35% heeft negatieve ervaring met wisenten en taurossen

Algemene informatie | DE MAASHORST 0 No Comments

 Grote grazers leveren een belangrijke ecologische verbetering en zijn een boegbeeld van de Maashorst, maar wisenten en taurossen zorgen ook voor een onveilig gevoel bij bezoekers. Dat blijkt uit het rapport Evaluatie grote grazers.

https://dtvoss.b-cdn.net/a301a74b-fb04-4359-9efa-3c79aabd4fc0_1080.mp4

 Het rapport wordt in het eerstvolgende bestuurlijk overleg van De Maashorst besproken. Vervolgens zullen colleges en raden geïnformeerd worden over het vervolg.

 Grote grazers leveren een belangrijke ecologische verbetering en zijn een boegbeeld van de Maashorst, maar wisenten en taurossen zorgen ook voor een onveilig gevoel bij bezoekers. Dat blijkt uit het rapport Evaluatie grote grazers. https://dtvoss.b-cdn.net/a301a74b-fb04-4359-9efa-3c79aabd4fc0_1080.mp4  Het rapport wordt in het eerstvolgende bestuurlijk overleg van De Maashorst besproken. Vervolgens zullen colleges en raden geïnformeerd worden over […]

Read More

Veiligheidsgevoel in De Maashorst?

Algemene informatie | DE MAASHORST 0 No Comments

Na een redelijk lange radio stilte is er weer een stap gemaakt. Het definitieve rapport met bijlagen is door het Maashorst Team verstuurd naar het BRT en is gepubliceerd op www.allemaalmaashorst.nl  onder de titel EVALUATUE GROTE GRAZERS. Ook zijn daarbij een aantal bijlagen toegevoegd.

Omdat onze laatste schriftelijke reacties, die inhoudelijk een aantal onvolkomenheden blootleggen. niet opgenomen zijn hebben we ons commentaar in een PP samengevat. Deze PP , zie bijlage, gebruiken we donderdagavond bij onze presentatie tijdens de podiumavond in de gemeente Landerd en hebben deze ook reeds toegestuurd aan de gemeenten Uden en Bernheze. Wij blijven aanhoudend aandacht vragen voor de belangen van onze achterban waarbij we jullie steun graag gebruiken.

Aanvullend hebben we een document toegevoegd waarop de schriftelijke reacties op het rapport van de ruiters en menners, de regionale invalide organisatie en de Maashorstburgers samengevat zijn.

Ook hebben we vanmorgen weer een interview gegeven aan DTV nieuws waarvan een samenvatting op het journaal op DTV vanavond om 19.00uur voor het eerst uitgezonden wordt.

Afhankelijk van de uitkomsten van deze inspanningen hopen we op jullie verdere steun als er nieuwe activiteiten ontplooid worden.

Arie Kemps

 

Bijlagen:

PPconceptrapport09102020AK[4320]

Reactiesledenwerkgroep30102020[4321]

Na een redelijk lange radio stilte is er weer een stap gemaakt. Het definitieve rapport met bijlagen is door het Maashorst Team verstuurd naar het BRT en is gepubliceerd op www.allemaalmaashorst.nl  onder de titel EVALUATUE GROTE GRAZERS. Ook zijn daarbij een aantal bijlagen toegevoegd. Omdat onze laatste schriftelijke reacties, die inhoudelijk een aantal onvolkomenheden blootleggen. […]

Read More

digitaal bestuursoverleg

Algemene informatie 0 No Comments

Ondanks de corona beperkingen zit de dorpsraad niet stil en heeft ook zijn weg gevonden

om middels skype verbinding de voortgang te blijven delen.

 

Ondanks de corona beperkingen zit de dorpsraad niet stil en heeft ook zijn weg gevonden om middels skype verbinding de voortgang te blijven delen.  

Read More