Jaarplanning Dorpsraad

Algemene informatie 0 No Comments

Met de samenwerkingsconvenant met de gemeente in de hand wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de algemene jaarplanning die zicht geeft op de wijze waarop de dorpsraad aandacht besteedt aan bepaalde welzijnsbelangen voor Nistelrode. Op dit moment werken we aan lopende projecten zoals verkeersveiligheid, Woningbehoefte voor de komende 5 -10 jaar en de beste oplossing waarmee de onderlinge verbondenheid van onze inwoners versterkt wordt. De aanpak van het laatste onderwerp vraagt nog nader overleg met de inwoners.

De dorpsraad is echter van mening dat de huidige recessie en de daarbij horende terugtrekkende dienstverlening van de overheid steeds meer aanspraak doet op de zelfredzaamheid va onze inwoners. Door de hierdoor ontstane maatschappelijke veranderingen wordt de inwoner zich steeds meer bewust van deze gevolgen en daarom denkt de dorpsraad na over hoe we met elkaar deze gevolgen kunnen opvangen en hoe in 2013 daarvoor de nodige voorbereidingen te treffen. Hierbij wordt ongetwijfeld aanspraak gemaakt op de onderlinge solidariteit en bereidheid elkaar bij te staan in het verzorgen van de noodzakelijke levensbehoeften. Hierbij speelt de onderlinge verbondenheid een grote rol waarbij de verschillende leeftijdsgroepen hun specifiek bijdrage kunnen leveren.

Ook zal daarbij de onderlinge band tussen bestaande verenigingen en organisaties, die gezamenlijk het maatschappelijk middenveld vormen, een duidelijke bijdrage kunnen leveren. De vraag daarbij is hoe hieraan vorm te geven en welke voorbeelden hiervan uit de wijde omgeving ons kunnen inspireren om tot uitvoerende stappen te komen. De dorpsraad is daarom op zoek naar ideeën die hierover bij onze inwoners leven en die omgezet kunnen worden in uitvoerende activiteiten. Bent u ook overtuigd van deze ontwikkeling en wilt u graag meedenken over de invulling daarvan meld u dan aan met vermelding van uw naam en contactgegevens via ons contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *