Infoavond voor buurtverenigingen in Nistelrode

Algemene informatie 0 No Comments

In contact met enkele buurtverenigingen heeft de dorpsraad een aantal gezamenlijke belangen waaronder: parkeren, veiligheid en buurtoverlast, inrichting en onderhoud van openbaar terrein, kinderopvang en mantelzorg voor ouderen, vastgesteld. Voor een aantal van deze onderwerpen zijn voorzieningen en contacten beschikbaar waarvan veel inwoners minder op de hoogte zijn. Juist daarom denkt de dorpsraad hierover meer duidelijkheid te brengen door een bijeenkomst te organiseren waarbij dit soort onderwerpen door deskundigen toegelicht worden en waarbij de onderlinge band tussen de buurtverenigingen versterkt wordt. Tevens biedt dat een goed moment om ook nader kennis te maken met het dorpsraadbestuur en hun activiteiten.

De dorpsraad nodigt daarvoor alle buurtverenigingen uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst die gehouden wordt op:

DONDERDAG 14 JUNI 2012
NIEUWE ZAAL TRAMPLEIN
20.15 UUR

Het programma bestaat uit:

1. Ontvangst met koffie/thee
2. Welkom en korte introductie van de door de dorpsraad uitgevoerde welzijnsprojecten
3. De heer Gerrit van de Kaap, onze wijkagent, stelt zich voor en vertelt over zijn j ondersteuning bij buurtveiligheid en overlast in de buurt
4. De heer Ron Bomelijn, Vivaan ( een buurtopbouwwerkorganisatie in Bernheze) vertelt over zijn buurtwerkzaamheden ter versterking van burger participatie.
5. Interactieve discussie waarbij door de deelnemers aandacht gevraagd wordt voor alle mogelijk welzijnsonderwerpen die zich in onze buurten voordoen.
6. Afsluiting met een gezamenlijk standpunt over de behoefte aan mogelijke vervolgbijeenkomsten en acties

Uw deelname met vermelding van de naam van uw buurtvereniging en het aantal deelnemers kunt u richten aan info@dorpsraadnistelrode.nl of belt u direct met de voorzitter die bereikbaar is op 06-53359017

PS: Een leuk moment om de nieuwe Tramstation zaal te leren kennen !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *