Status verkeersonderzoek

Verkeersveiligheid 0 No Comments

De dorpsraad heeft een projectgroep verkeer opgericht die sinds het uitrollen van de nieuwbouw Parkweide oplossingen zoekt voor de verkeersoverlast in ons centrum. Hierbij denken wij aan problemen zoals:veiligheid voor het langzame verkeer, parkeren, te veel vrachtverkeer, sluipverkeer tussen Heesch en Uden, onvriendelijke bestrating voor rolstoel of rollator en andere plaatselijk overlast. Hierover zijn verschillende overleg situaties met de betreffende wethouder en de verkeerskundige ambtenaar gevoerd. Als resultaat bestaan er nu 2 projecten die gericht zijn op:

• Een aantal aanpassingen rond de kerk waarmee de parkeersituatie verbeterd wordt en waar met name de veiligheid voor de voetgangers (schoolkinderen die zich dagelijks verplaatsen tussen De Beekgraaf en de Kanz) veel veiliger en voetgangersvriendelijker wordt. Hiervoor zal in de komende maanden een plan 2 uitgerold worden waarmee aanpassingen in de Kromstraat, Tramplein, Tramstraat, Lindelaan en een deel van het Laar toegelicht worden. Een aantal buurtbewoners en de dorpsraad zijn direct betrokken bij het maken van deze nieuwe plannen en zijn erg enthousiast over de geplande uitvoering die in Februari met de gemeente besproken is. De uitvoering daarvan is gepland rond de zomervakantie waarbij de buurtbewoners tijdens de komende maanden een uitnodiging, voor een bijeenkomst waar deze plannen toegelicht worden, tegemoet kunnen zien.

• Een geïntegreerde aanpak van een verkeerscirculatieplan dat toekomstig bestendige oplossingen biedt voor een goed gestroomlijnde verkeersafwikkeling voor de bebouwde kom van Nistelrode. Dit plan houdt rekening met de toekomstige regionale verkeersstromen die verwacht worden als gevolg van de bestaande en nieuwe bestemmingen in de regio. De al lang besproken snelle fietsstraat van Heesch naar Uden maakt daar deel van uit, en ook zal gekeken worden hoe de verkeersoverlast ( inclusief het vrachtverkeer) op het Laar beperkt kan worden. Zoals nu door de wethouder aangegeven gaat hij zijn best doen om geld te vinden om hiervoor aanvullende onderzoeken te doen en vervolgens de dorpsraad te betrekken bij het kiezen van de best passende oplossingen.

Hebt u hierover ook een visie of wil je hierover meepraten stuur ons dan een mail met je contactgegevens en wij nemen graag contact met je op. info@dorpsraadnistelrode.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *