Verslag bijeenkomst buurtverenigingen

Algemene informatie 0 No Comments

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN DE BUURTVERENIGINGEN OP 14 JUNI

Na een kopje koffie en een korte wederzijdse kennismaking werden de belangrijkste project ervaringen van de dorpsraad kort toe gelicht. Na de oprichting in november 2010 is er een goede relatie met het gemeentebestuur opgebouwd waarbij aandacht gevraagd is voor een aantal actuele welzijnsbelangen. Voorbeelden hiervan zijn: samenwerking met het Stichtingsbestuur Nesterle gebouw, Onderhoud kerkhoven, CPO bouwproject voor jongeren in plan Achterstraat, nieuwe plannen voor de Brouwershoeve en een goede analyse van de verkeersveiligheid in het centrum. Het doel van deze avond is om nader kennis te maken met de verschillende buurtverenigingen en verder gezamenlijk met de door de wijkagent, Vivaan en de door de gemeente gepresenteerde richtlijnen het welzijn voor de diverse buurten te verbeteren.

De heer Ron Bomelijn, een ervaren opbouwwerker van Vivaan, presenteerde leuke voorbeelden van hoe het sociaal klimaat in bepaalde buurten verbeterd kan worden met behulp van onderwerp gerichte  opbouwwerkzaamheden. De wijkagent, Gerrit van der Kaap schetste een duidelijk beeld over hoe de regionale politie georganiseerd is en hoe hij als verantwoordelijke wijkagent voor Nistelrode zo goed mogelijk geïnformeerd wil worden over mogelijke overlast of onveiligheid per buurtschap. Vanwege zijn groot werkgebied roept hij hierbij de hulp in van de buurtbewoners die met hun detailkennis en een stukje waakzaamheid het beste oog en oor zijn om onregelmatigheden te signaleren. De combinatie van deze info en zijn politiebevoegdheden bieden hem voldoende maatregelen om de overlast te bestrijden en daarmee het leefklimaat te versterken. De heer Thijs van Kessel, als groenbeheerder van de gemeente, introduceerde de voorgenomen onderhoudsbezuinigingen. Hierbij liet hij kosten cijfers zien die duidelijk aangaven dat bloemperken en heesters duurder in onderhoud zijn als normaal gazon. Als gevolg daarvan wordt meer gazon aangelegd en daar waar de inwoners bereid zijn het onderhoud zelf ter hand te nemen kan op basis van goede afspraken hierover met de betrokken inwoners de originele beplanting gehandhaafd blijven. Hiervoor ontvangen de betreffende burgers binnen kort een schriftelijke mededeling. Ook werd duidelijk dat de onderlinge contacten tussen de wijkagent, de opbouwwerker en de gemeente redelijk frequent zijn en dat er onderling overleg plaats vindt over een door de inwoner gemelde onveiligheid of overlast. Afhankelijk van de aard van de klacht kan dan een aanpak ontstaan waarbij ieder zijn deel uitvoert. Na deze presentaties werden de nodige vragen gesteld waarbij zaken als; drugsoverlast, alcoholmisbruik, inbraakveiligheid, bermonderhoud in het buitengebied en de handhaving door BOA’s verder toegelicht werden. De aanwezige buurtleden toonden een grote betrokkenheid en tijdens een afsluitende discussie gaven zij hoge prioriteiten aan de onderlinge verbondenheid bij het oplossen van de buurtoverlast. Hierbij werd duidelijk dat veiligheid en welzijn sterk bevorderd wordt door samen verantwoordelijkheid te nemen en een goede relatie te onderhouden met hiervoor beschikbare professionele krachten. De dorpsraad kijkt terug op een geslaagde avond en neemt zich voor om dit soort bijeenkomsten met de buurtverenigingen te herhalen om de onderlinge relatie te versterken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *