Snelfietsroute door Nistelrode

Verkeersveiligheid 0 No Comments

De werkgroep verkeer is o.a. betrokken bij de plannen voor een snelfietspad tussen Heesch en Uden. Dit traject maakt deel uit van het totaal snelfietspad netwerk en wordt gecoördineerd door  AgriFood Capital, een economisch platform voor 19 gemeenten in Noord Oost Brabant waaronder Bernheze. De uitvoering wordt gedaan door Tips Advies die op dit moment met de ontwerpfase belast is. Het snelfietspad is bedoeld om het woon werk verkeer met de fiets te verhogen tot een maximale afstand van  25 km enkele reis. De kenmerken waaraan de snelfietsroute o.a. moet voldoen zijn:

  • Voorrang op kruisende wegen ook voor snelverkeer.

  • Fietssnelheid maximaal 25 km/uur.

  • Steile hellingen zo veel mogelijk vermijden.

  • Sociaal veilig en een  snelle verbinding tussen wonen en werk.

  • De uitvoering van de snelfietsroute bestaat uit rood asfalt met een ruime breedte voor 2 richting verkeer waarbij het snelverkeer als gast aangemerkt wordt en geen eigen rijbaan heeft.

Goede voorbeelden vind je in Oss waar een vergelijkbare snelfietsroute  door het centrum loopt, uitgevoerd is in rode asfalt  en gemarkeerd met een kroontjes symbool. Tot op heden hebben 2 overleg situaties en een praktische verkenningsfietstocht plaatsgevonden waarbij de ondernemers en overige organisaties uitgenodigd zijn. De dorpsraad heeft hieraan deelgenomen en tijdens de eerste bijeenkomst werden 3 routes voorgesteld waarvan er geen een door het centrum loopt. Hierbij hebben wij gepleit om de route zo dicht mogelijk langs ons centrum te laten lopen om in ieder geval de recreanten in contact te brengen met ons gezellig marktplein en de horeca ondernemers. Een andere reden was om daarmee de nu bestaande slechte fietspaden in het centrum te kunnen aanpakken. Deze argumenten werden niet opgepikt omdat de route speciaal bedoeld is om het woon werkverkeer met de fiets te stimuleren en omdat een behoorlijk deel van de kosten betaald worden met middelen afkomstig van de provincie, ondernemers en de gezamenlijke direct bij dat traject betrokken gemeenten. Uit de drie varianten is met meerderheid van stemmen een traject gekozen waarvan tijdens de verkenningsfietstocht de praktische knelpunten besproken en gefotografeerd zijn. Gisterenavond is het voorlopige plan met duidelijke deeltekeningen gepresenteerd in het Nesterle gebouw waarbij voldoende gelegenheid was om met de ontwerpers over de voor- en tegenargumenten  te praten. Deze zijn vastgelegd en kunnen nog tot enige aanpassingen leiden. Omdat er nu nog geen budget beschikbaar is wordt de uitvoering afhankelijk van de politieke standpunten van de per traject betrokken gemeenteraden in combinatie met AgriFood Capital. Het traject Oss –Uden kent redelijk veel fietsend woon werkverkeer en omdat het traject reeds tot aan de Noordzijde van Nistelrode gereed is kan dit traject mogelijk snel in beeld komen voor verdere beraadslaging. Verder is dit al opgenomen in het raadbesluit voor de plannen van deze coalitie. Samenvattend ligt er nu een routeplan voor, dat er van Noord naar Zuid als volgt uitziet:

  1. In het verlengde van de 2 richting fietspad langs de Heesche weg wordt er tegenover het pompstation aan Weijen een oversteekplaats gemaakt die vanwege het drukke verkeer op Weijen geen voorrang heeft.

  2. Route loopt parallel aan het Runneke (nu zandpad)  over een nieuw aan te leggen snelfietsroute iets ten noorden van dat zandpad, dat opgenomen is in het nieuwe bestemmingsplan van de uitbreiding van het industriegebied het  Runneke en binnenkort verdere bgesluitvorming vraagt.

  3. Deze komt uit op Kleinwijk en vervolgt dan zijn route via het Kerkveld.

  4. Bij de molen buigt de route af over Molenerf en Leibeek om vervolgens via de Hoogstraat Delst over te steken naar de westzijde van Delst richting Uden. Omdat de aansluiting bij het ziekenhuis Bernhoven al aan de westzijde van de weg ligt wordt de 2 richting snelfietsroute vanaf de Hoogstraat aan de westzijde van Delst gepland.

De uitvoering van de  fietsroute is vergelijkbaar met de route zoals die nu in Oss beschikbaar is.

De dorpsraad vind het jammer dat dit plan voorrang krijgt op de reeds vaak besproken noodzakelijke verkeersverbeteringen in het centrum waar op dit moment de faciliteiten voor voetgangers en fietsers aandacht vragen. Diegene die hierover verdere vragen hebben of anderzijds goed geargumenteerde verbeteringen zien worden gevraagd zich met hun contactgegevens te melden  via info@dorpsraadNistelrode.nl. Gezamenlijk zijn we dan in staat om hierover onze wensen kenbaar te maken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *