Raadhuisplein status mei 2011

Raadhuisplein 0 No Comments

Actuele status mei 2011

Vele inwoners hebben de dorpsraad gestimuleerd om zich in te spannen om de sfeer rond ons authentiek dorpsplein weer in ere te herstellen. Hiervoor is op dit moment een projectteam opgesteld dat in samenwerking met derden een vooronderzoek gestart is naar de oorzaak waarom alle tot zover betrokken partijen niet geslaagd zijn om hiervoor een passende oplossing  te bieden…

Vertragingen ontrafelen
Het “zwarte gat” aan het Raadhuisplein is voor veel inwoners een doorn in het oog. Een projectgroep buigt zich, ondersteund door deskundigen op dit gebied, over de vraag waarom alle tot dusver betrokken partijen er niet in zijn geslaagd een passende oplossing te vinden. Uit respect voor de verschillende belangengroepen is besloten de eerste resultaten als interne informatie te bewaken, om op die manier maximale inzage in de feitenopbouw te verkrijgen. De resultaten van de verkenningen komen in een overzicht, met het doel de juiste toedracht te achterhalen rond de gerezen blokkades tussen de belanghebbende partijen. Als de oorzaak helder is hopen we zicht te krijgen op potentiële oplossingen. De Dorpsraad zal zich hoofdzakelijk inspannen om het project door de beschikbare partijen harmonieus te laten uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *