CC Nesterlé Status Oktober 2011

Cultureel Centrum Nesterlé 0 No Comments

Actuele status oktober 2011

De laatste gebruikersraadsvergadering heeft zicht gegeven op de inschrijvingen van diverse aannemers en afgestemd op de laatst bijgewerkte detailtekeningen blijkt er een tekort van Euro. 400.000,- te ontstaan. Afgezet op een totale investering van Euro. 5.200.000,– wordt dit relatief klein verschil als oplosbaar gezien. Verder is ook de exploitatie nota sluitend waarbij de garantie van een duurzame bijdrage van de bibliotheek door de gemeente gegarandeerd is. Bij de lopende verbouwing van het dorpshuis hebben wat tekeninginterpretaties tot fouten geleid die op dit moment door het stichtingsbestuur aangepakt worden. Ook dit leidt tot een tevredenstellende oplossing voor de toekomstige gebruikers. Als nu de gemeente op tijd gereed is met de goedkeuring van het bestemmingsplan Laar Parkstraat kan eind van dit jaar de bouwfase gestart worden. Samengevat heeft het stichtingsbestuur hun voorbereidende werkzaamheden, met uitzondering van nog enkele afstemmingen met betrokken lokale partijen  positief afgerond en is klaar voor de bouwfase die gepland is in 2012.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *