Bijdrage dorpsraden rond de fusie

Nieuwe Gemeente 0 No Comments

De bijdrage dorpsraden rond de fusie Bernheze-Maasdonk
De gezamenlijke dorpsraden hebben middels een brief, die o.a. gericht is aan de stuurcommissie geadviseerd om hun infrastructuur met de burgers per kern te gebruiken om de burgers te motiveren zich hierover goed te laten informeren. Verder hebben de dorpsraden er voor gepleit om in plaats van in totaal 8 infoavonden, per kern een informatieavond te houden en daarmee dichtbij de burger te blijven. Het is van belang de echte gevolgen voor de burger goed in beeld te krijgen en daarvoor loopt er nu een breed onderzoek waarmee deze gevolgen per gemeente in kaart gebracht worden. De infoavonden zijn bedoeld om de burger hierover in begrijpelijke taal te informeren waarna een  goed afgewogen advies per inwoner uitgebracht kan worden  Zaken die er echt toe doen zijn b.v. ; Wat zijn de beoogde doelstellingen van deze fusie voor Bernheze en zijn kernen? Hoe kan men deze meetbaar maken om het resultaat uiteindelijk te kunnen meten? Waarom is er gekozen voor Maasdonk en niet voor een groter verband in de regio waarmee ons eigen ambtelijk apparaat inderdaad versterkt wordt met aanvullende kennis en ervaring om de kwaliteit van ons toekomstig beleid te verbeteren? Wat zijn de financiële consequenties ? Waarom hebben we niet eerst gewacht op de uitkomst van de geplande herindeling van Noord Oost Brabant waarvoor nu een speciaal provinciaal comité het werk is? Interesse meld je dan aan bij het secretariaat of stuur een E-mail naararie.kemps@planet.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *