Verkeersbesluit bushalte op laar

Algemene informatie | Verkeersveiligheid 0 No Comments
Verkeersbesluit bushaltepaar op laar.

Verkeersbesluit bushaltepaar op laar

Verkeersbesluit voor het aanleggen van een bushaltepaar op Laar in Nistelrode.

Het college heeft een verkeersbesluit genomen op 24 januari jl. voor het aanleggen van een bushaltepaar en een voetgangersoversteekplaats op Laar in Nistelrode.
De projectgroep verkeer van de Dorpsraad heeft bezwaar aangetekend tegen tegen de aanleg van een bushaltepaar op Laar.

 

 

 

 


College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Bernheze,
Postbus 19,
5384 ZG  Bernheze

Datum: 25-02-2013
Kenmerk: project verkeer 2013/01

Onderwerp: bezwaar verkeersbesluit bushalte Laar

Geacht college,

Op woensdag 23 januari j.l. heeft u in de Bernhezer het verkeersbesluit van 24 januari 2013 voor de plaatsing voor de aanleg van een bushaltepaar en voetgangersoversteekplaats aan ‘t Laar te Nistelrode gepubliceerd. Tegen dit verkeersbesluit maakt de projectgroep verkeer van de Dorpsraad Nistelrode bezwaar. Het besluit draagt niet bij tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en is dan ook in strijd met artikel 2 lid 1 onder a van de Wegenverkeerswet.

Ik licht het bezwaar als volgt toe:

– De bushalte ligt op korte afstand van de aansluiting van de Heuvelstraat op ‘t Laar/Weijen. Een stilstaande bus richting Oss kan en zal worden ingehaald door het achteropkomende (auto)verkeer. Maar dit verkeer kan niet tijdig inschatten of er rechtsafslaand verkeer vanuit de Heuvelstraat komt. Vooral voor het fietsverkeer levert dit onveilige situaties op.
– Hetzelfde geldt voor een stilstaande bus richting Uden. Verkeer wat deze bus inhaalt heeft geen zicht op het rechtsafslaande autoverkeer vanaf het parkeerterrein bij Jacobs en Jacobs, en ziet bij het inhalen van de stilstaande bus pas de geplande VOP waardoor onacceptabele verkeersrisico’s genomen worden.
– In het verkeersbesluit ontbreekt de overweging om éénrichtingsverkeer in te stellen op de toegang naar het parkeerterrein tussen Jacobs en Jacobs en Marya. Met éénrichtingsverkeer, alleen inrijdend, wordt de hectische aansluiting op ’t Laar bevrijd van in ieder geval één rijrichting. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.
– Er is een beter alternatief voor het bushaltepaar. Ter hoogte van de woning op nummer 15 bestaat voldoende afstand tot zijwegen. Op deze locatie ligt de bushalte nog  steeds op korte loopafstand van een ingang van Van Tilburg.
– De overweging dat de bushalte mogelijk gevolgen heeft voor de doorstroming van het verkeer is niet relevant. Binnen een 30 km/u zone is de doorstroming van ondergeschikt belang ten opzichte van de verblijfskwaliteit en de verkeersveiligheid van met name de kwetsbare verkeersdeelnemer. De projectgroep verkeer van de Dorpsraad Nistelrode is al een lange periode met u in overleg over de overlast van het vele autoverkeer in de kom van Nistelrode.

– De voetgangersoversteekplaats ligt ter hoogte van de nieuwe beoogde hoofdingang van Van Tilburg. Dat lijkt een goede overweging ware het niet dat deze ingang als onderdeel van een bouwplan nog niet is gerealiseerd. De voetgangersoversteekplaats ligt voor onbepaalde tijd niet in de logische looplijn richting de huidige hoofdingang van Van Tilburg. Een gevolg is dat voetgangers veelal tussen de geparkeerde auto’s ter hoogte van Marya ’t Laar zullen oversteken. Dit komt de geloofwaardigheid van de voetgangersoversteekplaats niet ten goede waardoor de kans reëel is dat automobilisten de voorrangsplicht onvoldoende zullen naleven. Met alle gevolgen voor de verkeersveiligheid van dien.

– In het verkeersbesluit wordt melding gemaakt van overleg met de korpschef. De inhoud van het advies van dit verplichte overleg is echter niet vermeld.
– In het verkeersbesluit wordt melding gemaakt van het overleg met de Dorpsraad. Er wordt echter niet gemeld dat de Dorpsraad in het overleg op 21 januari j.l. bedenkingen tegen het voornemen van dit besluit kenbaar heeft gemaakt.

Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep verkeer van de Dorpsraad Nistelrode,
J. Heijmans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *