Bezwaar bushalte bij van Tilburg

Verkeersveiligheid 5 5 Comments

De Dorpsraad is al enige tijd met de gemeente in overleg over de verkeerssituatie in Nistelrode. Met name de verkeersdrukte, -veiligheid en leefbaarheid op Weijen en Laar zijn een zorgpunt. Dat is niet nieuw. Al in 2009 nam de gemeenteraad om die reden een amendement aan waarin het college werd gevraagd een visie op het verkeer door de kern te ontwikkelen en alternatieve verkeersafwikkeling te bestuderen. Het destijds voorliggende verkeerscirculatieplan bood namelijk onvoldoende garantie hiervoor. De Dorpsraad heeft de ontwikkeling rond Nesterlé en Jumbo aangegrepen om de gemeente te stimuleren om met een dergelijke visie te komen. Ook de commissies RZ en MZ spraken bij deze plannen hun zorg nogmaals uit. De Dorpsraad is voorstander van een totaal plan voordat er allerlei losse maatregelen worden getroffen, iets wat in feite de raad ook voorstond. 
De gemeente heeft een aantal onderzoeken uitgevoerd. Zo is er een parkeeronderzoek verricht en is de hoeveelheid auto’s geteld en zijn de snelheden gemeten. Deze onderzoeksgegevens zijn door een extern bureau gebruikt voor de ontwikkeling van een mogelijke visie op de inrichting van Laar. Deze studie is echter nog niet vastgesteld. Tevens heeft de Dorpsraad in samenwerking met de gemeente over de verkeersproblematiek een informatie-avond belegd, welke druk is bezocht.

Enkele dagen na deze informatieavond werden we onaangenaam verrast door de mededeling van wethouder Wijdeven dat er een bushalte én een zebrapad bij de ingang van Van Tilburg zouden worden aangelegd. Op de informatieavond was door wethouder Wijdeven hierover echter geen woord gerept. De bushalte zou ter hoogte van Jacobs en Jacobs moeten komen. Een locatie die volgens de Dorpsraad niet gunstig is voor de verkeersveiligheid. Er staan dan bussen stil op de rijbaan vlak bij de kruising met de Heuvelstraat. En pal naast de bushalte zou de zebrapad komen te liggen. De Dorpsraad heeft daarom bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit. Ook de politie heeft over dit plan een negatief advies gegeven. De dorpsraad heeft haar argumenten bij de commissie voor bezwaar en beroep nader toegelicht, waaronder tevens de nabije aanwezigheid van de bushaltes op Weijen en bij Laarstede.

De Dorpsraad vindt het nut en de noodzaak van de bushalte niet opwegen tegenover de toename van de verkeersonveiligheid op dit zeer smalle weggedeelte van Laar. De gemeente gaf te kennen het zebrapad pas aan te leggen ná realisatie van de bouwplannen bij Van Tilburg.

De commissie gaf geen inhoudelijk oordeel over de veiligheidsaspecten van de bushalte en verklaarde de bezwaren van de Dorpsraad ongegrond. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en een definitief verkeersbesluit genomen. Daarin meldt het college dat ze het zebrapad toch gaat aanleggen vanwege een door de gemeenteraad aangenomen motie van de CDA-fractie. De weinig consistente communicatie en de weinig transparante handelswijze van de gemeente zijn wellicht redenen voor een succesvol beroep bij de rechtbank. Echter de Dorpsraad kiest er voor om deze juridische procedure tegen de gemeente niet te starten omdat zij vreest voor een aantasting van een constructief overleg in de toekomst.


 1. Toos de Veer - september 3, 2013

  Ik ben er op tegen dat er een bushalte komt tegenover Van Tilburg! Nog meer opstoppingen bij de T-spitsing Heuvelstraat – Laar. Dat kan echt niet! Moeten wij vanuit de wijk Weijen, dan Loosbroek naar Heesch of Oss?

 2. Beste Dorpsraad
  U heeft terecht bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van bushaltes Laar/Weijen.
  In MooiNisserooi lees ik dat Van Tilburg de ingang wil verplaatsen naar de Heuvelstraat, en Bernheze Solidair vindt dit een goed plan. 
  Hoe halen ze in hun hoofd om dit een goed plan te vinden. Het wordt nog drukker, nu is het al zeer  druk met parkerende en kerende klanten van Van Tilburg in de smalle en ooit zo rustige Heuvelstraat en omgeving.
  Beste bestuur ik ben TEGEN en een heleboel bewoners ook.
  Ik vraag hiervoor ook uw aandacht,
  Vr groet Thony

 3. Goed dat de dorpsraad bezwaar heeft aangetekend tegen het onzinnige plan om op deze plek een bushalte en oversteekplaats te realiseren.
  Wat echter nog slechter is dat dezelfde dorpsraad geen procedure gaat voeren tegen de gemeente, dit om “constructief overleg met dezelfde gemeente in de toekomst niet aan te tasten”.

  Dat is zoals ze het in de volksmond noemen ” wel blaffen maar niet bijten”. Loopt deze dorpsraad dan toch aan het lijntje van de gemeente ?

  • Dorpsraad Nistelrode - september 26, 2013

   De Dorpsraad heeft met redenen omkleed haar bezwaren kenbaar gemaakt. Deze zijn echter niet gehonoreerd maar wel bekend bij het college en inmiddels ook bij de gemeenteraad. Op dit moment speelt er bij van Tilburg een uitbreidingsplan met (verstrekkende?) consequenties voor de verkeersstromen. De Dorpsraad gaat ervan uit dat de inhoudelijkheid van haar bezwaar door de gemeenteraad betrokken wordt bij de beoordeling van dit plan. Mocht de verkeersproblematiek in het algemeen en de kwestie van de bushalte onvoldoende aandacht krijgen dan ontstaat er een nieuwe situatie met juridische inspraakmogelijkheden. 

 4. Rebecca van Dijk - februari 1, 2015

  Er is maar een heel groot verkeershinder en dat heet VAN TILBURG. Denk toch even na die winkel is ten eerste veel te groot voor dit klein dorpje 99% is van tilburg 1% nistelrode en daardoor komen zo enorm veel mensen en dus ook enorm veel verkeer wat soms al echt ziekelijk is hoor vooral met koopzondagen enzo. Vreselijk!!!! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *