De geplande verkeersverbeteringen rond de kerk

Verkeersveiligheid 0 No Comments

Een aantal afgevaardigden uit de buurt rond de kerk hebben samen met de dorpsraad een aantal verkeersveiligheid verbeteringen in beeld gebracht voor de omgeving rondde kerk en het Tramplein. Deze verbeteringen zijn in een aantal schetsen uitgewerkt die vervolgens aangeboden zijn aan de gemeente. Dhr. Wijdeven heeft samen met zijn ambtenaar verkeerszaken deze voorstellen besproken en uitgewerkt in meer gedetailleerde wijzigingsplannen die vorig jaar tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de dorpsraad aan de inwoners gepresenteerd zijn. De voor en tegen argumenten zijn gewogen en de voorstellen zijn daarop aangepast. Deze laatste uitkomst is een aantal maanden geleden nog kort met enkele afgevaardigden uit de buurt, die daarop hun goedkeuring gegeven hebben, besproken. Een laatste contact tussen de heren Wijdeven en Kemps op 19 juni j.l. gaf aan dat de uitvoering daarvan op korte termijn start. De besproken wijzigingen betreft:

• Eenrichtingsverkeer voor de Lindestraat ( Tramplein-Laar)
• Eenrichtingsverkeer voor het eerste stuk Tramstraat vanaf Tramplein.
• Duidelijk gemarkeerde parkeervakken op het Tramplein
• Verkeersdrempel in de Kromstraat
• Verbeterde voetgangers markering op de hoek Tramplein-Kromstraat
• Parkeerverbod op verhoogde voetgangersstrook op het Laar ter hoogte van de apotheek tussen Lindestraat en Tramstraat
• Beter geaccentueerde voetgangersoversteekplaats op het Laar ter hoogte van de kruising met de Lindestraat.

Al met al kijken we uit naar deze goede verbetering van die omgeving waarvan met name de schooljeugd, die zich dagelijks verplaatst tussen het Maxend en de Beekgraaf, veel extra veiligheid geboden wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *