Actuele status juli 2011

Starterswoningen 0 No Comments

De aanwezigen tijdens de bijeenkomst op de Rabobank Bernheze op 6 juni j.l. hebben een voordracht ontvangen over de beschikbare financieringsmogelijkheden afgestemd op de daarbij horende zekerheidsstellingen. Vervolgens zijn de te ondernemen activiteiten, om tot een vereniging van toekomstige eigenaars te komen, met de voor en nadelen van een CPO aanpak nogmaals met elkaar gedeeld. Hierbij ontwikkelde de aanwezigen het nodige enthousiasme en kwamen een aantal vragen over het risicoprofiel voor de toekomstige eigenaars op tafel. De antwoorden hierop gaven een beeld waarbij;
a. Buiten de ondergeschikte kosten zoals b.v.: inschrijfgeld en andere kosten benodigd voor het oprichten van een vereniging, de grotere financiële verplichtingen pas in beeld komen bij het geven van opdrachten aan architect en aannemer en het verwerven van de grond.
b. De zorg, waarbij de onzekerheid over de doorlooptijd van zo’n CPO project en de wijze waarop de aanwezigen hun zekerheid voor de benodigde financiering tot stand kunnen brengen, breed in de groep aanwezig was. Hierbij waren voorbeelden waarbij nog niet in alle gevallen een vaste arbeidsovereenkomst beschikbaar was. Als mogelijke oplossing hiervoor werd de generatie hypotheek, een oplossing waarbij de zekerheid door een goede relatie verzorgd wordt, genoemd  De genoemde doorlooptijd van 1 tot 2 jaar leidde bij enkele ook tot een grotere onzekerheid.
Samengevat kwamen de aanwezigen met het voorstel om een volgende vergadering, waarbij een ervaren CPO’er zijn ervaringen komt vertellen over hoe hij een vergelijkbaar project van begin tot einde doorlopen heeft, te beleggen . Via een van de aanwezigen is de voorzitter van een vergelijkbaar CPO project, dat inmiddels volledig afgerond is in Boekel, uitgenodigd om tijdens de volgende vergadering de ervaren voor en nadelen hiervan te vertellen en tevens alle mogelijke vragen van de aanwezigen hierover te beantwoorden. Tegelijkertijd heeft de dorpsraad contact met de gemeente om de daarvoor verantwoordelijke ambtenaar iets te laten vertellen over de randvoorwaarden rond de beoogde locatie Laar/Achterstraat. Deze volgende bijeenkomst wass gepland op 27 juni en de Rabobank Bernheze heeft opnieuw hun ruimte aan de Cereslaan in Heesch beschikbaar gesteld. Deze ervaringen zullen we in onze volgende publicatie verwoorden. Ben je geïnteresseerd in deze ervaringen en heb je ook plannen om een starternieuwbouwwoning in Nistelrode te realiseren meld je alsnog aan op info@dorpsraadnistelrode.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *