen voldoende herkenbaar in beeld brengen om er voor te zorgen dat de leefbaarheid van Nistelrode niet door de andere kernen van Bernheze overtroffen wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *