Actuele status mei 2011

Starterswoningen 0 No Comments
Naar aanleiding van onze voorgaande nieuwsbrief, een aantal directe uitgestuurde brieven en onze publicatie hierover in het parochieblaadje hebben zich een aantal jongeren als belangstellende aan gemeld. De hiervoor door de dorpsraad gevormde projectgroep heeft zich reeds geïnformeerd over de mogelijkheden voor starterwoningen  in Nistelrode  waaronder de mogelijkheid van een CPO aanpak…
  

De voorlopige conclusie:

  • Bernheze is bekend met de Collectief Particulier Ondernemersschap (CPO)-projecten en staat open voor zo’n initiatief in Nistelrode, mits er voldoende belangstelling voor is vanuit de inwoners.
  • Op dit moment loopt een soortgelijk project in Heesch.
  • Berheze volgt daarmee zijn eigen richtlijnen die per project verschillend kunnen zijn, en die bedoeld zijn om de kostprijs zo laag mogelijk te houden.
  • Afgelopen november is een fase één van een meerjarig bouwplan in Bernheze tot stand gekomen, waarin de algemen bouwbehoefte in hoofdlijnen voor de komende jaren is vastgelegd. Dit geeft ook voor Nistelrode een kader van de mogelijkheden aan.
  • Medio april 2011 is gepland om fase twee van dit bouwplan in kaart te brengen. Dit houdt in dat de kortetermijn bouwplannen meer in detail vastgelegd worden. Hierbij pas een CPO plan voor jongeren. Let wel: dit moet op tijd bij de gemeente worden aangemeld door georganiseerde belangstellingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *