CC Nesterlé Status Mei 2011

Cultureel Centrum Nesterlé 0 No Comments
Actuele status mei 2011

Een werkgroep gevormd uit de dorpsraadbestuurders heeft het door de gemeente ter inzage gelegde Ontwerpbestemmingsplan Laar Parkstraat bestudeerd. Het hele bestemmingplan met bijbehorende onderzoeksrapporten  en ontwerpschetsen is in te zien onder de hoofdrubriek”Thema” op de site; www.bernheze.org . Omdat dit ontwerpbestemmingsplan zich beperkt tot  het gebied begrensd door  Laar, Parkstraat, Kerkhof en achterliggende woonwijk Den Hof waarbij het gebouw van de bestaande Chinees hiervoor afgebroken wordt, houdt het geen rekening met de andere belangen van ons toekomstig centrum gebied. Om de toekomst van het centrum gebied te bewaken  heeft de dorpsraad een zienswijze met aanbevelingen en vragen opgesteld.

In deze zienswijze stelt de dorpsraad het eens te zijn met de plannen voor het nieuwe gemeenschapshuis maar heeft een afwijkende zienswijze als het gaat over de daarmee verslechterde verkeersoverlast op de doorgaandeweg Weijen, Laar en Maxend. Ook is de positie van de geplande nieuwe supermarkt bevraagd waarbij met name de oplossing voor de hiervoor vereiste parkeermogelijkheden een afwijkende visie gekregen heeft. De dorpsraad streeft er naar om de bestemming van dit beperkt gedeelte van het centrum gebied  beter af te stemmen op het totale centrumgebied waarin ook de toekomst van de locatie Brouwershoeve voldoende ruimte behoudt voor een bij het centrum passende oplossing. Hebt u interesse in verdere informatie neem dan contact op via info@dorpsraadnistelrode.nl

De ter inzage termijn eindigt op 22 maart waarna de gemeente het project vervolgt met hun definitief bestemmingsplan dat op zijn beurt ook weer een inzage termijn kent waarbinnen officieel bezwaar aangetekend kan worden.  Graag houden wij  u op de hoogte van onze activiteiten rond dit project.
aanpak…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *