Verkeersaanpassingen rond de kerk in beeld

Verkeersveiligheid 2 2 Comments

Een aantal betrokken bewoners uit de directe omgeving van de kerk hebben 7 jaar geleden de gemeente aangesproken over een aantal verkeer en veiligheidsknelpunten rond de kerk. Deze knelpunten bestaan o.a. uit:

 • Gevaarlijke voetgangers doorgang voor de schooljeugd die dagelijks als groep van de Kanz naar de Sporthal wandelen.
 • De hoge snelheid van het sluipverkeer door de Tramstraat dat via het Tramplein weer aansluit op het Laar richting Heesch.
 • Parkeeroverlast en een te hoge snelheid op de Kromstraat richting Hoogstraat.

Toen de herbouwplannen van de Brouwershoeve omstreeks 2012 opnieuw tijdens een bijeenkomst met de buurtgenoten in het zaaltje van het Pumpke gepresenteerd werden kwam dit probleem opnieuw in beeld. Op dat moment heeft de dorpsraad het initiatief genomen om samen met deze buurtgenoten een werkgroep op te richten die een aantal keren bij elkaar gekomen is. Tijdens de eerste 2 bijeenkomsten hebben we de knelpunten goed in beeld gebracht en zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar de mogelijke oplossingen. Op een mooie zomeravond zijn we uitgerust met meetlinten en een auto, met een gemiddelde lengte, de straat opgegaan om de haalbaarheid van de mogelijke oplossingen te toetsen. De daaruit voortkomende oplossingen hebben we schetsmatig op papier gezet en hebben een vergadering met de betreffende wethouder en de verkeerskundige van de gemeente belegd. Deze hebben onze gedachte verder uitgewerkt in een plan van aanpak dat tijdens een gecombineerde vergadering met de dorpsraad door de gemeente in de Tramzaal gepresenteerd is. Hierop hebben de buurtgenoten gereageerd en hebben hun schriftelijke reacties gegeven op de voorgestelde veranderingen. De vraag was: Wat vinden jullie goed en wat vinden jullie fout ? Met deze gegevens is de verkeerskundige aan de slag gegaan en heeft deze plannen met de werkgroepleden besproken en in week 46 zijn alle buurtbewoners uitgenodigd in het Nesterle gebouw waar de uiteindelijke plannen met elkaar gedeeld zijn. Het gehele plan werd positief ontvangen waarbij enkele kleine aandachtspunten nog mee genomen zijn voor verdere afwegingen. De presentatie werd verzorgd door de verkeerskundige, mevr. Judith van der Wel, waarbij de wethouder, dhr. Rien Wijdeven, en de voor dit project geplande uitvoerder de nodige ondersteuning boden. Voor de uitvoering is een Verkeersbesluit benodigd en indien dit zonder te veel bezwaren tot stand komt, wordt medio Februari 2015 met de uitvoering begonnen. Gezien het budget hiervoor beschikbaar is kijken we uit naar een spoedige verbetering die bestaat uit:

Laar

 • Parkeerverbod tussen Lindestraat en Tramstraat

Lindestraat:

 • Een richting met inrijdmogelijkheid vanaf het Laar
 • Parkeerplaatsen aan de zijde van de bomen
 • Rabatstrook aan zijde van bebouwing beschikbaar voor voetgangers

Tramstraat:

 • Een richting met inrijdmogelijkheid vanaf Tramplein tot de hoogte van de dokterspraktijk zodat winkels in twee richtingen bereikbaar blijven.
 • Meer duidelijk gemarkeerde parkeerplaatsen
 • Bocht bij aansluiting aan het Laar wordt scherp gemaakt om snelheid te remmen voor afslaand verkeer vanaf het Laar

Tramstation

 • Aanbrengen van duidelijke markeringen voor parkeervakken
 • Haag inkorten op de hoek met de Kromstraat voor de Rabobank om voetgangers richting plein vrije doorgang te verlenen.
 • Verleggen van trottoir ter plaatse van de Rabobank in de Kromstraat zodat deze tussen de parkeervakken en het Rabobank gebouw liggen ( doorgang voetgangers wordt dan niet meer gehinderd door daar geparkeerde auto’s)

Afhankelijk van verdere afwegingen worden de volgende zaken nog toegevoegd:

 • Bestaande Zebra oversteekplaats op het Laar ter hoogte van de Lindestraat wordt beter gemarkeerd
 • Kruising Kromstraat-Julianastraat wordt voorzien van een punaise verhoging als snelheidsremmer
 • Parkeerverbod voor oud gemeentehuis

Ondanks de trage voortgang is de dorpsraad trots op dit mooie resultaat waarbij wij alle betrokkenen hierbij bedanken voor de prettige en constructieve manier waarmee bij dit project samen gewerkt is. Een voorbeeld van hoe burgerinitiatief kan leiden tot een betere leefbaarheid tegen beperkte kosten.


 1. Joop Duffhues - juli 22, 2019

  Er word niets gedaan aan de hele hoge snelheden in de laar , en vooral bij bakker van Mook als er mensen worden aangereden door de snelheden stel ik persoonlijk de gemeente en de politie verantwoordelijk Ik heb heel veel contact gehad met de gemeente Benheze en ze geven verder geen gehoor ,,Ook de politie doet er niets aan ,,,Ik wil niet zo overspannen worden dat ik het heft in eigen handen ga nemen ,,Ik loop nu al iedere week bij het ziekenhuis met hartklachten.. De politie zou gaan controleren ,,ja dan gaan ze met een herkenbare politie auto door de straat heen met dezelfde snelheid als de andere weggebruikers ,,,Dat werkt niet ,,Ik word echt helemaal overspannen van heel deze straat ,,En ga de kosten van het ziekenhuis verhalen bij de gemeente ..

  • Beste Joop Duffhues
   Uw bericht hebben we gelezen en in ons overleg besproken. Wij nemen dit mee in het overleg met de B&W eind oktober 2019 onder Centrum Ontwikkelingen.

   Vriendelijke groet
   Anthony Rettob
   secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *