Reactie op verweerschrift gemeente bushalte laar

Algemene informatie | Verkeersveiligheid 0 No Comments

Reactie op verweerschrift van de gemeente Bernheze inzake het bezwaar van de Dorpsraad tot het aanleggen van een bushaltepaar aan ´t Laar.

Naar aanleiding van ons bezwaarschrift zijn we op 16 april jl. gehoord door de Commissie Bezwaarschriften, waar we in een goede sfeer het bezwaarschrift bushalte ’t Laar uitvoeriger hebben mogen toelichten.

In het kort komt het erop neer dat we een bushalte op Laar voor van Tilburg uit verkeerstechnisch oogpunt niet verantwoord vinden. Het wordt er vooral gevaarlijker voor met name de kwetsbare verkeersdeelnemers fietsers en voetgangers. Mede gezien het negatieve advies van de politie vinden we het plan onzorgvuldig. Daarnaast is ook het nut en de noodzaak onvoldoende uit het verweer van de gemeente gebleken.
Wat opviel tijdens de zitting was dat de leden van de commissie verbaasd waren over het door de gemeente in het Verkeersbesluit onvermeld laten van de negatieve adviezen van zowel de Politie als de Dorpsraad én over de huidige inrichting van het 30-km-tracé door het centrum.
Wij zijn een ferme voorstander voor het opstellen van een totaal verkeersplan voor het tracé door Nistelrode, zodat er afhankelijk van de beschikbare middelen, de maatregelen geprioriteerd tot stand kunnen komen.
Het vermeende nut van de bushalte staat in geen verhouding tot de voorspelbare verslechtering van de verkeersveiligheid. Wij hopen dan ook dat de commissie ons in het gelijk stelt en de veiligheid van laat prevaleren.

Wat vinden jullie van een bushalte op de genoemde locatie, we horen graag jullie mening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *