CC Nesterlé Status Juni 2011

Cultureel Centrum Nesterlé 0 No Comments

Actuele status juni 2011

De door de dorpsraad ingestuurde zienswijze is bij de gemeente goed ontvangen en ter verduidelijking van de inhoud hebben de wethouders Hans van de Pas en Rien van de Wijdeven  de projectgroep uitgenodigd voor een overleg hierover op het gemeentehuis. Hierbij is de dorpsraad gevraagd of de inhoud van deze zienswijze, die sterk gericht is op de grensoverschrijdende parkeermogelijkheden en de verkeersveiligheid, niet beter gericht kon worden op de nu geplande studies ter verbetering van het verkeerscirculatieplan voor Nistelrode. Beide wethouders gaven daarbij aan dat die benadering de samenwerking tussen de dorpsraad en het gemeentebestuur zou versterken en daarmee de aandacht hiervoor beter focust op de voorbereidende fase van de opgevoerde onderwerpen. Als bijkomend feit werd genoemd dat het op basis van de onderlinge samenwerking tijdens de ontwikkelingsfase van een onderwerp, waarbij de adviezen van de dorpsraad al bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan meegenomen worden, niet gebruikelijk is dat de dorpsraad vervolgens nog een zienswijze instuurt. Als extra afweging werd het risico geschetst dat bepaalde  politieke partijen de inhoud van de door de dorpsraad ingestuurde zienswijze in een niet door de dorsraad bedoeld verband gebruiken om de voortgang van het gemeenschapshuis te vertragen c q tegen te houden. De projectgroep heeft dit verzoek voor het intrekken van de zienswijze aan het voltallige bestuur voorgelegd waarbij de meerderheid van het bestuur gekozen heeft voor een voorwaardelijke instemming die nog door B& W bevestigd moet worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *